Προφίλ του Δήμου

Ο Δήμος Φοινικαίων συμπεριλαμβάνεται στην Περιφέρεια Αυλώνας. Απέχει 20 χμ από την πόλη των Αγίων Σαράντα, 7 από την πόλη του Δελβίνου και 8 χμ από την παραλία του Ιόνιου πελάγους. Βόρεια, συνορεύει με το Δήμο Δελβίνου, ανατολικά με το Δήμο Δρόπολης, νότια με την Ελλάδα και το Δήμο Κονίσπολης και δυτικά με το Δήμο Αγίων Σαράντα.

Προέκυψε από την πρόσφατη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έλαβε χώρα το έτος 2015 και συγκεκριμένα από τη συνένωση των 5 πρώην Επαρχιών: Λιβαδειάς, Δίβρης, Αλύκου, Μεσοποτάμου και Φοινίκης. Αποτελείται από 5 δημοτικές ενότητες: Λιβαδειάς, Δίβρης, Μεσοποτάμου και Αλύκου. Προσωρινά η έδρα του είναι στη Φοινίκη. Συμπεριλαμβάνει 58 χωριά.

Σύμφωνα με τα δημοτικά μητρώα ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 35.518 κατοίκους ή 10.103 οικογένειες.

Από εθνογραφική ή ανθρωπογεωγραφική άποψη, ο Δήμος Φοινικαίων απαρτίζεται από 3 ενότητες: του Βούρκου, (πεδινά χωριά), των Ριζών (ορεινά χωριά) και την ενδιάμεση λοφώδη περιοχή (η γραμμή: Συρακάτι, Λίβηνα, Λαζάτι, Γράβα, Καρρόκι).

Η συνολική έκταση του Δήμου Φοινικαίων είναι 44.100 εκτάρια. Η πεδινή επιφάνεια ανέρχεται στο 44%, η ορεινή στο 34% και η λοφώδη στο 22%. Από άποψη έκτασης, το δημοτικό διαμέρισμα της Λιβαδειάς είναι το μεγαλύτερο με 35% της επιφάνειας. Η μεγαλύτερη πεδινή έκταση εκτείνεται στον κάμπο του Βούρκου, της Λιβαδειάς και του Μεσοποτάμου.

Τα κυριότερα βουνά είναι: η Στουγάρα, η Πολυτσά, ο Σεντενίκος, ο Δρυάνος, το Πλατοβούνι, το Διβροβούνι, η Μαλίνα, η Μηλιά, κλπ.  Το ψηλότερο βουνό είναι η Στουγάρα .Τα κυριότερα ποτάμια, που διασχίζουν το Δήμο είναι: η Μπίστρισσα, (25 χμ), η Παύλα (50χμ), ο Καλεσιώτης, ο χείμαρρος της Λιβαδειάς, ο χείμαρρος της Αβαρίτσας.

Ο Δήμος αποτελείται από 58 κοινότητες:

 • 1-20
 • 21-40
 • 41-58
  1. Κοινότητα Καρροκίου
  2. Κοινότητα Σμίνετσης
  3. Κοινότητα Γριάζδανης
  4. Κοινότητα Μάλτσιανης
  5. Κοινότητα Τσερκοβίτσας
  6. Κοινότητα Λουψατίου
  7. Κοινότητα Γιαννιτσατίου
  8. Κοινότητα Κάτω Λεσινίτσας
  9. Κοινότητα Άνω Λεσινίτσας
  10. Κοινότητα Αγίου Ανδρέα
  11. Κοινότητα Δίβρης
  12. Κοινότητα Αβαρίτσας
  13. Κοινότητα Ρουμανζτά
  14. Κοινότητα Μεμόραχη
  15. Κοινότητα Γέρμας
  16. Κοινότητα Ντερμισίου
  17. Κοινότητα Γράβας
  18. Κοινότητα Καισαρατίου
  19. Κοινότητα Κομματίου
  20.  Κοινότητα Λαζατίου
  1. Κοινότητα Καλτσατίου
  2. Κοινότητα Καλυβιών
  3. Κοινότητα Λιβαδειάς
  4. Κοινότητα Αγίου Παντελεήμων
  5. Κοινότητα Βαγγαλατίου
  6. Κοινότητα Σωπικίου
  7. Κοινότητα «Λευτέρη Τάλλιου»
  8. Κοινότητα Κουλουρίτσας
  9. Κοινότητα Χάλιου
  10. Κοινότητα Καινούργιου
  11. Κοινότητα Πλάκας
  12. Κοινότητας Φαναρίου
  13. Κοινότητα Νεοχωρίου
  14. Κοινότητα Αλύκου
  15. Κοινότητα Τσαουσίου
  16. Κοινότητα Τρέμουλης
  17. Κοινότητα Ραχούλας
  18. Κοινότητα Μαραφεντίου
  19. Κοινότητα Αρδάσοβας
  20. Κοινότητα Βρυωνίου
  1. Κοινότητα Βρωμερού
  2. Κοινότητα Καραχατζίου
  3. Κοινότητα Φοινίκης
  4. Κοινότητα Τσλιρίμι
  5. Κοινότητα Κρανιάς
  6. Κοινότητα Μεσοποτάμου
  7. Κοινότητα Βελιαχόβου
  8. Κοινότητα Λίβηνας
  9. Κοινότητα Κώσταρι
  10. Κοινότητα Γαρδικακίου
  11. Κοινότητα Πετσάς
  12. Κοινότητα Μουζίνας
  13. Κοινότητα Δρόβιανης
  14. Κοινότητα Κρογγίου
  15. Κοινότητα Συρακατίου
  16. Κοινότητα Μπραϊλατίου
  17. Κοινότητα Μαυρόπουλου
  18. Κοινότητα Μπίστριτσας