Συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς από τα συνεργεία της αρμόδιας κατασκευαστικής εταιρείας οι εργασίες, του #εμβληματικού πολυλειτουργικού κέντρου στην κοινότητα #Αλύκο. Να τονίσουμε ότι, το εν λόγω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», SOLIS. Με στόχο την #ανάπτυξη καλών πρακτικών στον τομέα τον ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχοντας ως κύριο γνώμονα την #υψηλή#ποιότητα ζωής των #δημοτών μας.#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Puna për rehabilitimin e qendrës multifunksionale # në komunitetin #Aliko vijon me ritme të larta nga specialistët e kompanisë përgjegjëse të ndërtimit. Duhet theksuar se projekti në fjalë zbatohet në kuadër të programit Interreg IPA për Bashkëpunim Ndërkufitar “Greqi-Shqipëri 2014-2020”, SOLIS. Me synimin e #zhvillimit të praktikave më të mira në fushën e burimeve të rinovueshme të energjisë, duke pasur si objektiv kryesor rritjen e cilësisë #së jetës së #qytetarëve tanë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).