Νέα μπετόστρωση 40m3 (σκυροδέματος) πραγματοποιήθηκε, το προηγούμενο διάστημα, με ίδιους πόρους του δήμου Φοινικαίων, στην κοινότητα Μπραϊλάτι. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στο κεντρικό οδικό δίκτυο, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Është realizuar ndërhyrja në rrugën kryesore me 40m3 (betoni) në ditët e kaluara me fonde nga buxheti i bashkisë së Finiqit, në komunitetin Brailat. Punimet u kryen nga Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës së Bashkisë, duke plotësuar një kërkesë të vazhdueshme të banorëve të zonës.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).