Νέα μπετόστρωση 40m3 (σκυροδέματος) πραγματοποιήθηκε, το προηγούμενο διάστημα, με ίδιους πόρους του δήμου Φοινικαίων, στην κοινότητα Μπραϊλάτι

Νέα μπετόστρωση 40m3 (σκυροδέματος) πραγματοποιήθηκε, το προηγούμενο διάστημα, με ίδιους πόρους του δήμου Φοινικαίων, στην κοινότητα Μπραϊλάτι. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στο κεντρικό οδικό δίκτυο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Është realizuar ndërhyrja në rrugën kryesore me 40m3 (betoni) në ditët e kaluara me fonde nga buxheti i bashkisë së Finiqit, në komunitetin Brailat. Punimet u kryen nga Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës së Bashkisë, duke plotësuar një kërkesë të vazhdueshme të banorëve të zonës.

Τις τελευταίες… πινελιές πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Τις τελευταίες… πινελιές πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπό την παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων, κ.Χρήστου Κίτσου, λίγο πριν τεθεί πλήρως σε λειτουργία το οδικό δίκτυο στο Βαγγαλιάτι. Το εν λόγω έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει εκατοντάδες δημότες και επισκέπτες, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερες συνθήκες κυκλοφορίας σε πεζούς και οδηγούς.

Punime përfundimtare kryhen nga drejtoria e Shërbimit Teknik dhe Infrastrukturës së Bashkisë, në prani të kryetarit të bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, pak para se të funksionojë plotësisht rrjeti rrugor në komunitetin e Vagalatit. Ky investim pritet t’u shërbejë qindra qytetarëve dhe vizitorëve, duke siguruar kushte më të sigurta të trafikut për këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve.

Στο κεντρικό οδικό δίκτυο Ναβαρίτσας βρέθηκε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος

Στο κεντρικό οδικό δίκτυο Ναβαρίτσας βρέθηκε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του, για να επιθεωρήσει προσωπικά την εξέλιξη της δεύτερης φάσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Να επισημάνουμε ότι, το εν λόγω έργο αποτελεί μεγάλης ζωτικής σημασίας για όλη την περιοχή, επισφραγίζοντας με την επικείμενη ολοκλήρωση του την αλλαγή του οδικού χάρτη Ντερμίσι-Ρουμαντζά-Ναβαρίτσα.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

🚧Dje, kryetari i bashkisë së Finiqit, z.Kristo Kiço, u ndodh në terren për të inspektuar personalisht ecurinë e fazës së dytë të punimeve të asfaltimit të rrugës drejt fshatit të Navaricës. Duhet të theksojmë se projekti në fjalë ka një rëndësi të madhe jetike për të gjithë zonën, duke ndikuar pozitivisht në zhvillimin e zonës në aksin Dermish-Rumanza-Navaricë.

Σε νέα μπετόστρωση 50 m3 (σκυροδέματος), προχώρησε το αρμόδιο🧑‍🔧 τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων

Σε νέα #μπετόστρωση 50 m3 (σκυροδέματος), προχώρησε το αρμόδιο🧑‍🔧 τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων, τις τελευταίες ημέρες. Οι εργασίες αφορούν το #εσωτερικό οδικό δίκτυο #Τρέμουλης και υλοποιούνται με #ιδίους#πόρους του Δήμου, με βασικό #στόχο να διευκολύνουν τόσο την #διέλευση όσο και την καθημερινότητα των #κατοίκων και των #επισκεπτών της κοινότητας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Me ndërhyrje ne rrjetin e brëndshëm rrugor dhe shtrimin me një sasi # prej 50 m3 (betoni), ka proceduar ditët e fundit drejtoria kompetente 🧑‍🔧 e ndërtimit të rrugëve dhe infrastrukturës në bashkinë e Finiqit . Punimet kanë të bëjnë me rrjetin e brendshëm rrugor të fshatit #Trémuli dhe realizohen me #fondet e buxhetit të Bashkisë, me #qëllim kryesor lehtësimin e lëvizjes dhe të jetës së përditshme të #banorëve dhe #vizitorëve të komunitetit.

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μπετόστρώσεις, στον δήμο Φοινικαίων.

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μπετόστρώσεις, στον δήμο Φοινικαίων. Με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία να βρίσκεται, το τελευταίο διάστημα, στην κοινότητα Φοινίκης, πραγματοποιώντας εργασίες σε #διάφορα σημεία που έχρηζαν

#άμεσης

#επεμβάσης.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

🛣️Ndërhyrja në rrugët e brëndshme vazhdon me ritme të pandërprera, në Bashkinë e Finiqit. Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës së fundmi ndodhet në komunitetin e Finiqit, duke kryer punime në #segmente të ndryshme që kishin nevojë për #ndërhyrje të menjëhershme.

Αυτοψία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, συνοδευόμενος από τον βουλευτή-ιατρό κ.Νίκο Κούρη, στις εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Αυτοψία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, συνοδευόμενος από τον βουλευτή-ιατρό κ.Νίκο Κούρη, στις εργασίες #ασφαλτόστρωσης, του κεντρικού οδικού δικτύου #Ναβαρίτσας. “Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε γειτονιά του Δήμου Φοινικαίων, αποτελεί #προσωπικό#στοίχημα για μένα, αλλά και κύριο στόχο στην επιτυχή #υλοποίηση των #δεσμεύσεων μου…”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Κίτσος.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

🛣️Punimet e #asfaltimit të rrjetit kryesor rrugor të #Navaricës ndoqi Kryetari i Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço, i shoqëruar nga mjeku deputet z.Niko Kuri. “Përmirësimi i rrjetit rrugor, në çdo komunitet, në çdo lagje të Bashkisë së Finiqit, është realizim i një premtimi për mua, por edhe një synim kryesor në #zbatimin me sukses të #angazhimeve të mia…”, deklaroi zoti Kiço, ndër të tjera.

Στο Νεοχώρι βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα τα ειδικά συνεργεία οδοποιίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Φοινικαίων

Στο #Νεοχώρι βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα τα ειδικά συνεργεία 🧑‍🔧 οδοποιίας της #Τεχνικής#Υπηρεσίας του δήμου Φοινικαίων, υλοποιώντας εργασίες συντήρησης και #μπετόστρωσης, σε σημεία που έχρηζαν άμεσης παρέμβασης. Οι άνωθεν εργασίες #χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με ιδίους #πόρους του #Δήμου, με σκυρόδεμα που ανέρχεται στα 50 m3, ενώ συγχρόνως οι #κάτοικοι της κοινότητας από την πλευρά τους #προσέφεραν 10m3, συμβάλλοντας στην ομαλή διέλευση 🏃πεζών και 🚙οχημάτων.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice🚧

#Neohor kanë vazhduar punën së fundmi ekipet e posaçme të ndërtimit të rrugëve dhe infrastrukturës 🧑‍🔧#Shërbimit#Teknik të bashkisë së Finiq, duke kryer punime mirëmbajtjeje dhe #betonimi, në vende që kishin nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Punimet e mësipërme janë #financuar në masë të madhe me burime të #bashkisë, me beton 50 m3, ndërsa në të njëjtën kohë #banorët e komunitetit #ofruan 10m3, duke kontribuar në kalimin pa probleme të 🏃këmbësorëve dhe 🚙 automjeteve.

Υπό την παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων κ. Χρήστου Κίτσου, ξεκίνησαν οι εργασίες, της πλήρης αναβάθμισης των οδοστρωμάτων στον οδικό άξονα Εθνικής Οδού- Βαγγαλιάτι.

Υπό την παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων κ. Χρήστου Κίτσου, #ξεκίνησαν οι εργασίες, της πλήρης αναβάθμισης των οδοστρωμάτων στον οδικό άξονα Εθνικής Οδού-#Βαγγαλιάτι.➡️Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο #πλαίσιο του #προγράμματος 2022-2028, του #Αλβανικού#Ταμείου#Ανάπτυξης, με συνολικό μήκος 1.615 μ. και προϋπολογισμό που αγγίζει τα #τριάντα#εκατομμύρια (30.000.000) λεκ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ➡️Εν κατακλείδι, σε δήλωση του ο κ. Κίτσος τόνισε ότι, «Συνεχίζουμε #έμπρακτα με #συνέπεια και #συνέχεια τον εκσυγχρονισμό των οδικών δικτύων, υλοποιώντας έργα που προάγουν την #αναβάθμιση, της #ποιότητας#ζωής των #πολιτών και την ανάδειξη του τόπου μας.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Në praninë e kryetarit të Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço #ka nisur puna për përmirësimin e plotë të sipërfaqeve rrugore në rrugën hyrëse të komunitetit të Vagalatit nga rruga kryesore deri në qëndër të fshatit. Ndërhyrjet kryhen në #kuadrin e #programit 2022-2028, të #Fondit Shqiptar të Zhvillimit, me gjatësi totale 1615 m dhe buxhet #tridhjetë#milion (30 000 000) lekë, me TVSH. Në deklaratën e tij, zoti Kiço theksoi se, “Ne vazhdojmë #praktikisht me #korrektësi dhe #vazhdimësi modernizimin e rrjeteve rrugore, duke zbatuar projekte që kanë për qëllim #përmirësimin e infrastrukturës, #rritjen e cilësisë së jetës së banorëve dhe promovimin e zonës sonë.

Στα Καλύβια μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος

Στα Καλύβια μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος ώστε να επιβλέψει και ιδίοις όμμασι τις εργασίες μπετόστρωσης, που υλοποιούνται 🚧 σε προβληματικά σημεία κυρίως, από το αρμόδιο τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων. Για την πραγματοποίηση του έργου, συνέβαλαν οι κάτοικοι 👏 της κοινότητας, καθώς και ο Δήμος, βελτιώνοντας ✅την εικόνα και την λειτουργικότητα στο υφιστάμενο 🛣️ οδικό δίκτυο.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, shkoi në fshatin Kodër për të ndjekur punimet e shtrimit të rrugës kryesore, të cilat po zbatohen 🚧 në segmentet problematike nga Sektori i Shërbimeve dhe Infrastrukturës së bashkisë. Për realizimin e projektit, kontribuan banorët 👏 e komunitetit dhe bashkia me fonde nga buxheti i saj, duke përmirësuar ✅imazhin dhe funksionalitetin e rrjetit rrugor ekzistues.

Τεχνική υποστήριξη οδοποιίας παρείχε προ ημερών ο δήμος Φοινικαίων στην συνοικία Μακρυκώστας, Δίβρης,

Τεχνική #υποστήριξη#οδοποιίας παρείχε προ ημερών ο δήμος Φοινικαίων στην συνοικία #Μακρυκώστας, #Δίβρης, για την #πραγματοποίηση της #μπετόστρωσης στον κεντρικό οδικό άξονα της κοινότητας. Σε δήλωση του ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ εξέφρασε παράλληλα τον ενθουσιασμό του και διαβεβαιωσε ότι θα βρίσκεται πάντα #αρωγός σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, προς όφελος των δημοτών.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Pak ditë më parë, bashkia e Finiqit vijoi punën nëpërmjet sektorit të shërbimeve dhe infrastrukturës për riparimin e rrugëve në lagjen #Makrykosta#Dhivër, për aksesimin normal drejt aksit rrugor kryesor të komunitetit. Në një deklaratë, kryetari i Bashkisë Finiq z. Kristo Kiço, falënderoi të gjithë ata që u përfshinë tek puna për përfundimin e projektit, ndërsa në të njëjtën kohë shprehu kënaqësinë e tij dhe siguroi se do të jetë gjithmonë mbështetës në nisma të tilla pozitive, në përfitim të banorëve .