PROFILI I BASHKISË

Bashkia Finiq bën pjesë në Qarkun e Vlorës. Ndodhet 20 km nga qyteti i Sarandës, 7 km nga qyteti i Delvinës dhe 8 km nga brigjet e detit Jon. Nga veriu kufizohet me Bashkinë Delvinë, në lindje me Bashkinë Dropull, në jug me Greqinë dhe në perëndim me Bashkinë Sarandë. Ajo doli nga reforma e fundit e Vetëqeverisjes Vendore që u krye në vitin 2015 dhe konkretisht nga bashkimi i 5 ish-komunave të Livadhjasë, Dhivrit, Alikos, Mesopotamit dhe Finiqit.

Përbëhet nga 5 njësi bashkiake: të Livadhjasë, Finiqit, Dhivrit, Mesopotamit dhe Alikos.Qendra e saj ndodhet përkohësisht në Finiq.Përfshin 58 fshatra .

Sipas regjistrave bashkiakë, popullsia e Bashkisë arrin në 35518 banorë ose 10 103 familje. Sipas censusit të vitit 2011, popullsia arrin në 11862 banorë.Nga pikëpamja etnografike apo antropogjeografike, Bashkia Finiq përbëhet nga tre bashkësi, e Vurgut (fshatrat fushorë), e Rëzës (fshatrat malorë) dhe nga zona e ndërmjetme kodrinore (vija Sirakat, Livinë, Llazat, Gravë, Karroq).

Sipërfaqja e përgjithshme e Bashkisë Finiq është 44 100 hektarë. Sipërfaqja fushore është 44%, malore 34% dhe ajo kodrinore 22%. Për nga sipërfaqja njësia bashkiake e Livadhjasë është më e madhja me 35% të hapësirës. Sipërfaqja më e madhe fushore shtrihet në fushën e Vurgut, të Livadhjasë dhe të Mesopotamit.

Malet kryesorë janë Shtugara, Polica, Shendeniku, Driani, Mali i Gjerë, Dhivrovuni, Malina, Mileja, etj. Mali më i lartë është Shtugara me reth 2000 metra mbi nivelin e detit. Lumenjtë kryesorë që përshkojnë Bashkinë janë Bistrica (25 km), Pavlla (50 km), Kalasa, përroi i Livadhjasë, përroi i Navaricës.
Bashkia përbëhet nga 58 komunitete (fshatra).

 • 1-20
 • 21-40
 • 41-58
 • 1. Karroqi
  2. Zmineci
  3. Grazhdani
  4. Malçani
  5. Cerkovica
  6. Llupsati
  7. Janicati
  8. Leshnica e Poshtme
  9. Leshnica e Sipërme
  10. Shën Andrea
  11 Dhivri
  12. Navarica
  13. Rumanxa
  14. Memoraqi
  15. Jerma
  16. Dërmishi
  17. Grava
  18. Qesarati
  19. Komati
  20. Llazati

 • 21. Kalcati
  22. Kalivja
  23. Livadhja
  24. Pandalejmoni
  25. Vagalati
  26. Sopiku
  27. Lefter Talo
  28. Kullurica
  29. Halo
  30. Qenurjo
  31. Pllaka
  32. Fanari
  33. Neohori
  34. Aliko
  35. Çaushi
  36. Tremuli
  37. Rahulla
  38. Marafendi
  39. Ardhasova
  40. Vrioni

 • 41. Vromero
  42. Karahaxhi
  43. Finiqi
  44. Çlirimi
  45. Krane
  46. Mesopotami
  47. Velahova
  48. Livina
  49. Kostari
  50. Kardhikaqi
  51. Peca
  52. Muzina
  53. Dhrovjan
  54. Krongji
  55. Sirakati
  56. Brailati
  57. Mavropulli
  58. Bistrica