Αυτοψία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, συνοδευόμενος από τον βουλευτή-ιατρό κ.Νίκο Κούρη, στις εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Αυτοψία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, συνοδευόμενος από τον βουλευτή-ιατρό κ.Νίκο Κούρη, στις εργασίες #ασφαλτόστρωσης, του κεντρικού οδικού δικτύου #Ναβαρίτσας. “Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε γειτονιά του Δήμου Φοινικαίων, αποτελεί #προσωπικό#στοίχημα για μένα, αλλά και κύριο στόχο στην επιτυχή #υλοποίηση των #δεσμεύσεων μου…”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κίτσος.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

🛣️Punimet e #asfaltimit të rrjetit kryesor rrugor të #Navaricës ndoqi Kryetari i Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço, i shoqëruar nga mjeku deputet z.Niko Kuri. “Përmirësimi i rrjetit rrugor, në çdo komunitet, në çdo lagje të Bashkisë së Finiqit, është realizim i një premtimi për mua, por edhe një synim kryesor në #zbatimin me sukses të #angazhimeve të mia…”, deklaroi zoti Kiço, ndër të tjera.

Στο Νεοχώρι βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα τα ειδικά συνεργεία οδοποιίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Φοινικαίων

Στο #Νεοχώρι βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα τα ειδικά συνεργεία 🧑‍🔧 οδοποιίας της #Τεχνικής#Υπηρεσίας του δήμου Φοινικαίων, υλοποιώντας εργασίες συντήρησης και #μπετόστρωσης, σε σημεία που έχρηζαν άμεσης παρέμβασης. Οι άνωθεν εργασίες #χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με ιδίους #πόρους του #Δήμου, με σκυρόδεμα που ανέρχεται στα 50 m3, ενώ συγχρόνως οι #κάτοικοι της κοινότητας από την πλευρά τους #προσέφεραν 10m3, συμβάλλοντας στην ομαλή διέλευση 🏃πεζών και 🚙οχημάτων.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice🚧

#Neohor kanë vazhduar punën së fundmi ekipet e posaçme të ndërtimit të rrugëve dhe infrastrukturës 🧑‍🔧#Shërbimit#Teknik të bashkisë së Finiq, duke kryer punime mirëmbajtjeje dhe #betonimi, në vende që kishin nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Punimet e mësipërme janë #financuar në masë të madhe me burime të #bashkisë, me beton 50 m3, ndërsa në të njëjtën kohë #banorët e komunitetit #ofruan 10m3, duke kontribuar në kalimin pa probleme të 🏃këmbësorëve dhe 🚙 automjeteve.

Υπό την παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων κ. Χρήστου Κίτσου, ξεκίνησαν οι εργασίες, της πλήρης αναβάθμισης των οδοστρωμάτων στον οδικό άξονα Εθνικής Οδού- Βαγγαλιάτι.

Υπό την παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων κ. Χρήστου Κίτσου, #ξεκίνησαν οι εργασίες, της πλήρης αναβάθμισης των οδοστρωμάτων στον οδικό άξονα Εθνικής Οδού-#Βαγγαλιάτι.➡️Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο #πλαίσιο του #προγράμματος 2022-2028, του #Αλβανικού#Ταμείου#Ανάπτυξης, με συνολικό μήκος 1.615 μ. και προϋπολογισμό που αγγίζει τα #τριάντα#εκατομμύρια (30.000.000) λεκ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ➡️Εν κατακλείδι, σε δήλωση του ο κ. Κίτσος τόνισε ότι, «Συνεχίζουμε #έμπρακτα με #συνέπεια και #συνέχεια τον εκσυγχρονισμό των οδικών δικτύων, υλοποιώντας έργα που προάγουν την #αναβάθμιση, της #ποιότητας#ζωής των #πολιτών και την ανάδειξη του τόπου μας.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Në praninë e kryetarit të Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço #ka nisur puna për përmirësimin e plotë të sipërfaqeve rrugore në rrugën hyrëse të komunitetit të Vagalatit nga rruga kryesore deri në qëndër të fshatit. Ndërhyrjet kryhen në #kuadrin e #programit 2022-2028, të #Fondit Shqiptar të Zhvillimit, me gjatësi totale 1615 m dhe buxhet #tridhjetë#milion (30 000 000) lekë, me TVSH. Në deklaratën e tij, zoti Kiço theksoi se, “Ne vazhdojmë #praktikisht me #korrektësi dhe #vazhdimësi modernizimin e rrjeteve rrugore, duke zbatuar projekte që kanë për qëllim #përmirësimin e infrastrukturës, #rritjen e cilësisë së jetës së banorëve dhe promovimin e zonës sonë.

Στα Καλύβια μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος

Στα Καλύβια μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος ώστε να επιβλέψει και ιδίοις όμμασι τις εργασίες μπετόστρωσης, που υλοποιούνται 🚧 σε προβληματικά σημεία κυρίως, από το αρμόδιο τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων. Για την πραγματοποίηση του έργου, συνέβαλαν οι κάτοικοι 👏 της κοινότητας, καθώς και ο Δήμος, βελτιώνοντας ✅την εικόνα και την λειτουργικότητα στο υφιστάμενο 🛣️ οδικό δίκτυο.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, shkoi në fshatin Kodër për të ndjekur punimet e shtrimit të rrugës kryesore, të cilat po zbatohen 🚧 në segmentet problematike nga Sektori i Shërbimeve dhe Infrastrukturës së bashkisë. Për realizimin e projektit, kontribuan banorët 👏 e komunitetit dhe bashkia me fonde nga buxheti i saj, duke përmirësuar ✅imazhin dhe funksionalitetin e rrjetit rrugor ekzistues.

Τεχνική υποστήριξη οδοποιίας παρείχε προ ημερών ο δήμος Φοινικαίων στην συνοικία Μακρυκώστας, Δίβρης,

Τεχνική #υποστήριξη#οδοποιίας παρείχε προ ημερών ο δήμος Φοινικαίων στην συνοικία #Μακρυκώστας, #Δίβρης, για την #πραγματοποίηση της #μπετόστρωσης στον κεντρικό οδικό άξονα της κοινότητας. Σε δήλωση του ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ εξέφρασε παράλληλα τον ενθουσιασμό του και διαβεβαιωσε ότι θα βρίσκεται πάντα #αρωγός σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, προς όφελος των δημοτών.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Pak ditë më parë, bashkia e Finiqit vijoi punën nëpërmjet sektorit të shërbimeve dhe infrastrukturës për riparimin e rrugëve në lagjen #Makrykosta#Dhivër, për aksesimin normal drejt aksit rrugor kryesor të komunitetit. Në një deklaratë, kryetari i Bashkisë Finiq z. Kristo Kiço, falënderoi të gjithë ata që u përfshinë tek puna për përfundimin e projektit, ndërsa në të njëjtën kohë shprehu kënaqësinë e tij dhe siguroi se do të jetë gjithmonë mbështetës në nisma të tilla pozitive, në përfitim të banorëve .

Επιτόπια αυτοψία στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο 🌊 «Υδραγωγείο Λεσινίτσας-Δίβρης»

Επιτόπια αυτοψία στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο 🌊 «Υδραγωγείο Λεσινίτσας-Δίβρης», πραγματοποίησαν ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος και ο βουλευτής-ιατρός κ.Νίκος Κούρης. Με σκοπό την διεξοδική ενημέρωση σχετικά με την πορεία περαίωσης ενός #εμβληματικού έργου με #τεράστια#οφέλη στην τοπική κοινωνία και ιδίως στις κοινότητες Άνω και Κάτω Λεσινίτσα, Γιαννιτσάτι, Λουψάτι, Τσερκοβίτσα, Άγιος Ανδρέας, Κουλουράτι, Δίβρη, όπου θα προμηθευτούν οσονούπω με #πόσιμο_νερό.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Për ndjekjen në vend të punimeve në projektin, 🌊 “Ujësjellësi Leshnicë-Dhivër”, u ndodhën në terren kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço dhe mjeku deputet, z. Nikos Kuri. Me qëllim të marrjes së informacionit të plotë në lidhje me ecurinë dhe përfundimin e një projekti madhor për zonën me përfitime të mëdha për komunitetin lokal dhe në veçanti për komunitetet Leshnicë e sipërme dhe e poshtme, Janicati, Llupsati, Cerkovica, Shën Andrea, Kullurati, Dhivri, ku do të furnizohen me ujë të pijshëm.

Δωρεά 100 πράσινων κάδων συλλογής οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων προς τους δήμους Φοινικαίων και Δρόπολης, προσέφερε ο δήμαρχος Αγιάς Λάρισας

#Δωρεά 100 πράσινων #κάδων συλλογής οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων προς τους δήμους #Φοινικαίων και #Δρόπολης, προσέφερε ο δήμαρχος Αγιάς Λάρισας, κ.Αντώνης Γκουντάρας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγιεινή σε ελεύθερους χώρους και η περιβαλλοντική διαχείριση.Ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, μετέφερε τις ευχαριστίες της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν έλειψε να #ευχαριστήσει προσωπικά τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, κ.Δημήτριο #Σαχαρίδη για την συμβολή του και τους δήμαρχο Αγιάς, κ.Αντώνη #Γκουνταρα, καθώς και την Π.Ε.Δ #Θεσσαλίας, για την πολύτιμη δωρεά τους.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

U dhuruan 100 #kosha të gjelbër për grumbullimin e mbetjeve të përziera urbane për bashkitë #Finiq dhe #Dropull, dorëzuar nga kryetari i bashkisë së Agias Larissa, Z. Antonis Gountaras, me mbështetjen e Unionit Rajonal të Bashkive të Thesalisë. Me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve, me qëllim sigurimin e higjenës publike në hapësirat e lira dhe menaxhimin dhe mbajtjen pastër të mjedisit. Kryetari i Bashkisë së Finiqit z.Kristo Kiço përcolli falenderimet e komunitetit vendas, ndërsa nuk mungoi të falenderojë personalisht Konsullin e Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër z.Dimitrios Sacharidis për kontributin e tij , kryetarin e bashkisë së Agias z. Antonis Gountaras, si dhe P.E.D # i Thesalisë, për donacionin e tyre të vyer.

Μπετόστρωση 113 m3 σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε, από την👷Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, το προηγούμενο διάστημα στην κοινότητα Ντερμίσι.

Μπετόστρωση 113 m3 σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε, από την👷Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, το προηγούμενο διάστημα στην κοινότητα #Ντερμίσι, σε σημεία που έχρηζαν άμεσης συντήρησης και παρέμβασης. Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση των εργασιών προσέφεραν 40 m3 οι κάτοικοι της κοινότητας και εκ μέρους του Δήμου εδόθησαν 73 m3, συμβάλλοντας στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των πολιτών.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Një sasi prej 113 m3 beton është hedhur këto ditë nga Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës i bashkisë së Finiqit në komunitetin e Dermishit në segmente që kishin nevojë për mirëmbajtje dhe ndërhyrje të menjëhershme. Në veçanti, për realizimin e punimeve banorët e komunitetit ofruan 40 m3 beton dhe nga ana e Bashkisë u siguruan 73 m3, duke kontribuar në rritjen e nivelit të cilësisë dhe sigurisë rrugore të banorëve.

Σε διάνοιξη και καθαρισμό των αποστραγγιστικών αρδευτικών καναλιών.

Σε διάνοιξη και καθαρισμό των αποστραγγιστικών αρδευτικών καναλιών, στην κοινότητα Γέρμα, προέβη το τελευταίο διάστημα η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, μετά από 30 χρόνια αδράνειας, δίνοντας ξανά ζωή στον πρωτογενή τομέα.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Hapjen dhe pastrimin e kanaleve vaditëse kulluese, ka kryer së fundmi Shërbimi Teknik i bashkisë së Finiqit në komunitetin Jermë dhe Dermish, pas 30 vitesh pasivitet, duke i dhënë sërish jetë sektorit parësor të ujitjes.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Περιφερειακό Υδραγωγείο Φοινίκης,

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Περιφερειακό Υδραγωγείο Φοινίκης, όπου αναμένεται να τροφοδοτήσει με πόσιμο νερό δεκάδες νοικοκυριά, δίνοντας λύση με την υλοποίηση του, σε ένα πρόβλημα δεκαετιών.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Në fazën përmbyllëse është Faza e Parë e punimeve të Ujësjellësit Rajonal të Finiqit, ku pritet të furnizojë me ujë të pijshëm, duke i dhënë zgjidhje me zbatimin e tij, një problemi shumëvjeçar.