ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ δήμος Φοινικαίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι ξεκίνησε επισήμως η Α’ Φάση Χαρτογράφησης των περιουσιών στις κοινότητες Τσαούσι, Φοινίκη, Μαυρόπουλο και εν συνεχεία στα Καλύβια. Δικαιώνοντας τον μαραθώνιο προσπαθειών και προεκλογικών υποσχέσεων του δημάρχου Φοινικαίων κ. Χρήστου Κίτσου.Παρακαλούμε πάραυτα, τους κατοίκους των προαναφερθέντων κοινοτήτων να συνεργαστούν με τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή της καταγραφής.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

📍NJOFTIMBashkia Finiq ka kënaqësinë të njoftojë se Faza I e Azhornimit të pronave në komunitetet Çaush, Finiq, Mavropullo dhe më pas në Kodër ka filluar zyrtarisht. Akoma një premtim i mbajtur i kryebashkiakut të Finiqit z. Kristo Kiço.Kërkojmë nga banorët e komuniteteve të lartpërmendura që të bashkëpunojnë me organet kompetente, duke kontribuar në mbarëvajtjen e regjistrimit.

Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσίαση του αστικού σχεδιασμού για τις περιοχές Φοινίκη, Αρχαιολογικό Πάρκο Φοινίκης

Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσίαση του αστικού σχεδιασμού για τις περιοχές Φοινίκη, Αρχαιολογικό Πάρκο Φοινίκης, Μεσοπόταμο, Άγιος Νικόλαος, Γαλάζιο Μάτι και Αλύκο, από την ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου Polis, με επικεφαλής τον πρύτανη και καθηγητή κ. Besnik Aliaj. Η εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιείται με στόχο την άμεση συμβολή στον προγραμματισμό και στην βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από την παράδοση, την καινοτομία και τον τουρισμό. Να τονίσουμε ότι η ομάδα εργασίας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην Λιβαδειά και στην Δίβρη, όπου αναμένεται να ολοκληρώσουν την έκθεση τους για τον δήμο Φοινικαίων. Στην εποικοδομητική συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των διοργανωτών, ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, καθώς και στελέχη εμπλεκόμενων φορέων.

U organizua prezantimi studimit urbanistik për zonat e Bashkisë së Finiqit, Parkut Arkeologjik të Finiqit, Mesopotamit, manastirit të Shën Nikollës, Syrit të Kaltër dhe Alikos, nga ekipi i pedagogëve të Universitetit Polis, të drejtuar nga rektori dhe profesori z. Besnik Aliaj. Përgatitja e studimit është realizuar me synimin për të kontribuar drejtpërdrejt në planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm, traditave të zonës, inovacionit dhe zhvillimit të turizmit. Duhet të theksojmë se grupi i punës ka qenë së fundmi edhe në Livadhja dhe Dhivër, ku pritet së shpejti të përfundojnë raportin e tyre për bashkinë e Finiqit. Në takimin konstruktiv, mori pjesë edhe kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, si dhe drejtues dhe përfaqësues të grupeve të interesit.

ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2023

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου και την παρουσία του δημάρχου κου Χρήστου Κίτσου, πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Φοινικαίων, σύμφωνα με τον νόμο 139/2015, ημ. 17.12.2015 «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε, με άρθρο 17,53 αυτού, στην αίθουσα συνεδριάσεων, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του συμβουλίου με την κάτωθι ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.03/11/2022.3- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47 απόφασης 29/12/2022, «Περί έγκρισης Δημοσιονομικού Πακέτου του Δήμου για το 2023». -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας.4-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/29.12.2022 απόφασης «Περί έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου για το 2023». – Υποβλήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών.5- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/ 29.12.2022 απόφασης «Περί έγκρισης του σχεδίου δραστηριοτήτων του δημοτικού συμβούλιο για το έτος 2023».6-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50 από 29/12/2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από το ταμείο του δήμου για το μήνα Νοέμβριο 2022». –Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.7-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/29.12.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής βοήθειας απότα έσοδα του δήμου για το μήνα Δεκέμβριο 2022». –Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.8-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/29.12.2022 απόφασης «Περί διόρθωσης της Διεύθυνσης Γεωργίας για την ακύρωση της σύμβασης του κ. Βαγγέλη Ρουμπάτη, με διάρκεια 99 ετών». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Άρδευσης και Δασών- Βοσκοτόπων).9-Έγκριση της υπ’ αριθμ.53/29.12.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την χρονική περίοδο 01-30/10/2022». –Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.10-Έγκριση της υπ’ αριθμ.54/ 29.12.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την χρονική περίοδο 01-31/11/2022». -Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας. 11-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/29.12.2022 απόφασης «Έγκριση ιδιωτικού δασοκομικού σχεδίου». -Υποβλήθηκε από το τμήμα δασών-βοσκοτόπων.12-Έγκριση της υπ’αριθμ. 56/29.12.2022 απόφασης «Έγκριση της δεύτερης και τρίτης φάσης της τεχνητής αναδάσωσης». -Υποβλήθηκε από το τμήμα δασών-βοσκοτόπων.13-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57 από 29/12/2022 απόφασης «Περί τόπου ταφής νεκρών ζώωντου Δήμου Φοινικαίων». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Άρδευσης και Δασών- Βοσκοτόπων).

1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillitbashkiak të datës 03/11/2022.3- Miratimi i vendimit nr.47 datë 29/12/ 2022, “Për miratimin e Paketës Fiskale të bashkisëFiniq për vitin 2023”.-Paraqitur nga drejtoria e të Ardhurave dhe Pronave publike.4-Miratimi i vendimit nr.48 datë 29/ 12 /2022,”Për miratimin e pr/ buxhetit të bashkisë Finiq për vitin 2023”.-Paraqitur nga drejtoria e financës5- Miratimi i vendimit nr.49 datë 29/ 12 /2022,”Për miratimin e planit të aktiviteteve të këshillit bashkiak për vitin 2023”.6-Miratimi i vendimit nr.50 datë 29/ 12 /2022 “Për dhënjen e ndihmës ekonomike nga fondi i bashkisë për muajin Nëntor 2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.7-Miratimi i vendimit nr.51 datë 29/12/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Dhjetor 2022”-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social .8-Miratimi i vendimit nr.52 datë 29/12/2022,”Për korrigjimin e gabimit i bërë nga ana edrejtorisë së bujqësisë për prishjen e kontratës së tokës të z. Vangjel Rubati e dhënë me qira për njëafat 99 vjeçar”.-Paraqitur nga Drejtoria e Bujqësisë,Veterinarisë,Ujitjes-Kullimit,Pyje-Kullota.9-Miratimi i vendimit nr, 53 datë 29 / 12 / 2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-30/10/2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.10-Miratimi i vendimit nr. 54, datë 29/ 12/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-31/11/2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.11-Miratimi i vendimit nr. 55 datë 29/12/2022,”Miratimi i planit të mbarështimit të pyllit privat”.-Paraqitur nga sektori i pyje kullotave.12-Miratimi i vendimit nr. 56 datë 29/12/2022,”Miratimi i fazës së dytë dhe të tretë tëpyllëzimit artificial”-Paraqitur nga sektori i pyje kullotave.13-Miratimi i vendimit nr.57 datë 29 /12 /2022,”Miratimi i vendgroposjes së kafshëve tëngordhura të Bashkisë Finiq”.-Paraqitur nga drejtoria e Bujqësisë, Veterinarisë,Ujitjes–Kullimit dhe Pyje-Kullotave.

Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης διεξήχθη στην Διοικητική Μονάδα Φοινίκης και Δίβρης,

Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης διεξήχθη στην Διοικητική Μονάδα Φοινίκης και Δίβρης, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων. Η συζήτηση είχε κύριο θέμα τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2023, στον Δήμο Φοινικαίων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των διευθύνσεων Οικονομικών και Εφορίας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Dëgjesa Publike së bashku me Këshillin Bashkiak është mbajtur në Njësinë Administrative të Finiqit dhe Dhivrit, me qëllim mbledhjen e vërejtjeve dhe komenteve konstruktive për vitin 2023. Temë kryesore e diskutimit ishte buxheti dhe programimi i investimeve për vitin 2023, në Bashkinë e Finiqit, pas informacioneve përkatëse nga drejtoritë e Financave dhe Tatimeve.

Σε δημόσια διαβούλευση προέβη ο δήμος Φοινικαίων, με τους κοινοτάρχες της Διοικητικής Μονάδας Μεσοποτάμου

Σε δημόσια διαβούλευση προέβη ο δήμος Φοινικαίων, με τους κοινοτάρχες της Διοικητικής Μονάδας Μεσοποτάμου. Σχετικά με την σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού 📊 για το οικονομικό έτος 2023, καθώς και σε εκτενή σχολιασμό για ζητήματα που αφορούν την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

📍Kryetari i bashkisë Finiq zhvilloi një konsultim publik me përfaqësues të fshatrave të Njësisë Administrative Mesopotam. Lidhur me përgatitjen e projektbuxhetit 📊 për vitin financiar 2023, si dhe diskutime për çështjet që kanë të bëjnë me probleme që shqetësojnë komunitetin si dhe përmirësimin e kushteve jetës së banorëve.

Εποικοδομητική και άκρως σημαντική υπήρξε η συνάντηση του Προέδρου του Κόμματος των Ελλήνων και δημάρχου Φοινικαίων

Εποικοδομητική και άκρως σημαντική υπήρξε η συνάντηση του Προέδρου του Κόμματος των Ελλήνων και δημάρχου Φοινικαίων, κ. Χρήστου Κίτσου, καθώς και του δημάρχου Δρόπολης, κ. Δημήτρη Τόλη στην 5η #Έκθεση#Επιθεώρησης, με τους Mr. Petro Aguilera Cortes, Mr Oliver Loode, Mr Mikko Puumalainen, #εμπειρογνώμονες της #Επιτροπής#Επίβλεψης για την Σύμβαση Πλαίσιο #Προστασίας των Εθνικών #Μειονοτήτων, του Συμβουλίου της #Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2022, στον δήμο Δρόπολης.🔹Αναφορικά με την 5η έκθεση, της οποίας το πόρισμα και οι συστάσεις αναμένονται να εκδοθούν το ερχόμενο έτος, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, συζητήθηκαν φλέγοντα θέματα που αφορούν άμεσα και έμμεσα την Εθνική Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας.🔹Ψηλά στην #ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκε η συζήτηση του #νόμου με Ν.96/2017, ημ. 13.10.2017 “Περί προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων στην Δημοκρατία της Αλβανίας”. Σε ερώτηση τους εάν απηχεί αλλαγή μετά την έγκριση του εν λόγω νόμου, η απάντηση ήτο αποφατική. Αναφέροντας με ευκρίνεια ότι, η εφαρμοστέα νομοθεσία δεν έχει εγκριθεί όπως προβλέπεται. Με αποτέλεσμα, η έλλειψη των διατάξεων αυτών, να αποφέρει την #απαγόρευση της διεξαγωγής #συσκέψεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φοινικαίων και στην #Ελληνική#Γλώσσα, από τον Περιφερειάρχη Αυλώνας. Ενώ απαραίτητη κρίθηκε και η αποσαφήνιση του άνωθεν νόμου περί δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού, προκειμένου αυτόβουλα και αβίαστα τα άτομα που ανήκουν στις μειονότητες, να δηλώσουν την πραγματική τους εθνική ταυτότητα. 🔹Ιδιαίτερη μνεία έγινε για στην ίδρυση του γραφείου #Παιδείας Φοινίκης-Δρόπολης, την θετική απολαβή γνώσεων στην #μητρική μας #γλώσσα, με αποδέκτες τους δύο μειονοτικούς Δήμους. Μεταξύ άλλων η συζήτηση κινήθηκε στους εκπαιδευτικούς, στα σχολικά κείμενα, την χρήση της γλώσσας στο δημόσιο, στις κοινωνικές υπηρεσίες, κ.α. 🔹Επί τάπητος τέθηκε το ζήτημα των #υφαρπαγών και των #κατάπτυστων δικαστικών αποφάσεων, που “ασελγούν” κατά νόμιμων ιδιοκτητών με #πλαστά#έγγραφα, στο #βωμό της εύκολης #οικονομικής#λείας, #διεφθαρμένων δικαστικών #λειτουργών. 🔹Εν συνεχεία, οι #δίγλωσσες#πινακίδες, οι σχέσεις μεταξύ των δύο εθνοτήτων, η συμμετοχή στην κεντρική πολιτική και στον κρατικό μηχανισμό, η ποσοστιαία συμμετοχή στην Αλβανική Βουλή, η συμμετοχή στον κρατικό μηχανισμό – που αφορούν θέματα της μειονότητας, συζητήθηκαν εκτεταμένα και ζητήθηκαν με πλήρη επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στους κόλπους της ΕΕΜ.🔹Τελευταίο αλλά όχι αμελητέο, συζητήθηκε το θέμα της #αστυνόμευσης και της #ασφάλειας των δημοτών μας, αντικατοπτρίζοντας την πραγματικότητα και την καθημερινότητα μέσα από προβληματικές

#ρεαλιστικές καταστάσεις της

#επικαιρότητας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

🔵Konstruktiv dhe tejet i rëndësishëm ishte takimi i Kryetarit të partisë MEGA dhe njëkohësisht kryetar i bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço, si dhe kryetarit të bashkisë së Dropullit, z. Dhimitri Toli në Inspektimin e 5-të dhe #takimit, me z. Petro Aguilera Cortes, Z. Oliver Loode, Z. Mikko Puumalainen, #ekspertë të #Komitetit #Mbikëqyrës për Konventën Kuadër #Mbrojtja e #Minoriteteve Kombëtare, të Këshillit të #Evropës, mbajtur më 16 nëntor 2022, në bashkinë e Dropullit .🔹Lidhur me raportin e 5-të, konkluzioni dhe rekomandimet e të cilit pritet të raportohen vitin e ardhshëm, nga komisioni kompetent i vlerësimit, u diskutuan çështje të rëndësishme që shqetësojnë drejtpërdrejt dhe tërthorazi pakicën kombëtare greke të Shqipërisë.🔹Në #rendin e ditës të bisedimeve ishte diskutimi i #ligjit me N.96/2017, datë 13.10.2017 “Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republikën e Shqipërisë”. Në pyetjen nëse ka pasur ndonjë ndryshim pas miratimit të ligjit në fjalë, mendimi ynë është që nuk kanë sjellë ndryshime të dukshme. Duke u shprehur qartë se legjislacioni në fuqi nuk është plotësuar tërësisht me aktet nënligjore . Si rrjedhojë, mungesa e këtyre dispozitave ka sjellë edhe një rast anullimi të mbledhjes së këshillit bashkiak të bashkisë Finiq. Ndërkohë që u pa e nevojshme edhe sqarimi i ligjit të mësipërm për të drejtën e vetëdeklarimit, në mënyrë që personat që i përkasin pakicave të deklarojnë vullnetarisht dhe pa pengesa identitetin e tyre kombëtar.🔹Në mënyrë të veçantë u përmend si hap pozitiv hapja e zyrës #Arsimore të Finiq-Dropull, #për ngritjen cilësore të mësimdhënies, me përfitues dy bashkitë minoritare. Ndër të tjera, diskutimi u zhvendos tek arsimtarët, tekstet shkollore, përdorimi i gjuhës në shërbime publike, sociale etj.🔹Temë e diskutimit ishte çështja e pronave # të përfituara me #vendime jo të drejta të gjykatave, dhe nëpërmjet mënyrave korruptive duke shpresuar ndërkohë në reformën e shumëpritur të gjyqësorit.🔹Më pas u diskutua gjerësisht për #tabelat #dygjuhëshe, marrëdhëniet ndëretnike, pjesëmarrja në politikën qendrore dhe aparatin shtetëror, si dhe përqindja e pjesëmarrjes në Kuvendin e Shqipërisë .🔹Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, u diskutua çështja e #policimit dhe #sigurisë publike të zonave të minoritetit si dhe të gjitha të drejtat që rrjedhin nga konventat ndërkombëtare.

Τον δήμο Φοινικαίων επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Γεωργίας κ.Δήμο Κότε

Τον δήμο Φοινικαίων επισκέφτηκε ο Υφυπουργός Γεωργίας κ.Δήμο Κότε, συνοδευόμενος από την Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης κα. Εράντα Σελμάναϊ, υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και τον βουλευτή-ιατρό, κ.Νίκο Κούρη.ℹ️Στη συνάντηση, η οποία είχε ως στόχο την ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα της αρμοδιότητάς τους, ανοίγοντας δίαυλο επικοινωνίας με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και #αγρότες της περιοχής, έθεσαν σε άμεση προτεραιότητα την εκπόνηση εστιασμένου στρατηγικού σχεδίου, ενώ αναφέρθηκαν #προβλήματα που τους ταλανίζουν, όπως η #μη#καταγραφή των γεωργικών #εκτάσεων σε πολλές κοινότητες, κ.α.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

🌱Bashkinë e Finiqit vizitoi zëvendësministri i Bujqësisë, Z. Dimo Kote, i shoqëruar nga Drejtoresha e Përgjithshme e Agjensisë së Zhvillimit Bujqësor Rural, znj. Eranda Selmanaj, zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë dhe deputeti doktor z. Niko Kuri.ℹ️Takimi, kishte për qëllim informimin për aplikimin në skemat e financimit në bujqësi, blektori, agroturizmëm , si dhe hapjen e një kanali komunikimi me organet e pushtetit vendor dhe #fermerët e rajonit, si dhe u vendos si prioritet imediat përgatitja e një plani strategjik të detajuar. Në takim u trajtuan #problemet që janë shqetësuese, si #mosregjistrimi i tokave bujqësore në shumë komunitete , vështirësitë si pasojë e mungesës së infrastrukturës, etj .