Η Δίβρη είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του δήμου Φοινικαίων.