INVESTOHEN 98 METËR KUB BETON NË FSHATIN KRANE TË BASHKISË FINIQ

Në fshatin Krane , me gjallërinë më të madhe dhe me peripecitë e shumta të kohëve të fundit , u përqëndrua këto ditë ekipi i shërbimeve të infrastrukturës së bashkisë Finiq , për përmirësimin e rrugëve të brendshme. Në pikat më të rëndësishme ku shtresat e rrugës ishin bërë të rrezikshme për kalimin e automjeteve dhe të kalimtarëve, u investuan 98 metër kub beton duke realizuar rreth 290 metra linearë rrugë. Ky investim është i pari në Krane që nga momenti i krijimit të bashkisë mbas reformës territoriale të vitit 2015.

105770255_2647338845538947_2300351311336064380_n

105895708_2647338972205601_1689072480825472978_n

106007533_2647315015541330_3396521062999988039_n

106111462_2647315092207989_2520443736307867869_n

106128028_2647338788872286_5205333256577699752_n

106239988_2647338912205607_940341779943639185_n

106262832_2647315055541326_5669924174064004696_n

106357532_2647338732205625_3882218509679876812_n

CANCELLATION OF TENDER PROCEDURE

interreg-rythm

ANULLIM TENDERI

PAJISJE – QENDRA KULTURORE Livadhja, Del 3.3.4, PROJEKTI “RyTHM”
Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments

VENDI – LIVADHJA, FINIQ/SHQIPERI
1. Referenca e publikimit
Numri i refernces : Nr 2
2. Procedura
Tender i hapur lokal me publikim
3. Titulli i programit
Programi – Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme, Greece -Albania 2014-2020
4. Financimi
Marreveshja e Financimit ne kuader te projektit “RyTHM / Bashkimi Europian dhe Bashkia Finiq
5. Autoriteti kontraktues
Bashkia Finiq
6. Fondi limit
130 000 Euro (pa TVSH)

7. Arsyet e anullimit
Kjo procedure prokurimi ishte nje procedure locale e hapur me publikim per konsortiume kompanish me experience ne fushen e sistemeve audio-vizuale, te ndricimit, mobilimit dhe kondicionimit. Tet re konsortiumet qe shprehen interes dhe kaluan fazen e vleresimit administrative te vlefshmerise deshtuan ne dhenien e ofertes teknike per certifikatat e origjines se cdo produkti, kriter baze per te fituar tenderin sipas PRAG 2019 per prokurim pajisjesh mbi vleren 100000 EURO.
Per rrjedhoje kjo procedure tenderi ANULLOHET
Tenderi do te ri – lancohet duke perdorur nje metode tjeter prokurimi, pa njoftim paraprak.

INAGUROHET UJËSJELLËSI I RI NË FSHATIN KOSTAR

U inagurua ditën e Mërkurë data 10 qershor 2020 ujësjellësi i ri i fshatit Kostar të Bashkisë Finiqnë prezencë të kryetarit të bashkisë zotit Kristo Kiço, përfaqësuesit të konsullatës greke në Gjirokastër zotit Konstantinos Mihelis, këshilltarëve bashkiakë dhe banorëve të fshatit. Kjo vepër e cila ishte ëndrra shekullore e Kostaritëve bëhet realitet pas një bashkëpunimi të banorëve të fshatit dhe bashkisë Finiq. Bashkia ndihmoi me materiale dhe me fuqi punëtore. Investimi arrin vlerën tre milion lekë nga të cilat 10 mijë euro janë kontribut i familjeve të fshatit. U ndërtuan tre depo uji dhe linja prej 1600 m/l
Në fjalën e tij gjatë inagurimit kryetari i Bashkisë, zoti Kiço pasi vlerësoi nismën e marrë nga banorët për të realizuar këtë vepër të rendësishme , theksoi se këtë shembull duhet ta ndjekin edhe fshatrat e tjera për të përmirësuar së bashku kushtet e jetesës në vendlidjen tonë. Me këtë rast shpalli edhe lajmin e mirë për fillimin e punimeve në ujësjellësin rajonal të Merkos në Njësinë Administrative të Alikos nga i cili do të furnizohen 13 fshatra me ujë të pijshëm.
Përfaqësuesi i konsullatës greke në Gjirokastër zoti Mihelis midis të tjerave theksoi se uji është kulturë, jetë, zhvillim. Me frymë bashkëpunimi dhe unitet mund të arrijmë shumë gjëra në jetën tonë.
Banorët e fshatit falënderuan kryetarin e bashkisë zotin Kristo Kiço për bashkëpunimin e përkryer që kishte me ta në realizimin e veprës.

103889156_2634061770199988_1281870818587153140_o

img-20200611-wa0015

img-20200611-wa0017

img-20200611-wa0018

img-20200611-wa0032

img-20200611-wa0033

img-20200611-wa0024

img-20200611-wa0030

img-20200611-wa0031

U RIPARUA SEGMENTI I RRUGËS HYRËSE TË FSHATIT PECË QË KISHTE RRËSHQITUR

Përfunduan punimet e hapjes së segmentit rrugor të hyrjes së fshatit Pecë në bashkinë e Finiqit, i cili për shumë kohë ishte i pakalueshëm për shkak të rrëshqitjeve. Kryetari i bashkisë zoti Kristo Kiço kërkoi ndihmën e shoqërisë AGBES CONSTRUKSION që kryen punime në segmentin e rrugës Kardhiq -Delvinë cila u përgjigj menjëherë duke dërguar makineritë e rënda dhe si rezultat janë kryer rreth 4.500 metër kub gërmime, u hapën kanale kulluese dhe u shtrua me bigor i gjithë segmenti .
Kryetari i kryesisë së fshatit zoti Vasil Gazeli dhe të gjithë banorët e fshatit Pecë falënderojnë kryetarin e bashkisë Finiq dhe administratorët e shoqërisë AGBES CONSTRUKSION që mundësuan zgjidhjen e një problemi kaq serioz për fshatin e tyre.

101965425_2627647220841443_5723444298771333120_n

101625696_2627647290841436_5687223495239401472_n

101670998_2627647357508096_1417669026808594432_n

101819647_2627647404174758_7022321500904488960_n

101708773_2627647527508079_5167461091541778432_n

102324450_2627647594174739_8135799537693360128_n

82496958_2627647777508054_2713740859383218176_n

101634387_2627647927508039_7442352491951292416_n

100477745_2627648164174682_1415003497090252800_n

101681018_2627648230841342_2445522728728395776_o

VAZHDIM I VEPRËS NË FSHATIN VRION

Operacioni për përmirësimin e rrugëve me të ardhurat e veta apo me ndihma të qytetarëve në çdo fshat të Bashkisë së Finiqit vazhdon sipas programit të autoritetit drejtues të saj. Kjo javë u mbyll me përmirësimin e tre segmenteve të shkatërruara në fshatin Vrion si dhe me kryerjen ndërhyrjeve në kanalin vaditës KK3 për të realizuar në kohë vaditjet e kërkuara kultivuesit e misrit, vreshtit apo të jonxhës në Vurgun e Sipërm.
Në fshatin Vrion u shtruan në total me beton rreth 300 metra rrugë në maloren e Mulirit, në Lagjen e Sipërme dhe mbi kishën e Shën Mamas, si dhe u shtrua me bigor rruga nga Shelegari deri tek shkolla 9-vjeçare.
Kryetari i fshatit zoti Leonidha Harito dhe banorët e përhershëm të fshatit i shprehën mirenjohjen e tyre ndaj kryetarit të bashkisë zotit Kristo Kiço për mbajtjen e fjalës së dhënë para zgjedhjeve për realizimin e këtyre investimeve të cilat ishin vërtet të domosdoshme në këtë fshat.

100728123_2618518778420954_2591308985499910144_n

99384555_2618518851754280_3560704106597187584_n

99113028_2618518681754297_7685895936706347008_n

99115322_2618518315087667_6108036900478517248_n

99117564_2618518541754311_5636244664387371008_n

99152432_2618518501754315_7452727303282360320_n

99295294_2618518721754293_3893237396824653824_n

99297671_2618518448420987_4780494927698067456_n

99378822_2618518358420996_2527503707264778240_n

100481507_2618518591754306_4192281925102075904_n

100598784_2618518645087634_7681640014958034944_n

100603523_2618518405087658_483307614642372608_n

GIZ DHURON NJË MAKINË PASTRIMI NË BASHKINË E FINIQIT

Mbriti në bashkinë e Finiqit makina e pastrimit me vlere 56.000 euro që dhuroi në kuadrin e programit për kufizimin e mbetjeve plastike që përfundojnë në det, OJQ “Bashkëpunimi Ekonomik Gjerman” GIZ.
Ky automjet me parametra bashkëkohore dhe i manovrueshëm do të përdoret nga shërbimi i pastrimit për transportin e mbeturinave nga çdo fshat në landfillin e Bajkajt.
Kryetari i bashkisë zoti Kristo Kiço falënderon OJQ “Bashkëpunimi Ekonomik Gjerman” GIZ dhe në mënyrë të veçantë kryetarin e saj zotin Hermann Pllum për disponilitetin dhe korrektësinë në lëvrimin e ndihmave sipas marrëveshjes së Ulqinit për mbrojtjen e mjedisit.

98188221_2616179808654851_3177123643998076928_n

99422049_2616179701988195_8111748047253274624_n

100050420_2616179738654858_8610027655896498176_n

100531170_2616179778654854_4247325633262125056_n

Njoftim për shtyrjen e afatit të tenderit

interreg-rythm

TEMA: Njoftim për shtyrjen e afatit të tenderit

Livadhja – Pajisjet e Qendrës Kulturore, Del 3.3.4 Projekti “RyTHM” – Project Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments
Nr . Ref. 02
Bashkia Finiq, synon të japë një kontratë furnizimi për Pajisjet e Qendrës Kulturore-Livadhja , Del 3.3.4 “RyTHM” – Projekt, Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments me ndihmë financiare nga INTERREG IPA CBC Greqi – Shqipëri 2014 -2020.
Bazuar në kërkesën e konsorciumit të kompanive, të cilët shprehin interes për pjesëmarrje në tender, Bashkia e Finiqit, duke marrë parasysh vështirësitë e krijuara për shkak të situatës së Covid -19 për kompanitë koordinuese për përgatitjen e dokumenteve të tenderit, zgjat afatin e fundit të dorëzimit të dokumenteve me 15 ditë.
Konsorciumet që kanë shprehur interes janë të ftuar të paraqesin ofertat e tyre brenda 1.06.2020
Informacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në faqen e internetit të Autoritetit Kontraktues, si dhe personit përgjegjës vijues
VELTA DALANAJ
Bashkia Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355686055695

E-mail: [email protected],
[email protected]

NJOFTIMI I DHENJES SE KONTRATES SE PUNIMEVE

milestones-2

NJOFTIMI I DHENJES SE KONTRATES SE PUNIMEVE

Titulli i kontratës: WP 6.2 “Ndërtimi i ICPS” Del. 4.2.1 – Rikonstruksioni i Qendrës Kulturore Dhrovjan, Projekti “MileSTONES II”
Vendndodhja – FINIQ

1. Lloji i procedurës
Procedura e thjeshtuar e tenderit
2. Referenca e publikimit dhe data e njoftimit të kontratës
N / A
3. Numri i lotit dhe titulli i lotit
N / A
4. Numri dhe vlera e kontratës
REF 02, 8 373960 lekë, pa TVSH
5. Data e dhënies së kontratës
07/05/2020
6. Numri i tenderave të pranuar
3 tre kandidatë ofertues
7. Emri, adresa dhe kombësia e tenderuesit të suksesshëm
JODY KOMPANY,
FINIQ, SHQIPERI
8. Kohëzgjatja e kontratës
3 muaj
9. Autoriteti Kontraktues
BASHKIA FINIQ

10. Baza ligjore
Rregullorja (BE) Nr 236/2014 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 11 Mars 2014 për përcaktimin e rregullave dhe procedurave të përbashkëta për zbatimin e instrumenteve të Unionit për financimin e veprimeve të jashtme dhe
Shtojca IV e Marrëveshjes së Partneritetit ndërmjet anëtarëve të MILESTONE II, Programi GREQI-SHQIPBRI INTERREG 2014-2020

BASHKIA FINIQ
KRYETAR
KRISTO KICO

WORKS CONTRACT AWARD NOTICE

doc01889520200515101123

NË BISTRICË DHE NË FINIQ KËSAJ HERE GRUPI I PËRMIRËSIMIT TË RRUGËVE TË BASHKISË FINIQ

Ekipi i palodhur i përmirësimit të rrugëve vazhdon veprën e tij me interes publik duke ndërhyrë në infrastrukturën e fshatrave të Bashkisë Finiq. Në pothuajse një javë ka shtruar me beton tapetin e disa segmenteve në fshatrat Bistricë dhe Finiq. Bëhet fjalë për 495 metra linearë rrugë që për çdo vit gërrzheshin nga ujrat e shiut dhe materialet e tyre bllokonin rrugën kryesore.
Sipas programit të vitit 2020 ndërhyrje të tilla do të bëhen në shumë fshatra.

96293396_2607698136169685_5530553507871981568_n

96300325_2607697892836376_5003874351401926656_n

96412741_2607697536169745_5832216127953960960_n

96427284_2607698072836358_2016519658374430720_n

96515932_2607697589503073_9163393544415608832_n

96586873_2607697939503038_5884346688646152192_n

96659499_2607698192836346_6116029271975657472_n

96859097_2607697752836390_7261912828422914048_n

97028325_2607697792836386_4521167933396746240_n

97117345_2607697852836380_2017783096018993152_n

97479731_2607697692836396_1549232400595156992_n

95927131_2607697489503083_8966962175750963200_n

96245506_2607697989503033_6957572549634949120_n

96266481_2607697632836402_8859665014999482368_n

NDËRHYRJE NË KOHË TEK RRJETI I KANALEVE VADITËSE NGA BASHKIA E FINIQIT

U hap pas 30 vjetësh segmenti i kanalit vaditës që kalon nga tuneli i kryqëzimit të Kranesë nga Sherbimi i Kullimit dhe Ujitjes së Bashkisë Finiq. Kjo pjesë e kanalit prej 1,5 km do të shtojë sasinë e ujit të vaditjes në rreth 900 ha tokë e cila dhe sivjet u kultivua nga të rinjtë e zonës me jonxhë, misër dhe perime.
Gjithashtu këto ditë u veshën me beton 300 mtra kanal në Çaush, 700 metra në Mesopotam dhe 100 metra në toponimin Dusha.
Kryetari i Bashkisë zoti Kristo Kiço referon se punimit u bënë në kushtet e pandemisë nga koronavirusi për të kënaqur në kohë kërkesën e përhershme të fermerëve për sasinë e duhur të ujit vaditës me qëllim që mundi dhe investimi i tyre në bujqësi të ketë sukses.

96646496_2607643022841863_5650115007866732544_n

97344145_2607643069508525_7399326969868845056_n

96550518_2607643159508516_5234333019375927296_n

96520193_2607643236175175_3525951623534739456_n

97035944_2607643276175171_5440617820406677504_n

96287399_2607642906175208_1658280241556094976_n

96514391_2607642942841871_2668175061713682432_n

96276356_2607642992841866_9109819015718502400_n