interreg-rythm

TEMA: Njoftim për shtyrjen e afatit të tenderit

Livadhja – Pajisjet e Qendrës Kulturore, Del 3.3.4 Projekti “RyTHM” – Project Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments
Nr . Ref. 02
Bashkia Finiq, synon të japë një kontratë furnizimi për Pajisjet e Qendrës Kulturore-Livadhja , Del 3.3.4 “RyTHM” – Projekt, Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments me ndihmë financiare nga INTERREG IPA CBC Greqi – Shqipëri 2014 -2020.
Bazuar në kërkesën e konsorciumit të kompanive, të cilët shprehin interes për pjesëmarrje në tender, Bashkia e Finiqit, duke marrë parasysh vështirësitë e krijuara për shkak të situatës së Covid -19 për kompanitë koordinuese për përgatitjen e dokumenteve të tenderit, zgjat afatin e fundit të dorëzimit të dokumenteve me 15 ditë.
Konsorciumet që kanë shprehur interes janë të ftuar të paraqesin ofertat e tyre brenda 1.06.2020
Informacioni i mundshëm shtesë ose sqarimet / pyetjet do të publikohen në faqen e internetit të Autoritetit Kontraktues, si dhe personit përgjegjës vijues
VELTA DALANAJ
Bashkia Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355686055695

E-mail: [email protected],
[email protected]

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).