NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

  LENDA: NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

TENDER I HAPUR LOKAL ME SHPALLJE INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2   Projekti SOLIS – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy.   Numri i references:  03  

Bazuar në kërkesën e kompanive të cilat shprehën interesin për të marrë pjesë në Tenderin

INFRASTRUCTURE & WORKS – WP4, Del 4.2.1, Del 4.2.2, SOLIS PROJECT – Crossborder cooperation for energy efficiency using solar energy, projekt i financuar me fonde të Komunitetit Europian, Programi Greqi-Shqiperi 2014 -2020, Autoriteti Kontaktues vendosi të shtyjë afatin e dorëzimit të ofertave.

Afati për paraqitjen e ortave është data 10 Dhjetor 2021 ora 14:00.

Informacion shtesë sqarime/pyetje do të publikohen në website nga Autoriteti Kontraktues si dhe nga personi përgjegjës për zhvillimin e tij.

Ilir Papa

Municipality of Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716

Tel +355 67 577 4727

E-mail: [email protected], [email protected]

NJOFTIM-PER-SHTYRJE-AFATI

Seri takimesh të Konsullit të Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër dhe Kryetarit të Bashkisë së Finiqit në Thesproti

Me Kryetarin e Bashkisë së Filiatit, z. Spiros Pappas, drejtorin e Spitalit të Filiatit, z. Kristos Tsouras dhe me zëvendës guvernatorin rajonal të Thesprotisë, z. Thomas Pitoulis, u takuan të hënën, konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, z. Dimitris Sacharidis dhe kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço.Të pranishmit diskutuan rreth shumë çështjeve në kuadrin e një bashkëpunimi të përbashkët për të arritur qëllimet e përbashkëta në programet e reja evropiane me bashkitë fqinje të rajonit të Thesprotisë që do të ndihmojnë në thithjen e fondeve për studime dhe promovim të kulturës.Kryetari i Bashkisë, z. Pappas, nga ana e tij, vuri në dukje dëshirën e tij për të vazhduar të mbështesë të gjitha përpjekjet për çështje tejet të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe qëndrueshmërinë sociale të banorëve të Bashkisë së Finiqit. U propozuan sinergji që mundojnë komunitetin lokal, të tilla si rihapja, me përpjekje të përbashkëta, të zyrës doganore të Ambellonas (Povllas), funksionimi i së cilës është jetik për banorët e zonës së Rizës.Në bisedën që Konsulli i Përgjithshëm pati me kryetarin e Bashkisë së Filiatit, në tryezë u vendos një bashkëpunim i dytë në fushën e arsimit, si kampet e organizuara me përmbajtje arsimore për fëmijët tanë, ndërhyrjet në infrastrukturë dhe në ndërtesat shkollore, ndihmë thelbësore njohurish nga mësues të specializuar të Thesprotisë.Me drejtorin e spitalit të Filiatit Z. Tsouras, ata shkëmbyen pikëpamje mbi çështjet me interes të përbashkët dhe bashkëpunimin e spitaleve të Sarandës dhe respektivisht atë të Filiatit , duke konfirmuar marrëdhëniet e tyre tradicionale të ngushta të bashkëpunimit në të kaluarën. Me këtë rast, ata e përgëzuan Drejtorin për punën që bën dhe veçanërisht për ndihmën vetëmohuese që ofroi dhe vazhdon t’ua ofrojë çdo ditë banorëve të rajonit tonë.Në një atmosferë miqësore dhe konstruktive, u zhvillua diskutimi me Zëvendës Guvernatorin Rajonal të Thesprotisë, z. Thomas Pitoulis, diskutimi u përqëndrua në çështjet e bashkëpunimit ndërkufitar, në veprimet e përbashkëta të kulturës, turizmit, etj. duke zgjeruar lidhjet shumë-dimensionale midis zonave fqinje U përmend veçanërisht përpjekja për të përfunduar studimin e aksit rrugor Igoumenicë-Qafë Botë dhe ndikimi pozitiv që ai pritet të ketë në zhvillimin ekonomik të rajoneve tona.Konsulli i Përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër Z. Sacharidis dhe Kryetari i Bashkisë së Finiqit z. Kiço, falënderuan përzemërsisht mikpritësit për pritjen e ngrohtë, duke e konsideruar si një kanal komunikimi në përpjekjet e forcimit të marrëdhënieve të begata dhe bashkëpunimin në shumë fusha.

MILESTONES III, zhvillim i trashëgimisë kulturore dhe nxitja e turizmit të qëndrueshëm

MileSTONES III përbën pjesën e tretë integrale të MILESTONES, në përpjekjet e tyre të përbashkëta për ruajtjen dhe vlerësimin e trashëgimisë kulturore si një gur themeli i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit.
Projekti i parë, i cili u zbatua brenda Programit IPA CBC “Greqi-Shqipëri 2007-2013”, solli një seri ngjarjesh premtuese për kulturën ndërkufitare. Veçanërisht, Bashkia e Dodonit kohët e fundit (Dhjetor 2018) fitoi çmim për projektin fillestar MileSTONES në eventin vjetor BRAVO 2018, forumi më i madh për Dialogun Social për Zhvillimin e Qëndrueshëm në Greqi, ku u përfshinë më shumë se 246 veprime. MileSTONES II me titull “Inkurajimi i zhvillimit të turizmit përmes ruajtjes dhe promovimit të burimeve kulturore dhe natyrore ndërkufitare”, i cili aktualisht është në zbatim, renditet i pari ndër propozimet brenda Thirrjes së 2-të të Interreg IPA CBC “Greqi-Shqipëri 2014-2020”.
Zona ndërkufitare Shqipëri – Greqi përballet me vështirësi për lidhjen e pasurive të tyre kulturore me zhvillimin e turizmit, me qëllim ndërtimin e një ekonomie të qëndrueshme lokale dhe rajonale. Shumica e vizitorëve i shohin sitet kulturore dhe natyrore të zonës ndërkufitare si “atraksione ditore të vizitorëve”, duke i konsideruar ato më tepër si një ndalesë sesa një destinacion i integruar. Sidoqoftë, pasuritë kulturore të zonës ndërkufitare nëse kombinohen, mund të krijojnë një destinacion të integruar turistik.
MileSTONES III vjen si një nevojë:
Për krijimin e një lidhjeje midis veprimeve të ruajtjes së trashëgimisë kulturore të zbatuar në këto projekte dhe promovimit të tyre përmes turizmit të qëndrueshëm, duke përdorur pasuritë e trashëgimisë kulturore, duke nxitur industri kreative, dhe duke aplikuar mjete dhe teknika për ndërtimin e kapaciteteve përtej praktikave aktuale.
Duke konsideruar limitet financiare të projekteve të mëparshme dhe kapacitetin më të fortë që partneriteti ka ndërtuar për zbatimin e projekteve të trashëgimisë kulturore, përpjekjet e reja theksojnë zgjerimin e aseteve kulturore dhe vendosjen e një aleance të fortë midis palëve të interesuara lokale. Qëllimi është të zgjerohet ndjeshëm shkalla dhe fushëveprimi dhe të mbulojë shumë zona të Epirit dhe qarkut të Vlorës brenda një strategjie të orientuar drejt turistëve për të ringjallur trashëgiminë kulturore dhe për të menaxhuar përdorimin e saj krijues për të lehtësuar një hap cilësor në drejtim të zhvillimit ekonomik.
Qasja kryesore është të përfitojmë nga rezultatet e projekteve dhe iniciativave të mëparshme kulturore dhe turistike për të zgjeruar fushën dhe për të rritur efektivitetin e veprimeve të planifikuara. Kështu, projekti do të krijojë efekte në të gjithë rajonin në të mirë të popullsisë lokale dhe zonës ndërkufitare, duke dhënë një shembull të mirë dhe duke shfrytëzuar potencialin e zonave të tjera për të përmirësuar dhe promovuar pasuritë e tyre kulturore.
MileSTONES III njeh si aktorë kryesorë të gjithë aktorët lokalë dhe ndërkombëtarë të përfshirë në sektorët e turizmit dhe trashëgimisë kulturore siç janë organizatat publike / private, arkeologët, sipërmarrësit, operatorët turistikë, guidat turistike, studiuesit, studentët, të rinjtë etj. Zbatimi i projektit gjithashtu do të rrisë aksesin në trashëgiminë kulturore lokale dhe do të përmirësojë kapacitetin lokal për të forcuar atraktivitetin e turizmit.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Συνάντηση με τον διευθυντή του νέου Γραφείου Παιδείας Φοινικαίων και Δεροπολιτών είχαν χθες το μεσημέρι οι δήμαρχοι των δύο αντίστοιχων δήμων με θέμα το συντονισμό όλων των παραγόντων ώστε για τα συσσωρευμένα προβλήματα υποδομής και περιεχομένου της ελληνικής παιδείας στο χώρο προκειμένου να βρεθούν άμεσα οι κατάλληλοι τρόποι αντιμετώπισής τους.
Ξεκινώντας και από το γεγονός ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο υγειονομικής κρίσης και επειδή υπερέχει η υγεία των παιδιών, ο διευθυντής κύριος Ζήσος Λούτσης ζήτησε από τους δημάρχους Χρήστο Κίτσο και Δημήτρη Τόλη να μην σταματήσουν την καλή προσπάθεια των πρώτων ημερών της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς προσφέροντας την απαιτούμενη στήριξη με υγειονομικά υλικά και την υπηρεσία της καθαριότητας, αλλά ταυτόχρονα να υπολογίσουν στον νέο προϋπολογισμό του 2021 κονδύλια μεγαλύτερα από τα προηγούμενα έτη για τη βελτίωση της υποδομής σε μερικά συγκεκριμένα σχολεία. Στη συνέχεια ο κ. Λούτσης ενημέρωσε τους δημάρχους για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν στη λειτουργία και το περιεχόμενο της ελληνικής παιδείας και τους κάλεσε να κατέβουν μαζί στα Τίρανα ώστε να ζητήσουν από την κυβέρνηση συγκεκριμένες λύσεις για πραγματική επίλυση του θέματος .
Οι δήμαρχοι εξέφρασαν ανεπιφύλακτα την ετοιμότητά τους να συνδράμουν αποτελεσματικά στην προσπάθεια για την αναβάθμιση και σταθεροποίηση της ελληνικής παιδείας στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας τονίζοντας ότι η συγκρότηση του νέου γραφείου παιδείας και η ειλικρινή συνεργασία του με την τοπική αυτοδιοίκηση, τον δασκαλικό κόσμου και το ακαδημαϊκό προσωπικό στη μειονότητα θα επιφέρει σίγουρα θετικά αποτελέσματα.

120157635_2727417560864408_9025794764141404414_o

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΦΑΝΑΡΙ

Μετά από πολυετείς προσπάθειες η πλατεία του Φαναριού έχει ολοκληρωθεί.

Σε απόλυτη συνεννόηση και ομοφωνία μεταξύ των συγχωριανών, του Δημάρχου Φοινικαίων κυρίου Χρήστου Κίτσιου, του προέδρου του χωριού μας Δημήτρη Φράγκου και του Συλλόγου Φαναριωτών έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

Εκσκαφές για τη διαμόρφωση του εδάφους, διαπλάτυνση του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στην πλατεία, γκρεμίσματα παλαιών τοιχίων, μεταφορά στύλων ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.

Πέριξ της κεντρικής κτίστηκαν τοιχία περίφραξης και φτιάχτηκαν νέες ράμπες εισόδου προς στα σπίτια συγχωριανών που ήταν αποκλεισμένα.

Το προεδρείο του χωριού και ο Σύλλογος Φαναριωτών στην Ελλάδα ευχαριστούν το δήμαρχο κύριο Χρήστο Κίτσιο για τη συνεργασία και την βοήθεια που προσέφερε και προσφέρει στο χωριό αυτό μένοντας πιστός στο όραμα ανάπτυξης που δεσμεύτηκε προεκλογικά.

Το προεδρείο του χωριού και ο Σύλλογος δεσμεύεται στους συγχωριανούς ότι οι εργασίες και το ενδιαφέρον για το χωριό θα συνεχιστούν προκειμένου να αλλάξουν την όψη του χωριού.

Προεδρείο του χωριού και σύλλογος Φαναριωτών Αθήνας.

94568058_2596505767288922_2919338873668501504_o

94575928_2596505873955578_2053351257795461120_o

94747449_2596506040622228_7874382642370576384_o

94785865_2596505627288936_661690040375574528_o

95095947_2596505587288940_7216768379930017792_o

95230981_2596505820622250_6250009295010660352_o

94488834_2596505737288925_4308068355002073088_o

TENDER ANOUNCEMENT

SUBJECT: TENDER ANOUNCEMENT

Livadhja – Cultural Center Equipment, Del 3.3.4 “RyTHM” – Project FosteringCreativity and Connecting Cultural Assets through Monuments

REF No 02

The Municipality of FINIQ, intends to award a supply contract for Livadhja – Cultural Center Equipment, Del 3.3.4 “RyTHM” – Project, Fostering Creativity and Connecting Cultural Assets through Monuments in LIVADHJA with financial assistance from the INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014 -2020.

The tender dossier is available from Municipality of Finiq in CD Rom to all the companies or consortiums of companies that are interested to participate for this tender. The terms of references and instruction for tenderers will be published in Official web page of Finiq Municipality, Official webpage of our external expert AULEDA – Local Economic Development Agency as well as in the Local TV.

Also, the tender announcement will also be published on the website of DG International Cooperation and Development:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome].
The deadline for submission of tenders is 20 May 2020
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of Contracting Authority as well as to the following responsible person.

VELTA DALANAJ
Municipality of Finiq
FINIQ, Kodi postar 9716
Tel +355 686055695
E-mail: [email protected], [email protected]

a-c2_contractnotice_en
c3_summarycn_en-1njoftimi-ne-media
c4b_itt_en-instruksionet
Technical-Specifications

a-c2_contractnotice_en

c3_summarycn_en-1njoftimi-ne-media

c4b_itt_en-instruksionet

technical-specifications

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ

Χθες, την πρώτη μέρα του Γεναρη 2020 ο Δήμαρχος Φοινικαίων κυριος Χρηστος Κιτσος παρέστη στην παραδοσιακή δεξίωση που οργανώνει κάθε χρόνο ο Περιφερειαρχης της Ηπείρου κυριος Αλέξανδρος Καχριμανης.Η τελετή αυτή έλαβε χώρα στο Διοικητηριο της Περιφέρειας της Ηπείρου στα Ιωάννινα και παρευρέθηκαν αρκετά επίσημα πρόσωπα από τα δημαρχεια, τις αντιπεριφερειες, το στρατό, την αστυνομία κ. α.
Ο Δήμαρχος Φοινικαίων αντάλλαξε ευχές με τον Περιφερειαρχη και συνομίλησε με αρκετούς προσκεκλημενους για καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των γειτονικών τοπικών μονάδων.
Εντωμεταξύ συναντήθηκε και ευλογηθηκε από τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. κ. Μαξιμο.

81475372_2499303843675782_534199429456986112_n

81882842_2499303893675777_7360537960577499136_n

THE WINTER IS APPROACHING – WORKS FOR PREVENTION OF DISASTERS

Never before and no other former municipal authority before engaged himself in giving an end to the daily nightmare experienced by the inhabitants of Karroq when they crossed the bridge leading to their homes. In the winter, at the time of heavy rainfalls, when the fury of the waters was ruthless, anything could happen to the bridge and the people crossing it. One of its legs was literally in the air and the bridge could collapse from one moment to the other.
The Mayor Leonidha Hristo and his staff at the Municipality of Phoenice had assessed the gravity of the situation and had set it as a priority for intervention before the start of bad winter weather. For this reason, a couple of days ago a group of municipal maintenance workers intervened and reinforced the bridge by making it safe to cross under any kind of weather conditions. Apart from the reinforcement of the bridge leg, the municipal workers opened the riverbed to let the river follow its normal flow and avoid any potential damage that might be caused by the bad winter weather.
The maintenance works of the municipal workers to improve the living conditions of its inhabitants do not end there. Construction and maintenance workers are every day on the ground improving those infrastructure facilities that are vital to the community.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Φοινικαίων, έχοντας ως στόχο την περαιτέρω στελέχωση του προσωπικού του με άτομα ειδικευόμενα σε επαγγέλματα όπως:

-Πολιτικός Μηχανικός
-Αρχιτέκτονας
-Μηχανικός δασών και περιβάλλοντος
-Τοπογράφοι μηχανικοί
-Νομικοί
-Άλλοι τομείς,

καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί μας στη σελίδα μας στο facebook ή στο email του Δήμου: [email protected] , αποστέλλοντας το CV τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.