Πραγματοποιήθηκε σήμερα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1️⃣Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2️⃣Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.07.07.2022.3️⃣Πληροφορίες: α- Έκθεση ετοιμότητας σχολικών εγκαταστάσεων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023.Αναφορά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπηρεσίας, Τουρισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.4️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/22.09.2022, απόφασης «Για ορισμένες προσθήκες και αλλαγές στον προϋπολογισμό του δήμου Φοινικαίων για το έτος 2022». -Υποβλήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών.5️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/22.09.2022 απόφασης «Σχετικά με την αλλαγή της επιφάνειας που μισθώθηκε για 99 χρόνια καθώς και την αλλαγή της σύμβασης που συνήφθη μεταξύ του δήμου Φοινικαίων και του δημότη Βασίλη Μπάμπη, κοινότητα Βρυώνι. – Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Χωρικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού. 6️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33-34-35/22.09.2022,απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2022». -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας.7️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36-37/ 22.09.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής βοήθειας για την χρονική περίοδο 01-31/07/2022 και 01-31/08/2022».-Παρουσιάστηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.8️⃣Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38 /22.09.2022 απόφασης «Περί απονομής του τίτλου «Επίτιμος Δημότης» στον γιατρό κ. Παύλο Καλόγερο -Υποβλήθηκε μετά από πρόταση της Σοσιαλιστικής ομάδας συμβούλων.9️⃣Με την σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου περί πρότασης του Σοσιαλιστικού κόμματος ο Δήμος Φοινικαίων απευθύνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αυλώνας για την απονομή του τίτλου «Επίτιμος Δημότης της Περιφέρειας Αυλώνας» , στον μηχανικό Προκόπη Κυργιάκη από την κοινότητα Γιαννιτσάτι.🔟 Έγκριση της υπ’αριθμ.40/22.09.2022 απόφασης << Περί απονομής του Τίτλου “Επίτιμος Δημότης” στην Πρέσβη κα Σοφία Φιλιππίδου. -Υποβλήθηκε μετά από πρόταση του Δημάρχου Φοινικαιων.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit u zhvillua mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1️⃣Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.2️⃣Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillitbashkiak të datës 07/07/2022.3️⃣Informacione: a- Raport mbi gatishmërinë e objekteve shkollore me rastin e fillimit të vitit tëri mësimor 2022-2023.-Raporton drejtoria e Shërbimit Social,Turizmit,Arsimit,Rinisë dhe Sporteve.4️⃣Miratimi i vendimit nr. 31 datë 22 /09/2022,”Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin ebashkisë Finiq për vitin 2022”.-Paraqitur nga drejtoria e Financës.5️⃣Miratimi i vendimit nr. 32 datë 22 /09/2022,”Për ndryshimin e sipërfaqes së tokës tëdhënë me qira për 99 vjet si dhe ndryshimin e kontratës lidhur ndërmjet komunës Finiq dhe shtetasitVasil Babi fshati Vrion’.-Paraqitur nga drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.6️⃣Miratimi i vendimit nr.33,34,35 datë 22/09/2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike ngatë ardhurat e bashkisë për muajin Korrik- Gusht-Shtator 2022”.-Paraqitur nga drejtoria e Shërbimit Social.7️⃣Miratimi i vendimit nr.36,,37 datë 22/09/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike përperiudhën 01-31/07/2022, muaji Korrik si dhe për periudhën 01-31/08/2022 muaji Gusht 2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.8️⃣Miratimi i vendimit nr.38 datë 22/09/2022 “Për dhënjen e titullit “Qytetar Nderi iBashkisë” mjekut z. Pavllo Kallojeri.-Paraqitur me propozim të grupit Socialist të këshilltarëve.9️⃣Dhënjen e dakortësisë së këshillit bashkiak propozimit të subjektit politik Dega PartiaSocialiste Bashkia Finiq drejtuar këshillit të Qarkut Vlorë për dhënjen e titullit “Qytetar Nderi iQarkut Vlorë inxhinjerit Prokop Qirjaqi nga fshati Janicat.-Paraqitur kërkesa nga këshilli i Qarkut Vlorë.🔟 Mitatimi i vendimit nr.40 datë 22/09/2022 “Për dhënjen e titullit”Qytetar Nderi i Bashkisë” ambasadores znj.Sofia Filippidou. -Paraqitur kërkesa nga Kryetari i Bashkisë.

Κοντά στους κατοίκους της Μάλτσιανης βρέθηκε ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος

Κοντά στους κατοίκους της Μάλτσιανης βρέθηκε ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος, αφουγκράζοντας δια ζώσης τους προβληματισμούς τους, σχεδιάζοντας από κοινού τα επόμενα επεμβατικά βήματα. Ενώ από πλευράς τους, οι κάτοικοι ευχαρίστησαν τον κ. Κίτσο για τις πρόσφατες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στον φωτισμό της κοινότητας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, ishte pranë banorëve të Malçanit, për të dëgjuar shqetësimet e tyre, por edhe për të planifikuar së bashku prioritetet dhe hapat që duhen hedhur për të shtuar kujdesin ndaj moshës së tretë. Ndërsa nga ana e tyre banorët falënderuan zotin Kiço për ndërhyrjet e fundit në rrjetin rrugor dhe ndriçimin rrugor të komunitetit.

Επίσκεψη στην κοινότητα Αλύκο, του δήμου Φοινικαίων, πραγματοποίησε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευματων κ. Άγγελος Συρίγος

Επίσκεψη στην κοινότητα Αλύκο, του δήμου Φοινικαίων, πραγματοποίησε την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευματων κ. Άγγελος Συρίγος.Τον υφυπουργό υποδέχτηκαν εγκαρδίως οι κάτοικοι της κοινότητας και εν συνεχεία ακολούθησε συνάντηση με το δήμαρχο Φοινικαίων κ.Χρήστο Κίτσο και τοπικούς φορείς. Κατά τη διάρκεια της γόνιμης συνάντησης ο κ.Συρίγος ενημερώθηκε εν γένει για τα προβλήματα και τις ανάγκες των κατοικούντων που διαμένουν στην Ελληνική Εθνική Μειονότητα, ενώ δεν έλειψε να αναφερθεί σε θέματα εκπαίδευσης, σε έργα ανάπτυξης του τόπου, αλλά και φυσικά στην αποκατάσταση των συντάξεων.Εν κατακλείδι, ο κ.Κίτσος ευχαρίστησε τον υφυπουργό για την επίσκεψη του, καθώς και για την αγαστή συνεργασία τους.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Zëvendësministri i Arsimit dhe Çështjeve Fetare të Greqisë, z.Angelos Syrigos, vizitoi të dielën, më 31 korrik 2022, komunitetin e Alikos, në bashkinë e Finiqit.Zëvendësministri u prit ngrohtësisht nga banorët e komunitetit dhe më pas pasoi një takim me kryetarin e bashkisë së Finiqit z. Kristo Kiço dhe përfaqësues të lokalitetit.Gjatë takimit të ngrohtë, zoti Syrigos u njoh në përgjithësi për problemet dhe nevojat e banorëve që jetojnë në pakicën kombëtare greke, dhe biseda u fokusua rreth çështjeve të arsimit, projekteve të zhvillimit lokal, por sigurisht edhe atë të ndihmës ndaj banorëve kryesisht të moshës së tretë.Në përfundim, z. Kiço falënderoi zëvendësministrin për vizitën e tij, si dhe për bashkëpunimin e tyre të shkëlqyer.

Μια άκρως εποικοδομητική και γόνιμη συνάντηση είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος με τους Δημάρχους της περιφέρειας Αυλώνας και Αργυροκάστρου

Μια άκρως εποικοδομητική και γόνιμη συνάντηση είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος με τους Δημάρχους της περιφέρειας Αυλώνας και Αργυροκάστρου, με επικεφαλής του Συνδέσμου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, του Οργανισμού Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμπειρογνώμονες.Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση όπως, νομική υποστήριξη, ειδικό ταμείο απορρόφησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αστυνόμευση, ζώνες προστασίας, κοινωνική υπηρεσία, τροφοδότηση ενέργειας–νερού, νομιμοποίηση ακινήτων, κ.α., με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά. Ενώ μέσα από τον διάλογο κατατέθηκαν προτάσεις προωθώντας τις βέλτιστες λύσεις, βάση της νέας στρατηγικής αποκέντρωσης 2023-2030.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Πραγματοποιήθηκε , η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 02/06/2022.

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.28.04.2022. 3-Ανάλυση απολογισμού του 1ου τετραμήνου της οικονομικής δραστηριότητας του δήμου. -Υποβλήθηκε από το τμήμα οικονομικών. 4 – Έγκριση υπ’ αριθμ. 18 από 02/06/2022 απόφασης του σχεδίου «Περί έγκρισης καταλόγου βοσκοτόπων/δασικών εγκαταστάσεων προς βοσκή για την καλοκαιρινή-χειμερινή περίοδο 2022». -Υποβλήθηκε από τη Νομική Διεύθυνση και τη Διεύθυνση Γεωργίας, Αποστράγγισης και Βοσκοτόπων Δασών. 5-Έγκριση της υπ αριθμ. 19/02.06.2022 απόφασης του σχεδίου, «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας από τα έσοδα του δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2022». -Υποβλήθηκε από τη διεύθυνση κοινωνικής υπηρεσίας. 6-Έγκριση της υπ αριθμ. 20/02.06.2022 απόφασης του σχεδίου, «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας περιόδου 01-30 / 04/2022, Απρίλιος 2022». -Υποβλήθηκε από το γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας. 7-Έγκριση της υπ αριθμ. 21/02.06.2022 απόφασης, «Περί έγκρισης προγράμματος εργασιών για την πρόληψη και διαχείριση πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις και βοσκότοπους του δήμου Φοινικαίων για το 2022». – Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων. 8-Συζήτηση και έγκριση της έκθεσης παρακολούθησης του δήμου Φοινικαίων για το 12μηνο του 2022. -Υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και τη Διεύθυνση Οικονομικών. 9-Έγκριση της υπ αριθμ. 22/02.06.2022 απόφασης «Περί έναρξης διαδικασιών απαλλοτρίωσης πρώην παλιού δημοσίου (mapo) κτιρίου, δημόσιου συμφέροντος για ανέγερση ενός κέντρου αναψυχής στην πλατείας της κοινότητας Φοινίκης» . -Υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού και τη Νομική Διεύθυνση. 10-Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 302/11.05.2022 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για ίδρυση περιφερειακών επιχειρήσεων

ύδρευσης.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit u zhvillua mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. 2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillit bashkiak të datës 28/04/2022. 3-Analizë e raportit të 4-mujorit të veprimtarisë financiare të bashkisë. -Paraqitur nga drejtoria e financës. 4–Miratimi i pr/vendimit nr.18 datë 02/06/2022,”Për miratimin e listës së objekteve kullosore/pyjore të gatshme për kullotje për sezonin veror-dimëror 2022”. -Paraqitur nga drejtoria Juridike dhe drejtoria e bujqësisë, kullimi si dhe pyje kullotave. 5-Miratimi i pr/vendimit nr.19 datë 02/06//2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Prill 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 6-Miratimi i pr/vendimit nr.20 datë 02/062022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-30/04/2022, muaji Prill 2022”. -Paraqitur nga zyra e shërbimit social. 7-Miratimi i pr/vendimit nr. 21 datë 02/06/2022.”Për miratimin e programit të punës për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor e kullosor bashkia Finiq 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e bujqësisë,ujitjes dhe kullimit . 8-Diskutim dhe miratim i raportit të monitorimit të bashkisë Finiq për 12 mujorin e vitit 2022. -Paraqitur nga Drejtoria e Përgjithëshme e Buxhetit si dhe drejtoria e financave vendore 9-Miratimi në parim të pr/vendimit nr.22 datë 02/06/2022,”Për fillimin e procedurave të shpronësimit të ish mapos së vjetër Finiq për interes publik për ndërtimin e një sheshi rekreativ në qendër të fshatit Finiq’. -Paraqitur nga drejtoria e zhvillimit dhe planifikimit të territorit si dhe drejtoria juridike. 10-Njohje me vendimin e Keshillit të Ministrave nr.302 datë11.05/2022,për krijimin e ndërmarjeve rajonale të ujësjellësve.

28 Απριλίου 2022, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου και την παρουσία του δημάρχου Φοινικαίων κου Χρήστου Κίτσου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε χθες 28 Απριλίου 2022, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.24.03.2022. 3-Έκθεση για την κατάσταση και τα προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας και του φωτισμού. -Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Δημοσίων Υπηρεσιών. 4-Ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες που διοργανώνει κατά την τουριστική περίοδο το γραφείο τουρισμού του δήμου Φοινικαίων. – Υποβλήθηκε από το γραφείο τουρισμού. 5-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/28.04.2022 απόφασης, «Περί ονοματοδοσίας οδού στην κοινότητα Γέρμα, με την ονομασία “ANASTAS MIHAL ANGJELI ”. -Υποβλήθηκε από τη Νομική Διεύθυνση. 6-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/28.04.2022 απόφασης του σχεδίου, «Περί παροχής οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Απρίλιο 2022». -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας. 7-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/28.04.2022 απόφασης, «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας για την περίοδο 01-31.03.2022, Μάρτιος 2022». -Υποβλήθηκε από το γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας. 8-Έγκριση της υπ’αριθμ.16/ 28.04.2022 σχεδίου απόφασης, «Περί οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από τις Πυρκαγιές». –Υποβλήθηκε από την Νομική Διεύθυνση. 9-Έγκριση της υπ’αριθμ. 17/ 28.04.2022 απόφασης, «Για επιπλέον τέσσερις υπαλλήλους στο Πυροσβεστικό Σώμα (ΜΖSH). -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Εδαφικής Προστασίας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit u zhvillua mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. 2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillit bashkiak të datës 24/03//2022. 3-Raport mbi situatën dhe problematikat e sektorit të pastrimit si dhe atë të ndriçimit. -Paraqitur nga drejtoria e Shërbimeve publike. 4-Informacion mbi programin dhe aktivitetet e organizuara gjatë sezonit turistik nga zyra e turizmit në bashkinë Finiq. -Paraqitur nga zyra e turizmit. 5-Miratimi i pr/vendimit nr.13 datë 28/04/2022,”Mbi emëtimin e rrugës së fshatit Jermë me emrin “ANASTAS MIHAL ANGJELI ”.-Paraqitur nga drejtoria Juridike . 6-Miratimi i pr/vendimit nr.14 datë 28 /04/2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Prill 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 7-Miratimi i pr/vendimit nr. 15 datë 28/04/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-31/03/2022, muaji mars 2022”. -Paraqitur nga zyra e shërbimit social. 8-Miratimi i pr/vendimit nr.16 datë 28/04/2022,”Për trajtimin me mbështetje financiare për dëm të shkaktuar nga zjarri”. -Paraqitur nga drejtoria juridike. 9-Miratimi i pr/vendimit nr. 17 datë 28/04/2022,”Për një shtesë prej katër punonjës në sektorin e MZSH-së. -Paraqitur nga drejtoria e Mbrojtjes së Territorit.

24 Μαρτίου 2022, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου και την παρουσία του δημάρχου Φοινικαίων κου Χρήστου Κίτσου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2022, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ. 17.02.2022.3-Έκθεση για την κατάσταση και τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, άρδευσης-αποστράγγισης και της κατάστασης διαχείρισης δασών και βοσκοτόπων. (Παρουσιάστηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων).4-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης οριστικών ανώτατων ορίων του μεσοπρόθεσμου Προϋπολογισμού του Δήμου Φοινικαίων για την χρονική περίοδο 2023-2025». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών).5-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης ιδιωτικής δασικής διαχείρισης». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων).6- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/24.03.2022 απόφασης «Περί παροχής οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Φεβρουάριο του 2022″.(Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας).7- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/24.03.2022 απόφασης «Περί παροχής οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του δήμου για τον μήνα Μάρτιο του 2022″. (Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας).8-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης της χρονικής περιόδου 01-28.02.2022». (Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας).9- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης έναρξης διαδικασιών εκτίμησης της τεχνικής κατάστασης και της οικονομικής αξίας για τα μεταφορικά μέσα, ιδιοκτησίας του Δήμου Φοινικαίων. (Υποβλήθηκε από την Διεύθυνση Νομικών).10-Έγκριση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την αναθεώρηση του νέου δικαστικού χάρτη.11-Έγκριση της υπ’αριθμ.13/ 24.03.2022 απόφασης «Περί έγκρισης διάθεσης του εργοταξίου, του μνημείου μαρτύρων της κοινότητας Λιβαδειάς». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Χωρικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού).

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit do të zhvillohet mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite: 1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes. 2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillit bashkiak të datës 17/02/2022. 3-Raport mbi situatën dhe problematikat e sektorit të bujqësisë,bordit të kullimit si dhe situata e administrimit të pyje e kullota. -Informon drejtoria e bujqësisë,bordit të kullimit, pyje kullota. 4-Miratimi i pr/vendimit nr.7datë 24/03/2022,”Për miratimin e Tavaneve Përfundimtare të programit Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë Finiq për periudhën 2023-2025”. -Paraqitur nga drejtoria e Financës. 5-Miratimi i pr/vendimit nr.8 datë 24/03/2022,” Miratimi i Planit të Mbarështrimit të pyllit privat”. -Paraqitur nga drejtoria e bujqësisë,shërbimit veterinar,ujitjes-kullimit, pyje dhe kullota. 6-Miratimi i pr/vendimit nr.9 datë 24/03/2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Shkurt 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 7-Miratimi i pr/vendimit nr.10 datë 24/03/2022,’Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Mars 2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 8-Miratimi i pr/vendimit nr.11datë 24/03/2022, “Miratimi i ndihmës ekonomike për periudhën 01-28/02/2022”. -Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social. 9- Miratimi i pr/vendimit nr.12 datë 24/03/2022,”Për miratimin e nisjes së procedurave të vlerësimit të gjendjes teknike dhe vlerës kontabël për mjetet e transportit në pronësi të Bashkisë Finiq. -Paraqitur nga drejtoria juridike. 10-Miratimi i një rezolute të Këshillit bashkiak drejtuar Këshillit të Ministrave mbi rishikimin e hartës së re gjyqësore. 11-Miratimi i pr/vendimit nr.13 datë 24/03/2022,”Pëe miratimin e vënjes në dispozicion të sheshit të ndërtimit të lapidarit përkujtimior të dëshmorëve të fshatit livadhja”. -Paraqitur nga drejtoria e Zhvillimit dhe planifikimit të Territorit.

Μια άκρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Φοινικαίων κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κο Άγγελο Συρίγο

Μια άκρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Φοινικαίων κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κο Άγγελο Συρίγο. Η συζήτηση εστιάστηκε ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την Παιδεία, την επικείμενη απογραφή πληθυσμού του τρέχοντος έτους, σε ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Φοινικαίων και την Μειονότητα γενικότερα.O Δήμαρχος ευχαρίστησε εγκάρδια τον κο Συρίγο, καθώς επί πολλά έτη βρίσκεται δίπλα μας ως αρωγός και συντελεί έμπρακτα στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την Μειονότητα, αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Gjatë vizitës në Athinë Kryetari së bashkisë së Finiqit zhvilloi një takim shumë interesant dhe konstruktiv me Zëvendësministrin e Arsimit dhe Fesë të Greqisë dhe profesorin e universitetit të Athinës z.Angelos Syrigos. Diskutimi u fokusua veçanërisht në çështjet që kanë të bëjnë me arsimin, regjistrimin e popullsisë dhe në përgjithësi në çështjet që shqetësojnë Bashkinë e Finiqit dhe minoritetin në përgjithësi.Kryetari i bashkisë falenderoi përzemërsisht zotin Syrigos për kujdesin dhe kontributin e tij shumëvjeçar për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me minoritetin .

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου για το 2022

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου για το 2022, υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου, σύμφωνα με τον από 17.12.2015 νόμο 139/2015, «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 17.53 αυτού, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 17.02.2022, με την εξής ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/17.02.2022, απόφασης “Περί ορισμένων προσθηκών και αλλαγών στην απόφαση υπ’αριθμ.50/15/12/2021 του δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2021”.(Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών).3-Έγκριση της υπ’ αριθμ.2/17.02.2022, απόφασης “Περί Προϋπολογισμού του δήμου Φοινικαίων για το έτος 2021”.(Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών).4- Έγκριση της υπ’ αριθμ.3/17.02.2022,απόφασης “Περί απομάκρυνσης μελισσοκομείου από την κοινότητα Μεμόραχη με αρ.περ. 2650 και αρ. ακινήτου 579/6, δημόσιας περιουσίας”. (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Άρδευσης-Αποστράγγισης, Δασών και Βοσκοτόπων).5- Συζήτηση και έγκριση του αιτήματος που υποβλήθηκε στον γραμματέα του συμβουλίου από τους κατοίκους της κοινότητας Ραχούλας, Διοικητικής Ενότητας Αλύκου.7-Έγκριση της υπ’αριθμ.5/17.02.2022, απόφασης “Περί παροχής οικονομικής βοήθειας για τον Ιανουάριο του 2022”.(Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας). 8-Έγκριση της υπ’αριθμ.6/ 17.02.2022, απόφασης «Περί παροχής οικονομικής βοήθειας από τα έσοδα του Δήμου για τον Ιανουαρίου του 2022».(Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας).9-Συζήτηση της επιστολής του Υπουργείου Υποδομών και Ενέργειας με αρ.950 ημ.28.01.2022, ‘’Για τη Μεταρρύθμιση στον Τομέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης’’.

Në mbështetje të ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,”Për vetëqeverisjen vendore “i ndryshuar,Neni 17,53 i tij, në sallën e këshillit me kërkesën e kryetarit të këshillit do të zhvillohet mbledhja e Këshillit bashkiak me këtë rend dite:1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.2-Miratimi i pr/vendimit nr.1 datë 17.02.2022,” Mbi disa shtesa dhe ndryshime në vendiminnr.50 datë 15/12/2021të buxhetit të bashkisë për vitin 2021”. (Paraqitur nga drejtoria e Financës).3-Miratimi i pr/vendimit nr. 2 datë 17.02.2022,” Miratimi i Buxhetit faktit të bashkisë Finiq përvitin 2021”. (Paraqitur nga drejtoria e Financës).4- Miratimi i pr/vendimit nr. 3 datë 17.02.2022, “Mbi largimin e parkut të bletarisë në fshatinMemoraq me zk.2650 dhe nr. Pasurie 579/6, pronë shtet,shesh”.(Paraqitur nga drejtoria e bujqësisë,Shërbimit veterinar,Ujitjes-kullimit si dhe pyje kullota).5- Diskutim dhe miratim i kërkesës së paraqitur pranë sekretarit të këshillit të banorëve të fshatit Rahullë, Njësia Administrative Aliko.7-Miratimi i pr/vendimit nr.5 datë 17.02.2022, “ Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike pë muajinJanar 2022”. (Paraqitur nga zyra e shërbimit Social).8-Miratimi i pr/vendimit nr.6 datë 17.02.2022,”Mbi dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Janar 2022”. (Paraqitur nga drejtoria e shërbimit social).9-Diskutimi i shkresës së Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës me nr.950 datë 28/01/2022, Mbi Reformën në Sektorin e Ujësjellës Kanalizime.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φοινικαίων, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, κατόπιν αιτήματος του δημάρχου κου Κίτσου, σε έκτακτη συνεδρίαση στην Λιβαδειά με την κάτωθεν ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39 ημ.12.11.2021 απόφασης, ‘’Περί τροποποίησης στον προϋπολογισμό του δήμου Φοινικαίων για το έτος 2021’’. Υποβλήθηκε από τη διεύθυνση Οικονομικών.

2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40 ημ. 12.11.2021 απόφασης, ‘’Περί καθαίρεσης της συμβούλου κας Αλεξάνδρας Τσιάβου λόγω μακροχρόνιας μη παρουσίας της στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου’’. Υποβλήθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Εντολών.

3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41 ημ. 12.11.2021 απόφασης, ‘’ Περί ανάληψη καθηκόντων της συμβούλου κας Ελόνας Σταύρου Χαρίτου της πολιτικής οντότητας «Κόμμα Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας για το Μέλλον-MEGA» για την κάλυψη της κενής θέσης που δημιουργήθηκε’’. Υποβλήθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Εντολών

4. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 42,43,44 ημ. 12.11.2021 αποφάσεων, ‘’Περί παροχής οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα του Δήμου. Υποβλήθηκε από τη διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας.

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45 ημ. 12.11.2021 απόφασης, Περί απονομής του τίτλου ‘’Επίτιμου Δημότη δήμου Φοινικαίων κ. Σπύρου Ηλία Φανή ‘’.Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας, Υγείας, Νεολαίας και Αθλητισμού.

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ.46 ημ.12.11.2021 απόφασης,’’ Έγκριση και Συνέχιση των διαδικασιών για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του δήμου Φοινικαίων και της εταιρείας Vodafone Albania sh.a., καθώς και για την έγκριση της σύμβασης τύπου και μορφής της που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης’’. Υποβλήθηκε από το Νομικό Τμήμα και την Νομική Προστασία της Ιδιοκτησίας.

Me kërkesën e kryetarit të bashkisë Finiq u mbajtur mbledhja jashtë rradhe e Këshillit pranë zyrës së këshillit në Livadhja me këtë rend dite:

1. Miratimi i pr/vendimit nr.39 datë 12.11.2021, ‘’Mbi disa shtesa në buxhetin e bashkisë Finiq për vitin 2021’’.Paragitur nga drejtoria e Financës.

2. Miratimi i pr/vendimit nr.40 datë 12.11.2021, ‘’Per heqjen e mandatit të keshilltares znj.Aleksandra Cavo për arsye të mos marrjes pjesë për një periudhë të gjatë në mbledhjet e këshillit’’.Paraqitur nga komisioni I përherëshëm I mandateve.

3. Miratimi i pr/vendimit nr.41 datë 12.11.2021. ‘’Për dhënjen e mandatit të këshilltarit znj.Elona Stavro Harito I subjektit politik *Partia e Minoritetit Etnik Grek për të Ardhen-MEGA* për plotësimin e vakancës së krijuar’’.Paragitur nga Komisioni I Përherëshëm I Mandateve.

4. Miratimi i pr/vendimeve nr.42,43,44 datë 12.11.2021, ‘’Për dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë’’.Paraqitur nga drejtoria e Shërbimit Social.

5. Miratimi i pr/vendimit nr.45 datë 12.11.2021, ‘’Për dhënjen e titullit *Qytetar Nderi I Bashkisë Finiq* z.Spiro Ilia Fani’’.Paraqitur nga drejtoria e Shërbimit Social,Shëndetësisë,Rinisë dhe Sporteve.

6. Miratimi i pr/vendimit nr.46 datë 12.11.2021, ‘’Miratimin dhe Vazhdimin e procedurave për lidhjen e kontratës ndërmjet bashkisë finiq dhe shoqerisë Vodafone Albania sha, si dhe miratimin e kontratës tip dhe formatit të saj që do të përdoret për lidhjen e kësaj kontrate’’.Paraqitur nga Drejtoria Juridike dhe trajtimit ligjor të pronës