ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΣΙΝΙΤΣΑ

Ο Δήμος Φοινικαίων έχοντας ως γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των δημοτών του, συνεχίζει να πραγματοποιεί, με σταθερό ρυθμό, εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης των δρόμων των χωριών, που υπάγονται στην επικράτειά του.Την τρέχουσα χρονική περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες μπετόστρωσης  σε δρόμους του χωριού  Λεσινίτσα. Για την εν λόγω μπετόστρωση συνεργάστηκε ο δήμος μας με την εταιρεία Titan, αλλά και με το ίδιο το χωριό. Συγκεκριμένα, ο δήμος μας εν αρχή μερίμνησε και κατόρθωσε να εξασφαλίσει μια γενναία δωρεά από την προαναφερθείσα εταιρεία. Στη συνέχεια, παρείχε τα μηχανήματα και ακολούθως διενήργησε και συντόνισε όλες τις απαιτούμενες για την μπετόστρωση εργασίες. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο έργο συνολικά επενδύθηκαν 155μ3 μπετόν. Πιο αναλυτικά, η εταιρεία Titan προσέφερε 90 τόνους τσιμέντο, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 120μ3 μπετόν, ενώ το χωριό  προσέφερε με τη σειρά του τα άλλα 35μ3 μπετόν . Τα 120μ3 μπετόν  της εταιρείας στρώθηκαν στα πιο δύσβατα σημεία του οδικού άξονα Θεολόγου- Κάτω Λεσινίτσα και έδωσαν  310μ μήκους. Τα 35μ3 μπετόν, που προσέφεραν οι κάτοικοι του χωριού αξιοποιήθηκαν σε δρόμους εντός του χωριού και έδωσαν αντιστοίχως 90μ μήκους. Η μπετόστρωση αυτή αποτελεί συνέχεια του μεγάλου έργου που επιτελεί ο δήμαρχος Φοινικαίων, κύριος Λεωνίδας Χρήστου. Τέλος, αποτελεί κι έναν προάγγελο των επικείμενων έργων που αναμένονται προσεχώς και υπόσχονται να δώσουν άλλη πνοή στον τόπο μας!

 

 

NJE FLOTE E RE AUTOMJETESH PER BASHKINE FINIQ

Një flotë e re automjetesh, që i shtohen atyre në dispozicion, është investimi i ri i Bashkisë Finiq për të përmirësuar në mënyrë të ndjeshme shërbimet ndaj njerëzve dhe komuniteteve në çdo cep të territorit të bashkisë, e cila radhitet në pesë bashkitë me shtrirjen territoriale më të madhe në vend.
Katër automjetet janë të tipit ‘kamionçinë pick-up 4×4’ dhe janë vënë në shërbim të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mjedisit dhe Gjelbërimit, të Policisë Bashkiake, të Ndërmarrjes së Ujësjellësit dhe Kanalizimeve, si edhe të Shërbimit të Zjarrfikësve.

Realizim punimesh në fshatrat e Bashkisë Finiq

Bashkia Finiq ju informon se vazhdon zbatimi i punimeve për përmirësimin cilësor të fshatrave të saj.
Këto punime janë kryer nën mbikëqyrjen e kryetarit Z. Leonidha Hristo. Kryetari, në kuadrin e angazhimit personal dhe premtimit ndaj qytetarëve të bashkisë për përmirësimin e territorit, po bën një përpjekje të mirë-koordinuar. Kjo përpjekje synon dhe, në fakt, ndihmon për të përmirësuar në mënyrën më të mirë të mundshme jetën e përditshme të qytetarëve të saj.

SHTRIM BETONI NË FSHATIN VAGALAT
Bashkia Finiq ju njofton se në këtë periudhë në fshatin Vagalat ka përfunduar shtrimi me beton i rrugës së tij. Bashkia jonë, në kuadër të punimeve që kryen, kërkon dhe arrin një bashkëpunim të drejtpërdrejtë mes saj dhe fshatrave të ndryshme që e përbëjnë atë. Kështu, edhe në rastin e fshatit Vagalat, më konkretisht, Bashkia Finiq bashkëpunoi me banorët e këtij fshati dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi u realizua pa probleme dhe në mënyrë të menjëhershme shtrimi me beton i rrugës së fshatit. Për realizimin e projektit, bashkia ka siguruar makineritë dhe ka bërë koordinimin e përgjithshëm të punimeve, ndërsa fshati ka ofruar nga ana e tij 25 m3 beton, me të cilin u shtruan 75 m linearë rrugë.

ASFALTIM I RRUGËS “AGIA VARVARA” NË FSHATIN ALIKO
Bashkia Finiq ju njofton se përfundoi asfaltimi i rrugës “Ag. Varvara” në fshatin Aliko. Zbatimi i këtij projekti ishte me rëndësi të madhe për banorët e fshatit, pasi ky segment nuk ishte në gjendje të përshtatshme dhe vështirësonte shumë lëvizjen e automjeteve dhe banorëve për punë. Kjo është arsyeja pse bashkia u kujdes për rehabilitimin e këtij segmenti rruge, duke lehtësuar kështu jetën e përditshme të banorëve dhe vizitorëve të fshatit. Vlen të përmendet se rruga e asfaltuar është 850 m e gjatë.

Riparimi i kanalit Çaush – Aliko

Bashkia Finiq, në kuadrin e rehabilitimit dhe zgjerimit të sistemit të furnizimit me ujë vaditjeje të zonës, ka përfunduar kohët e fundit pjesën e kanalit KK2 që shtrihet në Çaush dhe Aliko. Ky kanal nuk i ishte nënshtruar asnjë mirëmbajtjeje për tridhjetë vjet dhe kështu nuk ka qenë funksional për zonën përreth. Duke vlerësuar këtë situatë, bëhet e kuptueshme domosdoshmëria e riparimit të këtij kanali. Për realizimin e veprës në fjalë u kryen një sërë punimesh. Fillimisht, kanali u pastrua. Më pas u rikonfiguruan baza dhe skarpatet e tij. Së fundi, vepra prej 1.254m linearë përfundoi me shtruarjen me beton, për të cilën u deshën 774 m3. Në këtë pikë, vlen të përmendet se zgjerimi dhe rehabilitimi i rrjetit të kanaleve vaditëse në zonë, të cilin kryetari i bashkisë z. Leonidha Hristo e kishte premtuar, do të vazhdojë në të ardhmen e afërt me projekte të ngjashme.

Krijimi i veprës së furnizimit me ujë dhe mbrojtjes nga përmbytjet në Shën Jan

Bashkia Finiq ndodhet gjithmonë pranë qytetarëve të saj dhe, duke pasur parasysh nevojat e tyre të veçanta, kryen veprime për të krijuar mundësi të barabarta për të gjithë. Bazuar në këtë parim, një projekt i madh i furnizimit me ujë për vaditje dhe mbrojtjes nga përmbytjet u përfundua kohët e fundit në fshatin Shën Jan.
Ky projekt u ofron fermerëve të zonës mundësinë për të përdorur ujërat e lumit në funksion të prodhimit të tyre bujqësor. Më konkretisht, në kuadër të këtij projekti, punëtorët e shërbimeve të bashkisë sonë pastruan shtratin e lumit Kalasë në gjatësi prej 600 metrash. Në mënyrë më specifike, theksojmmë se sasia e mbeturinave të larguara nga lumi pas pastrimit arriti në 700m3.
Pas kësaj, vijoi ndërtimi i një dige me volum 2.140 m3, e cila do të rregullojë rrjedhën natyrore të ujit, duke minimizuar mundësinë e daljes së lumit nga shtrati dhe rrezikimin e zonave përreth. Për ndërtimin e digës, Bashkia e Finiqit ka bashkëpunuar me Drejtorinë Rajonale të Ujërave dhe Kanalizimeve të Fierit. Përveç kësaj, u krye devijimi i shtratit të lumit dhe hapësira u përshtat në mënyrë të tillë që të mund të ujiten pa probleme 30 hektarë tokë. Kryetari Leonidha Hristo mbikëqyri personalisht mbarëvajtjen e punimeve deri në përfundimin e projektit.

Punime në fshatin Sopik

Ditët e fundit në fshatin Sopik kryhen me ritme të lartë punime të ndryshme. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me rehabilitimin e një segmenti të aksit rrugor të fshatit i cili kishte pësuar dëmtime për shkak të kushteve të rënduara të motit.
Kryetari, Z. Leonidha Hristo, duke vlerësuar vështirësitë e lëvizjes dhe të punës, me të cilat përballen banorët e këtij fshati, vendosi dhe urdhëroi rehabilitimin e menjëhershëm të rrugës. Deri tani janë kryer parapërgatitjet e nevojshme me qëllim të mëtejshëm shtrimin e saj me beton. Këtu duhet të theksohet se punëtorët e shërbimeve të bashkisë sonë të ndodhur atje kryen dhe riparimin e çezmës së dëmtuar të fshatit, së cilës gjatë viteve nuk i ishte bërë asnjë riparim apo shërbim mirëmbajtjeje.

Riparimi i kanalit vaditës në Krane

Bashkia Finiq qëndron gjithmonë pranë nevojave të qytetarëve të saj. Kohët e fundit u përfundua riparimi i një kanali të madh vaditës në Krane. Ky projekt është një vazhdim i projekteve të rehabilitimit të rrjetit vaditës, të cilat kryetari Leonidha Hristo mbikëqyr personalisht. Kanali ujitës i rehabilituar M-1 përfshin gjashtë tuba çimento me diametër ф 40 dhe një pusetë akumulimi të ujit. Këtu duhet të theksohet se para përfundimit të projektit, ky kanal kishte qenë jashtë funksionit për fshatin. Kjo pasi në atë vend grumbullohej një sasi e madhe uji dhe mbeturinash, gjë që e bënte këtë segment rruge të pakalueshëm. Megjithatë, përfundimi i projektit ka ndryshuar krejtësisht gjendjen e mëparshme, pasi pjesa e kanalit të riparuar dhe të mbuluar me beton tani funksionon jo vetëm për vaditje, por dhe si një rrugë rurale.

Një vend pushimi dhe freskie tek çezma e Ardhasovës

Bashkia e Finiqit, duke menduar gjithmonë për nevojat e qytetarëve të saj, ndërmori krijimin e një vendi çlodhjeje dhe freskie pranë çezmës së Ardhasovës. Në fazën e tanishme kanë filluar punimet për konfigurimin e vendit dhe rindërtimin e çezmës. Ajo që pritet të krijohet pas përfundimit të punimeve është një hapësirë mjaft e bukur dhe estetike, e cila do të ketë një hapësirë të gjelbër, zonë parkimi dhe stola te të cilat do të pushojnë kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve. Ky projekt së shpejti do të jetë gati dhe përfundimi i tij do të sjellë një përmirësim estetik në imazhin e zonës sonë.

ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Ο δήμος Φοινικαίων σας ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εργασίες στο πολιτιστικό κέντρο της Λιβαδειάς. Μάλιστα, οι εργασίες πραγματοποιόυνται με εντατικούς ρυθμούς και βρισκόμαστε λίγο πριν από την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου. Πρόσφατα, κατασκευάστηκε η σκεπή στέγασης του κέντρου και ολοκληρώθηκε και η τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Σε μια πρώτη φάση έχει αρχίσει και η φύτεψη δεντρών. Ωστόσο, η τελική διακόσμηση αναμένεται να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και μετά το πέρας των εργασιών.

ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑΤΙ

Ο Δήμος Φοινικαίων σας ενημερώνει ότι συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό οι εργασίες αποκατάστασης των δρόμων, προς βελτίωση των μετακινήσεων, αλλά και της ποιότητας ζωής των δημοτών. Την τρέχουσα χρονική περίοδο ολοκληρώθηκε η μπετόστρωση σε δρόμο του χωριού Καισαράτι. Για την εν λόγω μπετόστρωση συνεργάστηκε ο δήμος μας με το ίδιο το χωριό, όπως συνηθίζει να κάνει σε αγαστή συνεργασία και με άλλα χωριά. Συγκεκριμένα, ο δήμος διενήργησε και συντόνισε όλες τις απαιτούμενες για την μπετόστρωση εργασίες, ενώ το χωριό προέβη στην αγορά του μπετόν. Πιο αναλυτικά, στο έργο αυτό επενδύθηκαν 125m3 μπετόν (τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε 300 μ μήκους), που ήταν προσφορά του χωριού και πέντε τσιμεντένιοι σωλήνες φ60 που ήταν προσφορά του δήμου. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο δήμος μας δεσμεύτηκε ότι το προσεχές διάστημα θα επενδυθούν στο χωριό Καισαράτι άλλα 125m3 μπετόν. Η δέσμευση αυτή του δήμου αποτελεί μέρος της υπόσχεσης του να επενδύει σε κάθε χωριό αντίστοιχο αριθμό κυβικών μπετόν με αυτό που το ίδιο το χωριό έχει συγκεντρώσει.