Ka nisur rikonstruksioni i trotuarit në sheshin “Qipro” në Aliko

Ξεκίνησε η ανάπλαση του πεζοδρομίου στην πλατεία «Κύπρου», στο Αλύκο, με τα συνεργεία του Δήμου να εργάζονται εντατικά, για την άμεση υλοποίηση του εν λόγω έργου, εξασφαλίζοντας την αναβάθμιση της κοινότητας.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Ka nisur rikonstruksioni i trotuarit në sheshin “Qipro” në Aliko, me shërbimet e
Bashkisë që po punojnë intensivisht për realizimin e menjëhershëm të projektit në fjalë, duke përmirësuar infrastrukturën në komunitet.

Një program ambicioz i mbjelljes së 7000 pemëve

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα φύτευσης 7000 δέντρων, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αναδάσωσης για το έτος 2024, πραγματοποιεί από τον περασμένο Οκτώβριο ο Δήμος Φοινικαίων, με την συνεργασία της πολυεθνικής εταιρείας DELGI, στην ορεινή περιοχή της κοινότητας Κομμάτι. Με στόχο την αναζωογόνηση του φυσικού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Një program ambicioz i mbjelljes së 7000 pemëve, në kuadër të planit kombëtar të ripyllëzimit për vitin 2024, po realizohet që nga tetori i kaluar nga Bashkia e Finiqit,me bashkëpunimin e kompanisë internacionale DELGI, në zonën malore të fshatit Komat. Me qëllim rigjallërimin e ekosistemit natyror, duke kontribuar në përballimin e ndryshimeve klimatike.