Στο όμορφο #Βελιάχοβο, βρέθηκε η👷Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιώντας εργασίες μπετόστρωσης σε σημεία του οδικού δικτύου που έχρηζαν άμεσης παρέμβασης. Ειδικότερα, για την υλοποίηση προσέφεραν 30 m3 (σκυροδέματος) οι κάτοικοι της κοινότητας και εκ μέρους του Δήμου εδόθησαν 50 m3 (σκυροδέματος).

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

🛣️#Velahovën malore, 👷Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës së bashkisë Finiq ka vijuar punën para pak ditësh duke kryer punime shtrimi në pjesë të rrjetit rrugor që kishin nevojë për ndërhyrje të menjëhershme. Në mënyrë të veçantë, për realizimin e këtij investimi, banorët e komunitetit kontribuan me 30 m3 (beton) dhe nga ana e Bashkisë u siguruan 50 m3 (beton).

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).