Buxheti i vitit 2021 i Bashkinë Finiq u votua nga Këshilli Bashkiak. Konsiderohet si një nga më të mëdhatë e të gjitha viteve ku, së bashku me fondet evropiane për programet Rhythm, Mile Stones II, Mile Stones III dhe Solis, arrin në rreth 6.1 milion €. Transferta së bashku me financimin e katër projekteve të infrastrukturës dhe furnizimit me ujë tejkalon 500 milion lekë, ndërsa të ardhurat nga taksat dhe aktivitete të tjera e bashkisë janë parashikuar në masën 89,553,000 lekë.
Sipas kryetarit të bashkisë, Z. Kristo Kiço, sigurimi i këtij fondi të rëndësishëm nga qeveria u arrit duke prezantuar projekte serioze që zgjidhin probleme në shkallë të gjerë, të tilla si furnizimi me ujë në të gjitha fshatrat e bashkisë dhe shërbime të rëndësishme sociale për t’i shërbyer të banorëve të bashkisë siç janë qendrat e pritjes për të moshuarit dhe shtresave në nevojë.
Ndërkohë, me një përpjekje serioze dhe këmbëngulëse të Drejtorisë së Taksave, mbledhja e taksave nga familjet dhe mbledhja të ardhurave nga qiraja e pronës së bashkisë parashikohen me rritje. Siç kemi përmendur në njoftimet e mëparshme, investimi më i madh dhe më i rëndësishëm është bërë në tre ujësjellës rajonalë, Merko, Leshnica dhe Finiq. Kohëzgjatja e përfundimit të këtyre projekteve do të jetë 2 dhe tre vjet, sepse në studime, përveç tubacioneve kryesore, parashikohet edhe rrjeti brenda fshatrave në mënyrë që uji i pijshëm të arrijë çdo shtëpi në bazë 24-orëshe.
Për vitin 2021, nga buxheti i shtetit do investohet 366 119 956 lekë, nga të cilat 97 milion për ndërtimin e rrugës nga fshati Dermish në fshatin Jermë. Në vitin 2020, Bashkia Finiq tregoi aftësinë e saj për të thithur fonde nga programet evropiane duke paguar, pavarësisht vështirësive financiare, pjesën e vet në bashkëfinancimin e projekteve të tilla si qendra kulturore e Livadhja, Dhroviani dhe tani është në një gjendje të vazhdojë për projektet e planifikuara si muzeu i Livadhja, shkolla e Alikos dhe të tjera.
Prandaj pjesëmarrja e bashkisë për vitin 2021 në projektet në vazhdim dhe ato të reja u parashikua në 43,164,484 lekë për të përfituar nga Bashkimi Evropian 1 , 1 milion euro. Në vitin 2021, Qendra e Kujdesit Ditor për të Moshuarit në Finiq do të kompletohet me rreth 200 mijë euro nga një program evropian.
Buxheti i vitit 2021 parashikon vazhdimin e projekteve të vogla në fshatrat e bashkisë për përmirësimin e infrastrukturës dhe për këto, rreth 50 milion lekë ndahen nga të ardhurat dhe transferta. Në ndërkohë, fondi për azhornimin e tokës bujqësore të fshatrave Alikos dhe Mavropullo u vendos me qëllim që të regjistroheshin pronat në zyrën e kadastrës.
Me kujdesin e Ministrisë së Shëndetësisë, dy qendra shëndetësore në Aliko dhe Mesopotam do të përmirësohen, ndërsa puna shërbimeve sociale të bashkisë për mbështetjen financiare të familjeve në nevojë do të vazhdojë si në vitin 2020. Për vitin 2021, bashkia Finiq do të organizojë aktivitete për 200 vjetorin e Revolucionit Grek dhe ka parashikuar fonde për të mbështetur aktivitete, për përgatijen e kostumeve tradicionale .
Fonde janë parashikuar edhe për arsimin, por qëllimi kryesor i autoritetit bashkiak është ndërtimi i një shkolle rajonale 9 vjeçare ku do të përmirësojë kushtet arsimore të fëmijëve në zonën e Finiqit, Mesopotamit dhe Alikos. Sipas Kryetarit të Bashkisë Z. Kiço, ndërtimi i rrugës Dhivri-Theollogo pritet të financohet së shpejti, studimi i së cilës ishte dorëzuar që nga fillimi i vitit 2020 në ministrinë e linjës. Buxheti i vitit 2021 jep shpresë për të gjithë banorët për të parë ndryshimin në jetën e tyre, pas kalvarit të rëndë të pandemisë dhe izolimit të vitit 2020.
134092816_2809971975942299_3637615275980931702_n 134164775_2809972002608963_6799441669213250792_n 134496423_2809972022608961_2177689647867164611_n 134247769_2809972055942291_1952745913924001692_n 134678785_2809972092608954_2360217673130756076_n 134639458_2809972115942285_4663761083306615911_n 134394336_2809972145942282_4125516368044333369_n

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).