Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς οι εργασίες του εμβληματικού πολυλειτουργικού κέντρου στην κοινότητα Αλύκο.

Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς από τα συνεργεία της αρμόδιας κατασκευαστικής εταιρείας οι εργασίες, του #εμβληματικού πολυλειτουργικού κέντρου στην κοινότητα #Αλύκο. Να τονίσουμε ότι, το εν λόγω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», SOLIS. Με στόχο την #ανάπτυξη καλών πρακτικών στον τομέα τον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας ως κύριο γνώμονα την #υψηλή#ποιότητα ζωής των #δημοτών μας.#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Puna për rehabilitimin e qendrës multifunksionale # në komunitetin #Aliko vijon me ritme të larta nga specialistët e kompanisë përgjegjëse të ndërtimit. Duhet theksuar se projekti në fjalë zbatohet në kuadër të programit Interreg IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar “Greqi-Shqipëri 2014-2020”, SOLIS. Me synimin e #zhvillimit të praktikave më të mira në fushën e burimeve të rinovueshme të energjisë, duke pasur si objektiv kryesor rritjen e cilësisë #së jetës së #qytetarëve tanë.

Εποικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο της ΜΟΔ είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Εποικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο της ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), κ. Γεώργιο-Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, είχε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συζήτηση κυμάνθηκε γύρω από τα αναπτυξιακά προγράμματα και την απορρόφηση κονδυλίων, προς όφελος του δήμου Φοινικαίων, με βάση την πλούσια πολιτιστική και φυσική του κληρονομιά. Αναλύοντας δράσεις, μέσα από την ενεργοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών, που στόχο έχουν επικείμενη συνεργασία για τα νέα προγράμματα 2023-2027, παρέχοντας κυρίως συμβουλευτική και τεχνική στήριξη.

📍Kryetari i Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço, ka zhvilluar dje në Ministrinë e Zhvillimit në Athinë një takim konstruktiv me Drejtorin e Njësisë Organizative për Menaxhimin e Programeve Zhvillimore, z.Georgios-Emmanouil Papadimitriou. Diskutimi u fokusua rreth programeve të zhvillimit dhe thithjes së fondeve, në dobi të bashkisë së Finiqit, bazuar në trashëgiminë e pasur kulturore dhe natyrore. Duke analizuar veprimet, nëpërmjet aktivizimit të një rrjeti të integruar shërbimesh mbështetëse, që synojnë bashkëpunimin e afërt për programet e reja Intereg 2023-2027, kryesisht duke ofruar mbështetje dhe asistencë teknike.

Στο νησί του Εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, την Ζάκυνθο, μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος

Στο νησί του Εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, την Ζάκυνθο, μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας.•Ο κ. Κίτσος, εξ αφορμής της επισκέψεως του είχε την χαρά να συνομιλήσει με τον ομόλογό του, δήμαρχο Ζακύνθου, κ. Νικήτα Αρετάκη, καθώς και με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρο Κακολύρη, για θέματα που άπτονται της ιστορίας του τόπου μας, τον πολιτισμό και κυρίως την διαβίωση των κατοικούντων του δήμου Φοινικαίων. Παράλληλα, τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή, ενώ απηύθυνε στον κ. Αρετάκη, πρόσκληση επίσκεψης, την οποία και αποδέχθη.•Τα τεκταινόμενα του δήμου Φοινικαίων, βρέθηκαν ψηλά και στην ατζέντα της συχνότητας του Prisma Radio 90.2, με τον κ. Κίτσο να απαντά σε φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, που απασχόλησαν το ευρύτερο κοινό, ενώ τέθηκαν επί τάπητος επικείμενες δράσεις και η ανάγκη για συνεργασία με εν Ελλάδι Δήμους, για έργα υποδομής και κοινωνικής στήριξης.•Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συνταξιοδοτικό, αλλά και σε θέματα που αποσκοπούν στην καλύτερη διαβίωση των δύο χιλιάδων (2.000) συμπατριωτών μας, που δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες στο όμορφο νησί του Ιονίου, κατά την διάρκεια της εξαιρετικά γόνιμης συζήτησης με τον βουλευτή Ζακύνθου, κ. Διονύσιο Δ. Ακτύπη, μέσα σε άριστο κλίμα, με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας και στήριξης.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

📍Ishulli i poetit kombëtar Dionisios Solomos, Zakynthos, u vizitua nga kryetari i bashkisë së Finiq, z. Kristo Kiço, duke zhvilluar një sërë takimesh në kuadër të bashkëpunimit.• Z. Kiço, me rastin e vizitës së tij, pati kënaqësinë të bisedojë me homologun e tij, kryetarin e Bashkisë së Zakynthos, z. Nikita Aretakis, si dhe me Kryetarin e Këshillit Bashkiak, z. Stavros Kakolyris, për çështje që lidhen me historinë e zonës sonë, kulturës dhe veçanërisht mjeteve të jetesës së banorëve të bashkisë Finiq. Njëkohësisht, ai i falënderoi për pritjen e ngrohtë, ndërsa zotit Aretakis i drejtoi një ftesë për vizitë, të cilën ai e pranoi.• Situata e bashkisë së finiqit ishin gjithashtu pjesë e diskutimit përmes frekuencës Prisma Radio 90.2, ku z. Kiço iu përgjigj çështjeve të aktualitetit, që preokupojnë opinionin e gjerë, ndërsa veprimet e ardhshme dhe nevojën për bashkëpunim me bashkitë greke , për projektet e infrastrukturës dhe mbështetjes sociale.•Vëmendje e veçantë iu kushtua pensionit, por edhe çështjeve që synojnë jetesën më të mirë të mbi dymijë (2000) bashkatdhetarëve tanë, aktivë prej dekadash në ishullin e bukur të Jonit, gjatë diskutimit jashtëzakonisht të frytshëm me deputetin për Zakynthos, z. Dionysios D. Aktypi, në një atmosferë të shkëlqyer, me një frymë të sinqertë bashkëpunimi dhe mbështetjeje.

Συνάντηση εφ όλης της ύλης είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων, στην πόλη των Αγίων Σαράντα, με αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Αυλώνας και επικεφαλής του έργου «Ισχυροί Δήμοι»

📍Συνάντηση εφ όλης της ύλης είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων, στην πόλη των Αγίων Σαράντα, με αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Αυλώνας και επικεφαλής του έργου «Ισχυροί Δήμοι». Το οποίο υποστηρίζεται από τον Ελβετικό Οργανισμό Ανάπτυξης και Συνεργασίας (SDC), σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, την προσχολική εκπαίδευση, τη λειτουργικότητα των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και την αύξηση απόδοσης των Δήμων. Με κύριο στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, αναφορικά με την υπογραφή της «Μνημονιακής Συμφωνίας», του Έργου «Ισχυροί Δήμοι».

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

📍Kryetari i Bashkisë së Finiqit, zhvilloi në Sarandë një takim me përfaqësues të zgjedhur të Pushtetit Vendor të Qarkut të Vlorës dhe drejtues të projektit “Bashkitë e Forta” i cili mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), për menaxhimin e mbetjeve, pjesëmarrjen e grave në politikë, edukimin e hershëm të brezit të ri, funksionalitetin sa më cilësor të këshillave bashkiakë, si dhe rritjen e efikasitetit të bashkive . Me objektiv kryesor ndërmarrjen e nismave dhe veprimeve të përbashkëta, u finalizua me nënshkrimin e “Marrëveshjes së Memorandumit”, të Projektit “Bashkitë e Forta”.

Ανακήρυξη του ιατρού, κ.Παύλου Καλόγερου και του δασολόγου μηχανικού, κ.Προκόπη Κυριάκη, ως “Επίτιμων Δημοτών” του δήμου Φοινικαίων

Με μια σεμνή αλλά συγκινησιακά φορτισμένη τελετή, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου, υπό την αιγίδα του δήμου Φοινικαίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αυλώνας, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Κατίνα Παπά’’, η ανακήρυξη του ιατρού, κ.Παύλου Καλόγερου και του δασολόγου μηχανικού, κ.Προκόπη Κυριάκη, ως “Επίτιμων Δημοτών” του δήμου Φοινικαίων, επισφραγίζοντας, με την λήψη των ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το πολυετές και πολυσχιδές έργο τους. Την τιμητική πλακέτα στον κ.Καλόγερο απένειμε ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, ο οποίος δεν παρέλειψε να τονίσει τον μειλίχιο χαρακτήρα και την συμβολή του ιατρού στον τομέα της υγείας, ενώ στον κ.Κυριάκη την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αυλώνας, κ.Ervis Moçka, υπογραμμίζοντας το πολύπλευρο έργο του, στην ευρύτερη περιοχή. 🔹Εν συνεχεία, ακολούθησε η τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, του δήμου Φοινικαίων, όπου ευλόγησε ο πάτερ Νικόδημος, στέλνοντας συνάμα μήνυμα αισιοδοξίας για το έτος που διανύουμε.ℹ️Στην τελετή ανακήρυξης παραβρέθηκαν, ο βουλευτής-ιατρός, κ.Νίκος Κούρης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αυλώνας, κ.Ervis Moçka, ο Περιφερειάρχης, κ.Flamur Mamaj, πλήθος κόσμου των τοπικών Αρχών και Φορέων της περιοχής.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Me një ceremoni modeste por të ngarkuar emocionalisht, më 30 janar, nën kujdesin e bashkisë Finiq, në bashkëpunim me Qarkun e Vlorës, në Qendrën Kulturore “Katina Papa”, dekorimi i mjekut z. Pavllo Kallojeri dhe inxhiniert të pyjeve Z. Prokopi Qirjaqi, si “Qytetarë Nderi” të bashkisë së Finiqit, sipas vendimit të Këshillit Bashkiak, për punën e tyre shumëvjeçare dhe të shumanshme. Titulli i nderit për z. Kallojeei iu dha nga kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, i cili nuk mungoi të theksojë karakterin human dhe kontributin e mjekut në sektorin e shëndetësisë, ndërsa z. Qirjaqi iu dha titulli i nderit nga Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, z. Ervis Moçka, duke evidentuar punën e tij të shumëanshme në rajonin tonë e më gjerë.Më pas u bë ceremonia e prerjes së Pitës së Vitit të Ri, të bashkisë së Finiqit, ku At Nikodhimos e bekoi, duke dërguar njëkohësisht një mesazh optimizmi për vitin që po kalojmë.Në ceremoninë e shpalljes morën pjesë mjeku deputet z. Niko Kuri, Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë z. Ervis Moçka, Prefekti i Qarkut z. Flamur Mamaj, si dhe një numër i madh i Autoriteteve dhe Agjencive vendore të qarkut.

Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δερόπολης, είχε την τιμή να παρευρεθεί ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος

Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δερόπολης, είχε την τιμή να παρευρεθεί κατόπιν πρόσκλησης του Διευθυντή, κ. Ζήσου Λούτση, ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τον κ.Κίτσο στην ομιλία του να κάνει ιδιαίτερη μνεία στην δημιουργία του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δερόπολης, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε το Κόμμα των Ελλήνων, στο οποίο προεδρεύει, καθώς και στον θετικό αντίκτυπο που έχει το εν λόγω Γραφείο σήμερα, στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, κ.Δημήτριος Σαχαρίδης, ο ιατρός-βουλευτής, κ.Νίκος Κούρης, ενώ παρέστησαν επίσης διευθυντές σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, διοικητικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί από την ευρύτερη περιοχή της μειονότητας (Δρόπολη, Αγίους Σαράντα, Χειμάρρα, Δέλβινο, Αργυρόκαστρο).

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në aktivitetin e prerjes së pitës së Vitit të Ri të Zyrës së Arsimit të Finiq-Dropullit, me ftesë të Drejtorit Z. Ziso Lluci, pati nderin të merrte pjesë edhe kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë veçanërisht të ngrohtë, ku zoti Kiço në fjalën e tij përmendi në mënyrë të veçantë rëndësinë e krijimit të Zyrës Arsimore Finiq-Dropull pas përpjekjeve të vazhdueshme të Partisë MEGA, të cilën ai drejton, si dhe ndikimin pozitiv që ka sot zyra në fjalë, në fushën e arsimit në pakicën kombëtare greke.Aktiviteti u ndoq edhe nga Konsulli i Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër, z. Dimitrios Sacharidis, mjekut deputet z. Niko Kuri, nga drejtorë të njësive shkollore nën juridiksionin e Drejtorisë, zyrtarë administrativë dhe mësues të shkollave minoritare nga zonat përreth (Dropull, Sarandë, Himarë, Delvinë, Gjirokastër).

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχτήκαμε χθες στον δήμο Φοινικαίων την νέα Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, κα Κωνσταντίνα Καμίτση

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχτήκαμε χθες στον δήμο Φοινικαίων την νέα Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, κα Κωνσταντίνα Καμίτση, συνοδευόμενη από τον Σύμβουλο Α’ της Πρεσβείας, κ.Θάνο Αστρακά.🔹Κατά την διάρκεια της εποικοδομητικής συζήτησης ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος και οι συνεργάτες του γνωστοποίησαν συνοπτικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, με έμφαση κυρίως στο περιουσιακό ζήτημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή.🔹Από πλευράς της η κα Καμίτση τόνισε ότι θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό μας, ενώ ο κ.Κίτσος προσέφερε στην Αξιότιμη Πρέσβη ένα συμβολικό δώρο, που απεικονίζει την αρχαία Φοινίκη και της ευχήθηκε εγκάρδια καλή επιτυχία στην θητεία της.

Me kënaqësi mirëpritëm ambasadoren e re të Greqisë në Tiranë, zonjën Konstantina Kamitsi, e shoqëruar nga Këshilltari i Parë i Ambasadës, Z. Thanos Astrakas, dje në bashkinë e Finiqit.Gjatë diskutimit konstruktiv, kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço dhe bashkëpunëtorët e tij trajtuan shkurtimisht problemet me të cilat përballet Minoriteti Etnik Grek, me theks kryesisht në çështjen e pronave dhe problemet në infrastrukturë.Nga ana e saj, zonja Kamitsi theksoi se do të jetë gjithmonë pranë nesh, ndërsa zoti Kiço i ofroi ambasadores një dhuratë simbolike, me pamje të Finiqit të lashtë, dhe i uroi suksese të përzemërta në mandatin e saj.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Στην παρουσίαση βιβλίου του ποιητή και εκπαιδευτικού, κ.Παναγιώτη Μπόλη, παραβρέθηκε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ. Χρήστος Κίτσος, στο Μεσοπόταμο

Στην παρουσίαση βιβλίου του ποιητή και εκπαιδευτικού, κ.Παναγιώτη Μπόλη, παραβρέθηκε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ. Χρήστος Κίτσος, στο Μεσοπόταμο. Ξεδιπλώνοντας με μαεστρία μέσα από τους στίχους του δημιουργού, τα μυστικά της ποιητικής συλλογής “Lotët e hardhisë” και “Το μυστικό του ήλιου”, σε μία κατάμεστη αίθουσα από φίλους της τέχνης, με την υποστήριξη της διεύθυνσης πολιτισμού του Δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në prezantimin e librit të poetit dhe mësuesit, z. Panajot Boli, mori pjesë dje kryetari i bashkisë së Finiqit, z.Kristo Kiço, në Mesopotam. Duke shpalosur me mjeshtëri përmes vargjeve të krijuesit, sekretet e përmbledhjes poetike “Lotët e hardhisë” dhe “Sekreti i diellit”, në një sallë me shkrimtarë ,poetë dhe artdashës, me mbështetjen e drejtorisë së kulturës së Bashkisë së Finiqit.

Συνάντηση εφ όλης της ύλης, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ.Κωνσταντίνο Ζέρβα, είχε την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 ο δήμαρχος Φοινικαίων

Συνάντηση εφ όλης της ύλης, με τον δήμαρχο #Θεσσαλονίκης, κ.Κωνσταντίνο #Ζέρβα, είχε την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα #θετικό κλίμα με την προσφορά συμβολικών #δώρων και περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα #προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Φοινικαίων.✅Εν κατακλείδι, ο κ.Κίτσος ευχαρίστησε εγκάρδια τον κ.Ζέρβα για το ενδιαφέρον που επέδειξε, ενώ ζήτησε παράλληλα έμπρακτη #στήριξη και μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (#ΚΕΔΕ), προς #όφελος των ελληνικών Δήμων στην Αλβανία.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

🔵 Të hënën, më datë 28.11.2022, kryetari i Bashkisë së Finiq z. Kristo Kiço, zhvilloi një takim me kryetarin e Bashkisë #Selanik, Z. Konstantinos Zervas. Takimi u zhvillua në një atmosferë veçanërisht #pozitive me shkëmbimin e #dhuratave simbolike dhe kryesisht diskutimi u fokusua rreth #problemeve me të cilat përballet bashkia e Finiqit.✅Në përfundim, Z. Kiço falënderoi përzemërsisht z. Zervas për interesin dhe gadishmërinë që tregoi, ndërsa në të njëjtën kohë kërkoi #mbështetje konkrete përmes Unionit Qendror të Bashkive të Greqisë (#ΚΕΔΕ), për të ndihmuar e bashkitë e Minoritetit Grek në Shqipëri.

Στο Επιστημονικό Συνέδριο του έργου «SOLIS», που πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Νοεμβρίου 2022 στο Hotel Grand Serai, βρέθηκε ο δήμαρχος κ. Χρήστος Κίτσος.

Στο Επιστημονικό Συνέδριο του έργου «SOLIS», που πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Νοεμβρίου 2022 στο Hotel Grand Serai, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, βρέθηκε ο δήμαρχος κ. Χρήστος Κίτσος, εκπροσωπώντας το Δήμο Φοινικαίων, ως δεύτερος εταίρος του εν λόγω έργου. Ο κ. Κίτσος κατά την ομιλία του τόνισε ότι, «Το έργο Interreg SOLIS ενδυναμώνει τη θέση της Φοινίκης στη διασυνοριακή συνεργασία, καθώς η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργειακής αποδοτικότητας με τη χρήση ηλιακής ενέργειας, ενώ επικεντρώνεται στην προώθηση του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών».ℹ️Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι Πρόεδρος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Σύμβουλος Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου “SOLIS” καθ. Αικατερίνη Πλακίτση, Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Αντιπρύτανης κ.Σταύρος Νικολόπουλος, εταίροι του Interreg SOLIS Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, κ.α.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

🧑‍🎓Në Konferencën Shkencore të projektit “SOLIS”, e cila u zhvillua në datat 20-22 Nëntor 2022 në Hotel Grand Serai, nën kujdesin e Komitetit të Kërkimit dhe Menaxhimit ELKE të Universitetit të Janinës,mori pjesë kryetari i bashkisë z. Kristo Kiço, duke përfaqësuar Bashkinë Finiq, si partneri i dytë i projektit në fjalë. Në fjalën e tij, z. Kiço theksoi se, “Projekti Interreg SOLIS forcon pozitën e Bashkisë Finiq në bashkëpunimin ndërkufitar, pasi ky veprim është pjesë e kuadrit të efiçencës së energjisë me përdorimin e energjisë diellore, ndërsa fokusohet në mbrojtjen e mjedisit, transportin e qëndrueshëm dhe infrastrukturën publike”.Merrnin pjesë , Kryetare e Komisionit për edukimin dhe zhvillimin ekonomik për Evropën pranë Kombeve të Bashkuara, Dr.Arabella Zachariou, rektori i Universitetit të Janinës, Prof.Triantafyllos Albanis, Konsulent Menaxhmenti i Universitetit të Janinës – përgjegjëse shkencore për projektin “SOLIS”, Prof.Aikaterini Plakitsi , Guvernatori i Qarkut të Epirit, Z. Alexandros Kahrimanis, Zv.Kancelari Z. Stavros Nikolopoulos, partnerët e Interreg SOLIS Kryetari i Bashkisë së Prevezës z. Nikos Georgakos, etj.