Aksione ditore të grumbullimit të mbetjeve në ambjente të jashtme

Καθημερινές δράσεις αποκομιδής απορριμμάτων σε εξωτερικούς χώρους, από την υπηρεσία καθαριότητας. Με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.


#Δήμος_Φοινικαίων

 #Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice


Aksione ditore të grumbullimit të mbetjeve në ambjente të jashtme po kryhen nga Shërbimi i Pastrimit. Me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve dhembrojtjen e mjedisit.

Ka nisur rikonstruksioni i trotuarit në sheshin “Qipro” në Aliko

Ξεκίνησε η ανάπλαση του πεζοδρομίου στην πλατεία «Κύπρου», στο Αλύκο, με τα συνεργεία του Δήμου να εργάζονται εντατικά, για την άμεση υλοποίηση του εν λόγω έργου, εξασφαλίζοντας την αναβάθμιση της κοινότητας.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Ka nisur rikonstruksioni i trotuarit në sheshin “Qipro” në Aliko, me shërbimet e
Bashkisë që po punojnë intensivisht për realizimin e menjëhershëm të projektit në fjalë, duke përmirësuar infrastrukturën në komunitet.

Një program ambicioz i mbjelljes së 7000 pemëve

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα φύτευσης 7000 δέντρων, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου αναδάσωσης για το έτος 2024, πραγματοποιεί από τον περασμένο Οκτώβριο ο Δήμος Φοινικαίων, με την συνεργασία της πολυεθνικής εταιρείας DELGI, στην ορεινή περιοχή της κοινότητας Κομμάτι. Με στόχο την αναζωογόνηση του φυσικού οικοσυστήματος, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Një program ambicioz i mbjelljes së 7000 pemëve, në kuadër të planit kombëtar të ripyllëzimit për vitin 2024, po realizohet që nga tetori i kaluar nga Bashkia e Finiqit,me bashkëpunimin e kompanisë internacionale DELGI, në zonën malore të fshatit Komat. Me qëllim rigjallërimin e ekosistemit natyror, duke kontribuar në përballimin e ndryshimeve klimatike.

Εποικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο της ΜΟΔ είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Εποικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο της ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), κ. Γεώργιο-Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, είχε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συζήτηση κυμάνθηκε γύρω από τα αναπτυξιακά προγράμματα και την απορρόφηση κονδυλίων, προς όφελος του δήμου Φοινικαίων, με βάση την πλούσια πολιτιστική και φυσική του κληρονομιά. Αναλύοντας δράσεις, μέσα από την ενεργοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών, που στόχο έχουν επικείμενη συνεργασία για τα νέα προγράμματα 2023-2027, παρέχοντας κυρίως συμβουλευτική και τεχνική στήριξη.

📍Kryetari i Bashkisë Finiq, z. Kristo Kiço, ka zhvilluar dje në Ministrinë e Zhvillimit në Athinë një takim konstruktiv me Drejtorin e Njësisë Organizative për Menaxhimin e Programeve Zhvillimore, z.Georgios-Emmanouil Papadimitriou. Diskutimi u fokusua rreth programeve të zhvillimit dhe thithjes së fondeve, në dobi të bashkisë së Finiqit, bazuar në trashëgiminë e pasur kulturore dhe natyrore. Duke analizuar veprimet, nëpërmjet aktivizimit të një rrjeti të integruar shërbimesh mbështetëse, që synojnë bashkëpunimin e afërt për programet e reja Intereg 2023-2027, kryesisht duke ofruar mbështetje dhe asistencë teknike.

Στο νησί του Εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, την Ζάκυνθο, μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος

Στο νησί του Εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, την Ζάκυνθο, μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κ. Χρήστος Κίτσος, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας.•Ο κ. Κίτσος, εξ αφορμής της επισκέψεως του είχε την χαρά να συνομιλήσει με τον ομόλογό του, δήμαρχο Ζακύνθου, κ. Νικήτα Αρετάκη, καθώς και με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρο Κακολύρη, για θέματα που άπτονται της ιστορίας του τόπου μας, τον πολιτισμό και κυρίως την διαβίωση των κατοικούντων του δήμου Φοινικαίων. Παράλληλα, τους ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή, ενώ απηύθυνε στον κ. Αρετάκη, πρόσκληση επίσκεψης, την οποία και αποδέχθη.•Τα τεκταινόμενα του δήμου Φοινικαίων, βρέθηκαν ψηλά και στην ατζέντα της συχνότητας του Prisma Radio 90.2, με τον κ. Κίτσο να απαντά σε φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας, που απασχόλησαν το ευρύτερο κοινό, ενώ τέθηκαν επί τάπητος επικείμενες δράσεις και η ανάγκη για συνεργασία με εν Ελλάδι Δήμους, για έργα υποδομής και κοινωνικής στήριξης.•Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συνταξιοδοτικό, αλλά και σε θέματα που αποσκοπούν στην καλύτερη διαβίωση των δύο χιλιάδων (2.000) συμπατριωτών μας, που δραστηριοποιούνται επί δεκαετίες στο όμορφο νησί του Ιονίου, κατά την διάρκεια της εξαιρετικά γόνιμης συζήτησης με τον βουλευτή Ζακύνθου, κ. Διονύσιο Δ. Ακτύπη, μέσα σε άριστο κλίμα, με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας και στήριξης.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

📍Ishulli i poetit kombëtar Dionisios Solomos, Zakynthos, u vizitua nga kryetari i bashkisë së Finiq, z. Kristo Kiço, duke zhvilluar një sërë takimesh në kuadër të bashkëpunimit.• Z. Kiço, me rastin e vizitës së tij, pati kënaqësinë të bisedojë me homologun e tij, kryetarin e Bashkisë së Zakynthos, z. Nikita Aretakis, si dhe me Kryetarin e Këshillit Bashkiak, z. Stavros Kakolyris, për çështje që lidhen me historinë e zonës sonë, kulturës dhe veçanërisht mjeteve të jetesës së banorëve të bashkisë Finiq. Njëkohësisht, ai i falënderoi për pritjen e ngrohtë, ndërsa zotit Aretakis i drejtoi një ftesë për vizitë, të cilën ai e pranoi.• Situata e bashkisë së finiqit ishin gjithashtu pjesë e diskutimit përmes frekuencës Prisma Radio 90.2, ku z. Kiço iu përgjigj çështjeve të aktualitetit, që preokupojnë opinionin e gjerë, ndërsa veprimet e ardhshme dhe nevojën për bashkëpunim me bashkitë greke , për projektet e infrastrukturës dhe mbështetjes sociale.•Vëmendje e veçantë iu kushtua pensionit, por edhe çështjeve që synojnë jetesën më të mirë të mbi dymijë (2000) bashkatdhetarëve tanë, aktivë prej dekadash në ishullin e bukur të Jonit, gjatë diskutimit jashtëzakonisht të frytshëm me deputetin për Zakynthos, z. Dionysios D. Aktypi, në një atmosferë të shkëlqyer, me një frymë të sinqertë bashkëpunimi dhe mbështetjeje.

Συνάντηση εφ όλης της ύλης είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων, στην πόλη των Αγίων Σαράντα, με αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Αυλώνας και επικεφαλής του έργου «Ισχυροί Δήμοι»

📍Συνάντηση εφ όλης της ύλης είχε ο δήμαρχος Φοινικαίων, στην πόλη των Αγίων Σαράντα, με αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Αυλώνας και επικεφαλής του έργου «Ισχυροί Δήμοι». Το οποίο υποστηρίζεται από τον Ελβετικό Οργανισμό Ανάπτυξης και Συνεργασίας (SDC), σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, την προσχολική εκπαίδευση, τη λειτουργικότητα των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς και την αύξηση απόδοσης των Δήμων. Με κύριο στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, αναφορικά με την υπογραφή της «Μνημονιακής Συμφωνίας», του Έργου «Ισχυροί Δήμοι».

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

📍Kryetari i Bashkisë së Finiqit, zhvilloi në Sarandë një takim me përfaqësues të zgjedhur të Pushtetit Vendor të Qarkut të Vlorës dhe drejtues të projektit “Bashkitë e Forta” i cili mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), për menaxhimin e mbetjeve, pjesëmarrjen e grave në politikë, edukimin e hershëm të brezit të ri, funksionalitetin sa më cilësor të këshillave bashkiakë, si dhe rritjen e efikasitetit të bashkive . Me objektiv kryesor ndërmarrjen e nismave dhe veprimeve të përbashkëta, u finalizua me nënshkrimin e “Marrëveshjes së Memorandumit”, të Projektit “Bashkitë e Forta”.

Ανακήρυξη του ιατρού, κ.Παύλου Καλόγερου και του δασολόγου μηχανικού, κ.Προκόπη Κυριάκη, ως “Επίτιμων Δημοτών” του δήμου Φοινικαίων

Με μια σεμνή αλλά συγκινησιακά φορτισμένη τελετή, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου, υπό την αιγίδα του δήμου Φοινικαίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αυλώνας, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Κατίνα Παπά’’, η ανακήρυξη του ιατρού, κ.Παύλου Καλόγερου και του δασολόγου μηχανικού, κ.Προκόπη Κυριάκη, ως “Επίτιμων Δημοτών” του δήμου Φοινικαίων, επισφραγίζοντας, με την λήψη των ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το πολυετές και πολυσχιδές έργο τους. Την τιμητική πλακέτα στον κ.Καλόγερο απένειμε ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, ο οποίος δεν παρέλειψε να τονίσει τον μειλίχιο χαρακτήρα και την συμβολή του ιατρού στον τομέα της υγείας, ενώ στον κ.Κυριάκη την τιμητική πλακέτα απένειμε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αυλώνας, κ.Ervis Moçka, υπογραμμίζοντας το πολύπλευρο έργο του, στην ευρύτερη περιοχή. 🔹Εν συνεχεία, ακολούθησε η τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, του δήμου Φοινικαίων, όπου ευλόγησε ο πάτερ Νικόδημος, στέλνοντας συνάμα μήνυμα αισιοδοξίας για το έτος που διανύουμε.ℹ️Στην τελετή ανακήρυξης παραβρέθηκαν, ο βουλευτής-ιατρός, κ.Νίκος Κούρης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αυλώνας, κ.Ervis Moçka, ο Περιφερειάρχης, κ.Flamur Mamaj, πλήθος κόσμου των τοπικών Αρχών και Φορέων της περιοχής.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Me një ceremoni modeste por të ngarkuar emocionalisht, më 30 janar, nën kujdesin e bashkisë Finiq, në bashkëpunim me Qarkun e Vlorës, në Qendrën Kulturore “Katina Papa”, dekorimi i mjekut z. Pavllo Kallojeri dhe inxhiniert të pyjeve Z. Prokopi Qirjaqi, si “Qytetarë Nderi” të bashkisë së Finiqit, sipas vendimit të Këshillit Bashkiak, për punën e tyre shumëvjeçare dhe të shumanshme. Titulli i nderit për z. Kallojeei iu dha nga kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, i cili nuk mungoi të theksojë karakterin human dhe kontributin e mjekut në sektorin e shëndetësisë, ndërsa z. Qirjaqi iu dha titulli i nderit nga Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, z. Ervis Moçka, duke evidentuar punën e tij të shumëanshme në rajonin tonë e më gjerë.Më pas u bë ceremonia e prerjes së Pitës së Vitit të Ri, të bashkisë së Finiqit, ku At Nikodhimos e bekoi, duke dërguar njëkohësisht një mesazh optimizmi për vitin që po kalojmë.Në ceremoninë e shpalljes morën pjesë mjeku deputet z. Niko Kuri, Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë z. Ervis Moçka, Prefekti i Qarkut z. Flamur Mamaj, si dhe një numër i madh i Autoriteteve dhe Agjencive vendore të qarkut.

Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δερόπολης, είχε την τιμή να παρευρεθεί ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος

Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δερόπολης, είχε την τιμή να παρευρεθεί κατόπιν πρόσκλησης του Διευθυντή, κ. Ζήσου Λούτση, ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τον κ.Κίτσο στην ομιλία του να κάνει ιδιαίτερη μνεία στην δημιουργία του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δερόπολης, στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε το Κόμμα των Ελλήνων, στο οποίο προεδρεύει, καθώς και στον θετικό αντίκτυπο που έχει το εν λόγω Γραφείο σήμερα, στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, κ.Δημήτριος Σαχαρίδης, ο ιατρός-βουλευτής, κ.Νίκος Κούρης, ενώ παρέστησαν επίσης διευθυντές σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, διοικητικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί από την ευρύτερη περιοχή της μειονότητας (Δρόπολη, Αγίους Σαράντα, Χειμάρρα, Δέλβινο, Αργυρόκαστρο).

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në aktivitetin e prerjes së pitës së Vitit të Ri të Zyrës së Arsimit të Finiq-Dropullit, me ftesë të Drejtorit Z. Ziso Lluci, pati nderin të merrte pjesë edhe kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë veçanërisht të ngrohtë, ku zoti Kiço në fjalën e tij përmendi në mënyrë të veçantë rëndësinë e krijimit të Zyrës Arsimore Finiq-Dropull pas përpjekjeve të vazhdueshme të Partisë MEGA, të cilën ai drejton, si dhe ndikimin pozitiv që ka sot zyra në fjalë, në fushën e arsimit në pakicën kombëtare greke.Aktiviteti u ndoq edhe nga Konsulli i Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër, z. Dimitrios Sacharidis, mjekut deputet z. Niko Kuri, nga drejtorë të njësive shkollore nën juridiksionin e Drejtorisë, zyrtarë administrativë dhe mësues të shkollave minoritare nga zonat përreth (Dropull, Sarandë, Himarë, Delvinë, Gjirokastër).

Όμορφα δώρα και πολλά χαμόγελα μοίρασαν στους μικρούς μαθητές ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος και ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου, κ.Δημήτριος Σαχαρίδης

Όμορφα δώρα και πολλά χαμόγελα μοίρασαν στους μικρούς μαθητές ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος και ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου, κ.Δημήτριος Σαχαρίδης, οι οποίοι επισκέφτηκαν τις αίθουσες των νηπιαγωγείων του Δήμου, εν όψει των Αγίων Ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς φωτίζοντας τα παιδικά πρόσωπα με χαρά και εισπράττοντας την πιο θερμή αγκαλιά αγάπης.

Δέματα αγάπης, με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, διένειμε κατ οίκον σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ο δήμαρχος Φοινικαίων

Δέματα αγάπης, με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, διένειμε κατ οίκον σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ενόψει της Πρωτοχρονιάς.#

Pako dashurie dhe humanizmi, me ushqime dhe nevoja elementare, u shpërndanë në shtëpi grupeve sociale dhe familjeve në nevojë nga kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço dhe Shërbimi Social i Bashkisë në kuadër të Vitit të Ri.