Ditën e premte, në datën 8 prill, në ambientet e Hotel Epirus Sarandë, Bashkia Finiq organizoi takimin e katërt të partnerëve të projektit Solis.
Partnerët u mblodhën së bashku për të diskutuar në lidhje me ecurinë e projektit, aktivitetet e implementuara dhe hapat që duhet të ndërmerren në vazhdimësi për implementim të suksesshëm të projektit.
Pjesëmarrës në këtë takim ishin Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë së Finiqit z. Vangjel Xhaferi, përfaqësues nga kabineti i Kryetarit, përfaqësues nga Njësia e Integrimit dhe e Koordinimit të Projekteve Evropiane të bashkisë, përfaqësues nga Bashkia e Prevezës dhe Universitetit të Janninës si dhe përfaqësues nga AULEDA, agjenci e cila asiston bashkinë e Finiqit në implementimin e projektit.
Projekti Solis është një projekt strategjik i cili implementohet në kuadër të programit Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” dhe pritet të përfundoj deri në fund të këtij viti. Ky projekt, tenton të maksimizojë shfrytëzimin e mundësive të zonës ndërkufitare, në lidhje me “Prodhimin e energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme të energjisë” duke synuar përdorimin e energjisë diellore në prodhimin e energjisë elektrike në një nivel lokal.
——————————————
Την Παρασκευή 8 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Ήπειρος, Αγίων Σαράντα, ο Δήμος Φοινίκης διοργάνωσε την τέταρτη συνάντηση των εταίρων του έργου Solis.
Οι εταίροι συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου, τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και τα βήματα που πρέπει να γίνονται επί της συνέχειας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φοινίκης, κ. Βαγγέλης Τζαφέρης, εκπρόσωποι του γραφείου του Δημάρχου, εκπρόσωποι της Μονάδας Ένταξης και Συντονισμού Ευρωπαϊκών Έργων του δήμου, εκπρόσωποι του Δήμου Πρέβεζας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εκπρόσωποι της AULEDA, του φορέα που στηρίζει τεχνικά τον δήμο Φοινίκης στην υλοποίηση του έργου.
Το έργο Solis είναι ένα στρατηγικό έργο το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020» και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αυτό το έργο τείνει να μεγιστοποιήσει τη χρήση των ευκαιριών στη διασυνοριακή περιοχή, σε σχέση με την «Παραγωγή ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» με στόχο τη χρήση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).