Παραδόθηκε η Α΄ Φάση Χαρτογράφησης, της κοινότητας Αλύκο από την ανάδοχο εταιρεία. Όλο το αρχείο του κτηματολογίου συγκεντρώθηκε σε ψηφιακή μορφή, όπου περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάλογο και ειδικό software στο οποίο καταγράφηκαν τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας και παραδόθηκε στον δήμαρχο Φοινικαίων, κο Χρήστο Κίτσο καθώς και στην Γενική Διεύθυνση Υποθηκοφυλακείου των Τιράνων και Αγίων Σαράντα για την τελική έγκριση.

Να σημειώσουμε ότι, για 45 ημέρες μετά την τελική έγκριση, οι λίστες θα είναι αναρτημένες δημόσια όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να προσέλθει και να ελέγξει τα περιουσιακά του στοιχεία για τυχόν λάθη. Σε πρώτη φάση όλες οι επιφάνειες περί του νόμου 7501, αποτυπώθηκαν σε ψηφιακό χάρτη με τα αποτελέσματα, να είναι άκρως εντυπωσιακά για τα δεδομένα της επικράτειας. Έχοντας πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα, χάρη στην επίπονη και συστηματική δουλειά των τελευταίων μηνών.

DREJT PËRFUNDIMIT PROCESI I MARRJES TË TITUJVE TË PRONËSISË NË KOMUNITETIN E ALIKOS

U dorëzua nga kontraktori produkti i rregjistrimit fillestar të pronave në komunitetin e Alikos. E gjithë dosja e regjistrit të pronësisë në format dixhital, i cili përfshin një katalog elektronik dhe një software të posaçëm në të cilin regjistrohen të dhënat e secilës pronë , iu dorëzuan kryetarit të bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço dhe ASHK Sarandë për miratim përfundimtar.

Duhet theksuar se, për 45 ditë pas miratimit përfundimtar, listat do të afishohen publikisht ku çdo qytetar do të mund të kontrollojë pasurinë e tij për çdo gabim. Në fazën e parë, të gjitha sipërfaqet sipas ligjit 7501 u regjistruan në një hartë dixhitale me rezultate jashtëzakonisht mbresëlënëse për të dhënat e territorit. Tashmë kemi një tablo të qartë, falë punës së mundimshme dhe sistematike të muajve të fundit.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).