Autoriteti bashkiak ka zhvilluar kohët e fundit takime me kryepleq dhe anëtarë të tjerë të bashkësisë lokale për çështje aktuale si parandalimi i zjarrit, mbrojtja territorit nga kultivimi i lëndëve narkotike, mobilizimi për mbledhjen e taksave dhe informimi mbi regjistrimin e ardhshëm të popullsisë. Në katër nga pesë qëndrat administrative, domethënë Livadhja, Dhivri, Mesopotam dhe Aliko, ishte i pranishëm edhe kryetari i bashkisë z. Kristo Kiço, i cili kërkoi që shërbimet dhe kryepleqtë të jenë vigjilentë për të gjitha këto çështje, në mënyrë që të përmbushin sfidat e sezonit të verës. Ndër të tjera, kryebashkiaku theksoi gjithashtu nevojën për mbështetje nga zyra e shërbimit social të bashkisë për të gjithë banorët e zonës të cilët u vaksinuan për lëshimin falas të certifikatës përkatëse nga sistemi elektronik në mënyrë që të minimizohen lëvizjet dhe shpenzimet të reduktohen. Lidhur me regjistrimin ardhshëm të popullsisë, ai theksoi se është një proces në të cilin ne duhet t’i japim rëndësinë e duhur si qeverisje lokale, sepse çdo neglizhim ose indiferencë, ndër të tjera, mund të çojë në një ulje të konsiderueshme të transfertave shtetërore për bashkinë për 10 vitet e ardhshme. Për të përfunduar planifikimin vjetor të investimeve dhe funksionimin e shërbimeve themelore, departamenti i financave dhe mbledhjes së taksave të bashkisë trajtoi në këto takime mënyrat e bashkëpunimit të zyrtarëve bashkiak kompetentë me kryepleqtë dhe banorët për një rezultat më të mirë gjatë sezonit të verës. Në vazhdim një takim i tillë do të mbahet në qëndrën administrative Finiq.
196844736_2921239388148890_7029831819567303369_n 195520341_2921239274815568_4241948221066440087_n 195569017_2921237881482374_3651710947218673647_n 195582630_2921238138149015_4184883984023514687_n 195599080_2921237951482367_8266076546950629176_n 195681392_2921237911482371_7428009420366377479_n 195688775_2921238094815686_460474187842278626_n 195813911_2921237844815711_4087145811482314007_n 195814016_2921237778149051_882930667619167730_n 195904656_2921238048149024_1386647213706166972_n 196054274_2921239241482238_346340714862897424_n 196078294_2921238168149012_5222153397194946812_n 196338565_2921238004815695_8932868735350495055_n 196716240_2921239181482244_4851348397018210702_n 197059262_2921238258149003_266807027504454775_n 197254464_2921239211482241_5831629700397894607_n 197496391_2921238231482339_5095385328788447658_n 198139070_2921239318148897_3994464593084195939_n 198289226_2921237808149048_9145115805285026074_n 195608839_2921239351482227_4062113705811330583_n

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).