Bashkia Finiq ju informon se vazhdon zbatimi i punimeve për përmirësimin cilësor të fshatrave të saj.
Këto punime janë kryer nën mbikëqyrjen e kryetarit Z. Leonidha Hristo. Kryetari, në kuadrin e angazhimit personal dhe premtimit ndaj qytetarëve të bashkisë për përmirësimin e territorit, po bën një përpjekje të mirë-koordinuar. Kjo përpjekje synon dhe, në fakt, ndihmon për të përmirësuar në mënyrën më të mirë të mundshme jetën e përditshme të qytetarëve të saj.

SHTRIM BETONI NË FSHATIN VAGALAT
Bashkia Finiq ju njofton se në këtë periudhë në fshatin Vagalat ka përfunduar shtrimi me beton i rrugës së tij. Bashkia jonë, në kuadër të punimeve që kryen, kërkon dhe arrin një bashkëpunim të drejtpërdrejtë mes saj dhe fshatrave të ndryshme që e përbëjnë atë. Kështu, edhe në rastin e fshatit Vagalat, më konkretisht, Bashkia Finiq bashkëpunoi me banorët e këtij fshati dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi u realizua pa probleme dhe në mënyrë të menjëhershme shtrimi me beton i rrugës së fshatit. Për realizimin e projektit, bashkia ka siguruar makineritë dhe ka bërë koordinimin e përgjithshëm të punimeve, ndërsa fshati ka ofruar nga ana e tij 25 m3 beton, me të cilin u shtruan 75 m linearë rrugë.

ASFALTIM I RRUGËS “AGIA VARVARA” NË FSHATIN ALIKO
Bashkia Finiq ju njofton se përfundoi asfaltimi i rrugës “Ag. Varvara” në fshatin Aliko. Zbatimi i këtij projekti ishte me rëndësi të madhe për banorët e fshatit, pasi ky segment nuk ishte në gjendje të përshtatshme dhe vështirësonte shumë lëvizjen e automjeteve dhe banorëve për punë. Kjo është arsyeja pse bashkia u kujdes për rehabilitimin e këtij segmenti rruge, duke lehtësuar kështu jetën e përditshme të banorëve dhe vizitorëve të fshatit. Vlen të përmendet se rruga e asfaltuar është 850 m e gjatë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).