Aksione ditore të grumbullimit të mbetjeve në ambjente të jashtme

Καθημερινές δράσεις αποκομιδής απορριμμάτων σε εξωτερικούς χώρους, από την υπηρεσία καθαριότητας. Με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.


#Δήμος_Φοινικαίων

 #Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice


Aksione ditore të grumbullimit të mbetjeve në ambjente të jashtme po kryhen nga Shërbimi i Pastrimit. Me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve dhembrojtjen e mjedisit.

Ka nisur rikonstruksioni i trotuarit në sheshin “Qipro” në Aliko

Ξεκίνησε η ανάπλαση του πεζοδρομίου στην πλατεία «Κύπρου», στο Αλύκο, με τα συνεργεία του Δήμου να εργάζονται εντατικά, για την άμεση υλοποίηση του εν λόγω έργου, εξασφαλίζοντας την αναβάθμιση της κοινότητας.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Ka nisur rikonstruksioni i trotuarit në sheshin “Qipro” në Aliko, me shërbimet e
Bashkisë që po punojnë intensivisht për realizimin e menjëhershëm të projektit në fjalë, duke përmirësuar infrastrukturën në komunitet.

Një program ambicioz i mbjelljes së 7000 pemëve

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα φύτευσης 7000 δέντρων, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αναδάσωσης για το έτος 2024, πραγματοποιεί από τον περασμένο Οκτώβριο ο Δήμος Φοινικαίων, με την συνεργασία της πολυεθνικής εταιρείας DELGI, στην ορεινή περιοχή της κοινότητας Κομμάτι. Με στόχο την αναζωογόνηση του φυσικού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Një program ambicioz i mbjelljes së 7000 pemëve, në kuadër të planit kombëtar të ripyllëzimit për vitin 2024, po realizohet që nga tetori i kaluar nga Bashkia e Finiqit,me bashkëpunimin e kompanisë internacionale DELGI, në zonën malore të fshatit Komat. Me qëllim rigjallërimin e ekosistemit natyror, duke kontribuar në përballimin e ndryshimeve klimatike.

Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς οι εργασίες του εμβληματικού πολυλειτουργικού κέντρου στην κοινότητα Αλύκο.

Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς από τα συνεργεία της αρμόδιας κατασκευαστικής εταιρείας οι εργασίες, του #εμβληματικού πολυλειτουργικού κέντρου στην κοινότητα #Αλύκο. Να τονίσουμε ότι, το εν λόγω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», SOLIS. Με στόχο την #ανάπτυξη καλών πρακτικών στον τομέα τον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας ως κύριο γνώμονα την #υψηλή#ποιότητα ζωής των #δημοτών μας.#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Puna për rehabilitimin e qendrës multifunksionale # në komunitetin #Aliko vijon me ritme të larta nga specialistët e kompanisë përgjegjëse të ndërtimit. Duhet theksuar se projekti në fjalë zbatohet në kuadër të programit Interreg IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar “Greqi-Shqipëri 2014-2020”, SOLIS. Me synimin e #zhvillimit të praktikave më të mira në fushën e burimeve të rinovueshme të energjisë, duke pasur si objektiv kryesor rritjen e cilësisë #së jetës së #qytetarëve tanë.

Ξεκίνησαν οι εργασίες στην είσοδο της Κρανιάς.

Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων, κυρίου Χρήστου Κίτσου, οι εργασίες στην είσοδο της Κρανιάς. Υλοποιώντας έμπρακτα την δέσμευση που είχε αναλάβει, απέναντι στους δημότες της κοινότητας, με σαφές πλέον θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα τους.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

🛣️Punimet në hyrje të komunitetit të Kranesë kanë nisur mëngjesin e sotëm, në prani të kryetarit të Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço. Duke realizuar akoma një premtim që kishte dhënë, ndaj banorëve të komunitetit, me një ndikim tashmë të qartë pozitiv në jetën e tyre të përditshme.

Στην κυκλοφορία δόθηκε το οδικό δίκτυο Ντερμίσι- Ρουμαντζά-Ναβαρίτσα, μήκους 4 χλμ.

Στην κυκλοφορία δόθηκε, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών #ασφαλτόστρωσης, το οδικό δίκτυο #Ντερμίσι#Ρουμαντζά#Ναβαρίτσα, μήκους 4 χλμ., με προϋπολογισμό ύψους 32.179.880 λεκ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Με τον δήμαρχο Φοινικαίων, κ. Χρήστο Κίτσο να εκφράζει την ικανοποίησή του για την υλοποίηση του έργου αυτού, το οποίο είναι απολύτως σύμφωνο με τις #προεκλογικές του #δεσμεύσεις, για υλοποίηση έργων που #βελτιώνουν, σε μέγιστο βαθμό, την #καθημερινότητα των #πολιτών μας.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Investimi në aksin rrugor #Dermish#Rumantza#Navaricë, 4 km i gjatë, me buxhet 32,179,880 lekë (me TVSH), është vënë në funksionim, pas përfundimit të punimeve të asfaltimit. Me kryetarin e Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço duke shprehur kënaqësinë e tij për zbatimin e këtij projekti, i cili është plotësisht në përputhje me angazhimet e tij parazgjedhore, për zbatimin e projekteve që përmirësojnë, në masën më të madhe, përditshmërinë dhe qarkullimin normal të banorëve tanë.

Στο Βελιάχοβο, βρέθηκε ηΤεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, πραγματοποιώντας εργασίες μπετόστρωσης σε σημεία του οδικού δικτύου που έχρηζαν άμεσης παρέμβασης.

Στο όμορφο #Βελιάχοβο, βρέθηκε η👷Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιώντας εργασίες μπετόστρωσης σε σημεία του οδικού δικτύου που έχρηζαν άμεσης παρέμβασης. Ειδικότερα, για την υλοποίηση προσέφεραν 30 m3 (σκυροδέματος) οι κάτοικοι της κοινότητας και εκ μέρους του Δήμου εδόθησαν 50 m3 (σκυροδέματος).

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

🛣️#Velahovën malore, 👷Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës së bashkisë Finiq ka vijuar punën para pak ditësh duke kryer punime shtrimi në pjesë të rrjetit rrugor që kishin nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Në mënyrë të veçantë, për realizimin e këtij investimi, banorët e komunitetit kontribuan me 30 m3 (beton) dhe nga ana e Bashkisë u siguruan 50 m3 (beton).

Μια κομψή πετρόχτιστη βρύση κατασκεύασε ο δήμος Φοινικαίων στην Πλάκα.

Μια κομψή #πετρόχτιστη βρύση κατασκεύασε ο δήμος Φοινικαίων στην #Πλάκα, προ ημερών. Η συγκεκριμένη #κοινόχρηστη#βρύση🚰 βρίσκεται πριν την είσοδο της κοινότητας, ενώ αναμένεται να προσφέρει σε κατοίκους και περαστικούς ένα από τα τέσσερα βασικά στοιχεία της φύσης, για την βιολογική συνέχεια του ανθρώπου, το #νερό.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

💦Një çezmë elegante #e punuar me gurë është ndërtuar nga gurëgdhëndësit e drejtorisë së shërbimeve të bashkisë Finiq në #Pllakë, pak ditë më parë. Ky #rubinet#publik i veçantë🚰 ndodhet përgjatë rrugës përpara hyrjes në komunitet, ndërkohë që pritet t’u ofrojë banorëve dhe kalimtarëve një nga katër elementët bazë të natyrës, për vazhdimësinë biologjike të njeriut, #ujin.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟ δήμος Φοινικαίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι ξεκίνησε επισήμως η Α’ Φάση Χαρτογράφησης των περιουσιών στις κοινότητες Τσαούσι, Φοινίκη, Μαυρόπουλο και εν συνεχεία στα Καλύβια. Δικαιώνοντας τον μαραθώνιο προσπαθειών και προεκλογικών υποσχέσεων του δημάρχου Φοινικαίων κ. Χρήστου Κίτσου.Παρακαλούμε πάραυτα, τους κατοίκους των προαναφερθέντων κοινοτήτων να συνεργαστούν με τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή της καταγραφής.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

📍NJOFTIMBashkia Finiq ka kënaqësinë të njoftojë se Faza I e Azhornimit të pronave në komunitetet Çaush, Finiq, Mavropullo dhe më pas në Kodër ka filluar zyrtarisht. Akoma një premtim i mbajtur i kryebashkiakut të Finiqit z. Kristo Kiço.Kërkojmë nga banorët e komuniteteve të lartpërmendura që të bashkëpunojnë me organet kompetente, duke kontribuar në mbarëvajtjen e regjistrimit.

Μπετόστρωση 80 m3 (σκυροδέματος) στο κεντρικό οδικό δίκτυο της κοινότητας Πετσά

Νέα μπετόστρωση 80 m3 (σκυροδέματος) στο κεντρικό οδικό δίκτυο της κοινότητας #Πετσά, πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων. Να σημειωθεί ότι, οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, ενώ υλοποιήθηκαν κατά το ήμισυ από ιδίους πόρους του Δήμου και των κατοίκων, βελτιώνοντας σταδιακά την καθημερινότητα τους.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Sasia prej 80 m3 (betoni) është hedhur në rrjetin rrugor qendror të komunitetit Pecë, i realizuar së fundmi nga Shërbimi Teknik i Bashkisë dhe Infrastrukturës së Finiqit. Duhet theksuar se punimet janë pjesë e programit së përmirësimit të sigurisë rrugore, dhe janë realizuar nga burimet e vetë bashkisë dhe banorëve të komunitetit, duke përmirësuar gradualisht përditshmërinë e tyre.