Καθημερινές δράσεις αποκομιδής απορριμμάτων σε εξωτερικούς χώρους, από την υπηρεσία καθαριότητας. Με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.


#Δήμος_Φοινικαίων

 #Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice


Aksione ditore të grumbullimit të mbetjeve në ambjente të jashtme po kryhen nga Shërbimi i Pastrimit. Me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve dhembrojtjen e mjedisit.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).