Operacioni për përmirësimin e rrugëve me të ardhurat e veta apo me ndihma të qytetarëve në çdo fshat të Bashkisë së Finiqit vazhdon sipas programit të autoritetit drejtues të saj. Kjo javë u mbyll me përmirësimin e tre segmenteve të shkatërruara në fshatin Vrion si dhe me kryerjen ndërhyrjeve në kanalin vaditës KK3 për të realizuar në kohë vaditjet e kërkuara kultivuesit e misrit, vreshtit apo të jonxhës në Vurgun e Sipërm.
Në fshatin Vrion u shtruan në total me beton rreth 300 metra rrugë në maloren e Mulirit, në Lagjen e Sipërme dhe mbi kishën e Shën Mamas, si dhe u shtrua me bigor rruga nga Shelegari deri tek shkolla 9-vjeçare.
Kryetari i fshatit zoti Leonidha Harito dhe banorët e përhershëm të fshatit i shprehën mirenjohjen e tyre ndaj kryetarit të bashkisë zotit Kristo Kiço për mbajtjen e fjalës së dhënë para zgjedhjeve për realizimin e këtyre investimeve të cilat ishin vërtet të domosdoshme në këtë fshat.

100728123_2618518778420954_2591308985499910144_n

99384555_2618518851754280_3560704106597187584_n

99113028_2618518681754297_7685895936706347008_n

99115322_2618518315087667_6108036900478517248_n

99117564_2618518541754311_5636244664387371008_n

99152432_2618518501754315_7452727303282360320_n

99295294_2618518721754293_3893237396824653824_n

99297671_2618518448420987_4780494927698067456_n

99378822_2618518358420996_2527503707264778240_n

100481507_2618518591754306_4192281925102075904_n

100598784_2618518645087634_7681640014958034944_n

100603523_2618518405087658_483307614642372608_n

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).