Μπετόστρωση 113 m3 σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε, από την👷Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, το προηγούμενο διάστημα στην κοινότητα #Ντερμίσι, σε σημεία που έχρηζαν άμεσης συντήρησης και παρέμβασης. Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση των εργασιών προσέφεραν 40 m3 οι κάτοικοι της κοινότητας και εκ μέρους του Δήμου εδόθησαν 73 m3, συμβάλλοντας στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των πολιτών.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Një sasi prej 113 m3 beton është hedhur këto ditë nga Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës i bashkisë së Finiqit në komunitetin e Dermishit në segmente që kishin nevojë për mirëmbajtje dhe ndërhyrje të menjëhershme. Në veçanti, për realizimin e punimeve banorët e komunitetit ofruan 40 m3 beton dhe nga ana e Bashkisë u siguruan 73 m3, duke kontribuar në rritjen e nivelit të cilësisë dhe sigurisë rrugore të banorëve.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).