Ziso Nasho

KRYETARI I KESHILLIT

TEL. 696924510
PS
[email protected]

Hamza Tamo

Anëtar këshillit Bashkiak

TEL. 693135716

PS

Gligor Zafiri

Sekretar i Këshillit Bashkiak

TEL. 695696881

MEGA

Lumturi Vaso

Anëtar këshillit Bashkiak

TEL. 694612750

PS

Jani Kaçi

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 693042514

PS

Marjana Çika

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 698241570

PS

Hristo Nasho

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 696646102

PSD

Harrallamb Pandehi

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 684027750

PS

Valentina Kaishi

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 693708217

PS

Garufo Papa

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 699874417

PSD

Kristo Jiorgaqi

NenKryetar i Këshill Bashkiak

TEL. 306976886590

MEGA

Sotir Shqevi

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 698556813

PSD

Valentina Çavo

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 0697696624

PDS

Aneta Gudi

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 684022558

MEGA

Adelina Harizi

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 696149421

PS

Jorgo Kosta

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 306973889853

MEGA

Stavro Çeko

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 692893800

MEGA

Vjoleta Papa

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 692399162

MEGA

Eleona Harito

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 696647053

MEGA

Spiro Zafiri

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 692694021

MEGA

Manjola Papa

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 0696162877

MEGA

Stefanos Moraitis

Anëtar Këshill Bashkiak

TEL. 684302734

MEGA