Përsëri ujë tek “Thoma Filipeu”. Investimi rreth 18 milion lekë për urën dhe investimi për mirëmbajtjen e kanalit me vlerë rreth 2.7 milion lekë përfunduan sot dhe bënë të mundur që uji i Bistricës të kalojë përsëri përgjatë gjithë zonës.

 

 

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=308&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffoinikaion%2Fvideos%2F4447336568650042%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”308″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

 

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffoinikaion%2Fvideos%2F1065727623962874%2F&show_text=false&width=261&t=0″ width=”261″ height=”476″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

 

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=308&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffoinikaion%2Fvideos%2F384746116324441%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”308″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).