Ζήσος Νάσος

Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου

Βαλεντίνα Τσάκουλη

Αντιπρόεδρος Δ. Συμβουλίου

Γρηγόρης Ζαφείρης

Γραμματέας Δ. Συμβουλίου

Μόντης Λιώλης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Αρετή Νάσο

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Κλοντιάν Μήτσια

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Αλέξης Πάντος

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Χαράλαμπος Παντέχης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Βαλεντίνα Μηλιώρη

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Περικλής Νάτσης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Χρήστος Γιωργάκης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Θεοφάνης Καλυβιώτης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Μαρίνα Καϊση

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Λευτέρης Καϊσης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Αντελίνα Χαρίση

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Σταύρος Τσέκος

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Μαρία Παππά

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Έλλη Τσάβο

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Εβελίνα Νάνο

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Ενέας Σένας

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Πέτρος Μποζιώρης

Μέλος Δ. Συμβουλίου

Χρήστος Νάσιος

Μέλος Δ. Συμβουλίου