Me Kryetarin e Bashkisë së Filiatit, z. Spiros Pappas, drejtorin e Spitalit të Filiatit, z. Kristos Tsouras dhe me zëvendës guvernatorin rajonal të Thesprotisë, z. Thomas Pitoulis, u takuan të hënën, konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, z. Dimitris Sacharidis dhe kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço.Të pranishmit diskutuan rreth shumë çështjeve në kuadrin e një bashkëpunimi të përbashkët për të arritur qëllimet e përbashkëta në programet e reja evropiane me bashkitë fqinje të rajonit të Thesprotisë që do të ndihmojnë në thithjen e fondeve për studime dhe promovim të kulturës.Kryetari i Bashkisë, z. Pappas, nga ana e tij, vuri në dukje dëshirën e tij për të vazhduar të mbështesë të gjitha përpjekjet për çështje tejet të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe qëndrueshmërinë sociale të banorëve të Bashkisë së Finiqit. U propozuan sinergji që mundojnë komunitetin lokal, të tilla si rihapja, me përpjekje të përbashkëta, të zyrës doganore të Ambellonas (Povllas), funksionimi i së cilës është jetik për banorët e zonës së Rizës.Në bisedën që Konsulli i Përgjithshëm pati me kryetarin e Bashkisë së Filiatit, në tryezë u vendos një bashkëpunim i dytë në fushën e arsimit, si kampet e organizuara me përmbajtje arsimore për fëmijët tanë, ndërhyrjet në infrastrukturë dhe në ndërtesat shkollore, ndihmë thelbësore njohurish nga mësues të specializuar të Thesprotisë.Me drejtorin e spitalit të Filiatit Z. Tsouras, ata shkëmbyen pikëpamje mbi çështjet me interes të përbashkët dhe bashkëpunimin e spitaleve të Sarandës dhe respektivisht atë të Filiatit , duke konfirmuar marrëdhëniet e tyre tradicionale të ngushta të bashkëpunimit në të kaluarën. Me këtë rast, ata e përgëzuan Drejtorin për punën që bën dhe veçanërisht për ndihmën vetëmohuese që ofroi dhe vazhdon t’ua ofrojë çdo ditë banorëve të rajonit tonë.Në një atmosferë miqësore dhe konstruktive, u zhvillua diskutimi me Zëvendës Guvernatorin Rajonal të Thesprotisë, z. Thomas Pitoulis, diskutimi u përqëndrua në çështjet e bashkëpunimit ndërkufitar, në veprimet e përbashkëta të kulturës, turizmit, etj. duke zgjeruar lidhjet shumë-dimensionale midis zonave fqinje U përmend veçanërisht përpjekja për të përfunduar studimin e aksit rrugor Igoumenicë-Qafë Botë dhe ndikimi pozitiv që ai pritet të ketë në zhvillimin ekonomik të rajoneve tona.Konsulli i Përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër Z. Sacharidis dhe Kryetari i Bashkisë së Finiqit z. Kiço, falënderuan përzemërsisht mikpritësit për pritjen e ngrohtë, duke e konsideruar si një kanal komunikimi në përpjekjet e forcimit të marrëdhënieve të begata dhe bashkëpunimin në shumë fusha.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).