ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ

Στα όρια του Δήμου Φοινικαίων λειτουργούν σήμερα 10 (δέκα) νηπιαγωγεία (Λιβαδειάς, Ντερμισιού, Αλύκου, Μεσοποτάμου, Βρυωνιού, ΜΤΣ, Καραχατζιού, Ναβαρίτσας και Φοινίκης, 6(έξι) 9-τάξια σχολεία (Φοινίκης, Μεσοποτάμου, Λιβαδειάς και Αλύκου, Βρυώνι, Ναβαρίτσα) και 15 δημοτικά (Φοινίκης, ΜΤΣ, Βρυωνιού, Καραχατζιού, Βρωμερού, Μεσοποτάμου, Κρανιάς, Μπίστρισσας, Μουζίνας, Λιβαδειάς, Ντερμισιού, Ναβαρίτσας, Δίβρης, Λεσνίτσας, Αλύκου). Επίσης λειτουργούν το δημόσιο λύκειο «Λευτέρης Τάλλιος» στη Λιβαδειά καθώς και το ιδιωτικό κολέγιο «Πνοή Αγάπης» στο Μεσοπόταμο. Φοιτούν στα νηπιαγωγεία 136 νήπια, στα δημοτικά 167 μαθητές, στις ανώτερες τάξεις του 9-ταξιου 181 μαθητές, στο δημόσιο λύκειο Λιβαδειάς 86 μαθητές και στο ιδιωτικό κολλέγιο Μεσοποτάμου 164 μαθητές.
Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία του δήμου ανέρχονται στους 97 συνολικά.

Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης γίνεται σταδιακά η μετάβαση των αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση όπου από πέρυσι τα νηπιαγωγεία υπάγονται αποκλειστικά στο δήμο. Η υποχρέωση του δήμου προς αυτές τις βαθμίδες περιορίζεται στη συντήρηση της υποδομής και του σχολικού εξοπλισμού για την ομαλή διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας. Προς το παρόν στη σύνθεση του Δήμου Φοινικαίων λειτουργεί από το 2016 τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού όπου διευθετεί θέματα της αρμοδιότητάς του. Αναμένεται να εγκριθεί με απόφαση της κυβέρνησης ξεχωριστή Διεύθυνση Παιδείας στο Δήμο Φοινικαίων και Δερόπολης με παρόμοιες αρμοδιότητες όπως στις υπόλοιπες της χώρας.

Κατόπιν έρευνας των αρμοδίων για θέματα παιδείας στο Δήμο Φοινικαίων διαπιστώθηκαν αρκετά και σοβαρά προβλήματα κυρίως στην υποδομή και τον εξοπλισμό των σχολείων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στα σχολεία Φοινίκης, Βρυωνιού, ΜΤΣ, Ντερμισιού, Καραχατζιού, κλπ.
Σε όλα τα σχολεία πριν την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των υπαρχουσών σχολικών εγκαταστάσεων στο βαθμό των οικονομικών δυνατοτήτων του δήμου. Απαριθμούμε κάποιες απ’ τις παρεμβάσεις όπως:
– Βάψιμο των σχολείων με ασβέστη αλλά και πλαστικό χρώμα.
-Μόνωση σε ορισμένα σχολεία του Δήμου (όπου για χρόνια εισχωρούσε υγρασία στις αίθουσες με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία των μαθητών).
-Τοποθέτηση καινούργιων παραθύρων και τζαμιών.
-Ανακαινίσεις σε τουαλέτες (πολλές ήταν σε άθλια κατάσταση).
-Τοποθέτηση αλουμινόπορτων και πλακιδίων.
-Ανακαίνιση κτιρίων όπου υπήρχαν χρόνιες ρωγμές στις οροφές και τους τοίχους.
-Καθαρισμός των προαύλιων χώρων με χορτοκοπτικό μηχάνημα.
-Εγκατάσταση καλοριφέρ, ενίσχυση της θέρμανσης με θερμάστρες ή σόμπες με καυσόξυλα κλπ.
Στο πρόγραμμα των κρατικών επιχορηγήσεων έχει συμπεριληφθεί η κατασκευή του καινούριου σχολικού συγκροτήματος Φοινίκης, για το οποίο ο Δήμος έχει καταρτίσει σύγχρονο σχέδιο και έχει καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης. Από τη δημόσια δέσμευση της Υπουργού Παιδείας κ. Λιντίτα Νικόλα στη συνάντηση των Αγίων Σαράντα το έργο αυτό φαίνεται να υλοποιείται άμεσα.
Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών είναι μείζονος σημασίας, μιας και αποτελεί ένα χρόνιο ζήτημα που ακόμα δυστυχώς, δεν έχει διευθετηθεί πλήρως. Ο νόμος μας δεσμεύει και μας περιορίζει. Η τροποποίηση αυτού του νόμου είναι αναγκαία , όμως δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του Δήμου . Έχουμε στείλει ήδη ως υπηρεσία επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας με στόχο την άμεση διευθέτηση του θέματος με την πρόταση να αυξηθεί το παρεχόμενο ποσό που δίνεται για την εξασφάλιση του εισιτηρίου των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να διαφοροποιηθούν οι κατηγορίες πληρωμής για μετακινούμενους μαθητές από ορεινά και δύσβατα χωριά προς τα σχολικά κέντρα. Στο μεταξύ, ο Δήμος μας μερίμνησε με τα δικά του μέσα να μεταφέρει τους μαθητές από κάποια δύσβατα χωριά(όπως είναι η Αρδάσοβα, Ραχούλα κλπ). Επίσης, από τα έσοδα του δήμου καλύπτεται και η μεταφορά μαθητών και δασκάλων και στη Δημοτική Ενότητα Λιβαδειάς. Στόχος του Δήμου είναι να αποκτήσει ένα λεωφορείο 25 θέσεων ή μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή από τα έσοδα του για την οριστική λύση της μεταφοράς των μαθητών.
Το θέμα της παιδείας στο Δήμο Φοινικαίων είναι ένας από τους σημαντικούς άξονες της δραστηριότητας των αρμοδίων. Με την ανασύνταξη της δομής και του περιεχομένου της ελληνικής παιδείας στην ολότητα της, θα επιτευχθούν μεταρρυθμίσεις ποιοτικού χαρακτήρα . Σκοπός μας είναι να αποκτήσει ο Δήμος μας περισσότερες δικαιοδοσίες για αυτόν τον νευραλγικό τομέα.