Inspektimin e punimeve në qendrën e kulturës së Dhrovjenit realizoi këto ditë kryetari i Bashkisë së Finiqit zoti Kristo Kiço. Punimet kryhen në kuadër të porgramit MileSTONES II IPA CBC Greece- Albania “Për inkurajimin e zhvillimit të turizmit përmes ruajtjes dhe promovimit të burimeve kulturore dhe natyrore ndërkufitare , filluan më datën 18.05.2020. Bashkia në këtë program ndërkufitar bashkëpunon me bashkinë e Dodonës dhe me dy Drejtoritë rajonale të monumenteve të Janinës dhe Vlorës.
Me përfundimin e kësaj vepre, autoriteti vendor do të bëjë edhe ndërhyrje të tjera pasi Dhrovjani është një nga destinacionet e mundshme më të pasura monumente kulturore dhe natyrë të përshtatshme për mikpritjen e turistave, theksoi kryetari i bashkisë zoti Kristo Kiço gjatë takimit në këtë fshat.

116273344_2672862496319915_618219301547930047_n

116340592_2672862539653244_8273338992733567200_o

116355951_2672862566319908_306168897445343694_o

116230321_2672862596319905_8383125120281589198_o

116335181_2672862462986585_1727339936677261293_n

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).