Ο Δήμος Φοινικαίων έχοντας ως γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των δημοτών του, συνεχίζει να πραγματοποιεί, με σταθερό ρυθμό, εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης των δρόμων των χωριών, που υπάγονται στην επικράτειά του.Την τρέχουσα χρονική περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες μπετόστρωσης  σε δρόμους του χωριού  Λεσινίτσα. Για την εν λόγω μπετόστρωση συνεργάστηκε ο δήμος μας με την εταιρεία Titan, αλλά και με το ίδιο το χωριό. Συγκεκριμένα, ο δήμος μας εν αρχή μερίμνησε και κατόρθωσε να εξασφαλίσει μια γενναία δωρεά από την προαναφερθείσα εταιρεία. Στη συνέχεια, παρείχε τα μηχανήματα και ακολούθως διενήργησε και συντόνισε όλες τις απαιτούμενες για την μπετόστρωση εργασίες. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο έργο συνολικά επενδύθηκαν 155μ3 μπετόν. Πιο αναλυτικά, η εταιρεία Titan προσέφερε 90 τόνους τσιμέντο, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 120μ3 μπετόν, ενώ το χωριό  προσέφερε με τη σειρά του τα άλλα 35μ3 μπετόν . Τα 120μ3 μπετόν  της εταιρείας στρώθηκαν στα πιο δύσβατα σημεία του οδικού άξονα Θεολόγου- Κάτω Λεσινίτσα και έδωσαν  310μ μήκους. Τα 35μ3 μπετόν, που προσέφεραν οι κάτοικοι του χωριού αξιοποιήθηκαν σε δρόμους εντός του χωριού και έδωσαν αντιστοίχως 90μ μήκους. Η μπετόστρωση αυτή αποτελεί συνέχεια του μεγάλου έργου που επιτελεί ο δήμαρχος Φοινικαίων, κύριος Λεωνίδας Χρήστου. Τέλος, αποτελεί κι έναν προάγγελο των επικείμενων έργων που αναμένονται προσεχώς και υπόσχονται να δώσουν άλλη πνοή στον τόπο μας!

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).