Angazhimi parazgjedhor i vitit 2019: furnizimi me ujë 24 orë në të gjithë fshatrat e bashkisë deri në fund të katërvjeçarit. Faza e parë e ujësjellësit të madh të Merkos është në proces me një buxhet prej 560,000 milion lekë. Dy ujësjellës të tjerë rajonalë me rrjedhje të lirë po aq të rëndësishme po dalin në tender këto ditë: Ujësjellësi rajonal i Finiqit dhe Leshnicës, përkatësisht me një buxhet prej 301,087,266 dhe 478,065,115 lekë me TVSH. Do investohen gjithsej 1,339,152,381 lekë ose afërsisht 10.7 milion euro. Nga ujësjellësi i Merkos do të furnizohen me ujë të pijshëm 13 fshatra të njësisë administrative të Livadhjasë (Livadhja, Pandalejmon, Sopik, Vagalat, Komati, Grava, Qesarati, Lefter Talo, Kalivia, Kullurica, Karoqi, LLazati, Kalcati), do të furnizohet me ujë të pijshëm dhe do të ndërtohen në Leshnicën e Sipërme dhe të Poshtme , në Janicat, në Lupsat, në Cerkovicë, në Shën Andrea, në Kullurat dhe në Dhivër rrjete të reja të brendshme, ndërsa në ujësjellësin ekzistues nga Syri i Kaltër do të sigurohet furnizimi, tubacioni kryesor, do të futen në sistem dhe fshatrat Vrioni, Karahaxhi, Vromero dhe një rrjet i ri i brendshëm do të ndërtohet në SMT. Në të njëjtën kohë, po bëhet një përpjekje e madhe për të vënë në funksionim ujësjellësin Navaricë-Memoraq-Dermish-Runanxa, i cili ishte braktisur nga autoriteti i mëparshëm bashkiak. Tani është hera e parë që bëhen kaq shumë investime në Bashkinë Finiq për furnizimin me ujë dhe kjo për shkak të seriozitetit të treguar nga autoriteti aktual bashkiak në përgatitjen dhe prezantimin e planeve përkatëse që do të ndryshojnë imazhin e fshatrave të bashkisë.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).