Προφίλ του Δήμου

Ο Δήμος Φοινίκης συμπεριλαμβάνεται στην Περιφέρεια Αυλώνας. Απέχει 20 χμ από την πόλη των Αγίων Σαράντα, 7 από την πόλη του Δελβίνου και 8 χμ από την παραλία του Ιόνιου πελάγους. Βόρεια, συνορεύει με το Δήμο Δελβίνου, ανατολικά με το Δήμο Δρόπολης, νότια με την Ελλάδα και το Δήμο Κονίσπολης και δυτικά με το Δήμο Αγίων Σαράντα.

Προέκυψε από την πρόσφατη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έλαβε χώρα το έτος 1915 και συγκεκριμένα από τη συνένωση των 5 πρώην Επαρχιών: Λιβαδειάς, Δίβρης, Αλήκου, Μεσοποτάμου και Φοινίκης. Αποτελείται από 4 δημοτικά διαμερίσματα: Λιβαδειάς, Δίβρης, Μεσοποτάμου και Αλύκου. Προσωρινά η έδρα του είναι στο Φοινίκη.

Συμπεριλαμβάνει 59 χωριά, από τα οποία 54 είναι ελληνόφωνα και 5 είναι αλβανόφωνα: Ο Άγιος Παντελεήμοναςν (μουσουλμανικό), το Σωπίκι (χριστιανικό), η (Ν)Αβαρίτσα (μουσουλμανικό), η Μουζίνα και η Πετσά (χριστιανικά). Για τον Άγιο Παντελεήμονα και το Σωπίκι, ο δροβιανίτης ερευνητής Α. Ναθαναήλ στη μελέτη του για τη Δρόβιανη σημειώνει ότι στα δεφτέρια της τουρκικής απογραφή του 1431-32 αναφέρεται πως τα δύο αυτά χωριά ήταν εγκαταλειμμένα. Οι κάτοικοι της (Ν)Αβαρίτσας λένε πως είναι εγκατεστημένοι εκεί πριν από 250-300 χρόνια προερχόμενοι από διάφορες περιοχές όπως Ελμπασάν, Αυλώνα, κτλ. Για τη Μουζίνα ο δροβιανίτης ιστοριοδίφης Ν. Μουστακίδης στη μονογραφίας του για τη Δρόβιανη, όταν κάνει λόγο για μια φιλονικία περί των συνόρων με τη γειτονική Μουζίνα αναφέρει πως δεν φτάνει που είναι ερχόμενοι, αλλά έχουν και μεγάλες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τα δημοτικά μητρώα ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 35.518 κατοίκους ή 10.103 οικογένειες. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός ανέρχεται σε 11.862 κατοίκους.

Από εθνογραφική ή ανθρωπογεωγραφική άποψη, ο Δήμος Φοινίκης απαρτίζεται από 3 ενότητες: του Βούρκου, (πεδινά χωριά), των Ριζών (ορεινά χωριά) και την ενδιάμεση λοφώδη περιοχή (η γραμμή: Συρακάτι, Λίβηνα Λαζάτι, Γράβα, Καρόκι).

Η συνολική έκταση του Δήμου Φοινίκης είναι 44.100 εκτάρια. Η πεδινή επιφάνεια ανέρχεται στο 44%, η ορεινή στο 34% και η λοφώδη στο 22%. Από άποψη έκτασης, το δημοτικό διαμέρισμα της Λιβαδειάς είναι το μεγαλύτερο με 35% της επιφάνειας. Η μεγαλύτερη πεδινή έκταση εκτείνεται στον κάμπο του Βούρκου, της Λιβαδειάς και του Μεσοποτάμου.

Τα κυριότερα βουνά είναι: η Στουγάρα, η Πολυτσά, ο Σεντενίκος, ο Δρυάνος, το Πλατοβούνι, το Διβροβούνι, η Μαλίνα, η Μηλιά, κλπ. Το ψηλότερο βουνό είναι η Στουγάρα με ύψος…… μ από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα κυριότερα ποτάμια, που διασχίζουν το Δήμο είναι: η Μπίστρισσα, (25 χμ), η Παύλα (50χμ), ο Καλεσιώτης, ο χείμαρρος της Λιβαδειάς, ο χείμαρρος της Αβαρίτσας.

Ο Δήμος αποτελείται από 59 κοινότητες:

 • 1-20
 • 21-40
 • 41-59
 • 1. Κοινότητα Καροκίου
  2. Κοινότητα Σμίνετσης
  3. Κοινότητα Γριάζδανης
  4. Κοινότητα Μάλτσανης
  5. Κοινότητα Τσεκοβίτσας
  6. Κοινότητα Λουψατίου
  7. Κοινότητα Γιαννιτσατίου
  8. Κοινότητα Κάτω Λεσινίτσας
  9. Κοινότητα Άνω Λεσινίτσας
  10. Κοινότητα Αγίου Ανδρέα
  11. Κοινότητα Δίβρης
  12. Κοινότητα Αβαρίτσας
  13. Κοινότητα Ρουμανζτά
  14. Κοινότητα Μεμόραχη
  15. Κοινότητα Γέρμας
  16. Κοινότητα Ντερμισίου
  17. Κοινότητα Γράβας
  18. Κοινότητα Κεσαρατίου
  19. Κοινότητα Κομματίου
  20. Κοινότητα Λαζατίου

 • 21. Κοινότητα Καλτσατίου
  22. Κοινότητα Καλυβιών
  23. Κοινότητα Λιβαδειάς
  24. Κοινότητα Αγίου Παντελεήμων
  25. Κοινότητα Βαγκαλατίου
  26. Κοινότητα Σωπικίου
  27. Κοινότητα «Λευτέρη Τάλλιου»
  28. Κοινότητα Κουλουρίτσας
  29. Κοινότητα Χάλιου
  30. Κοινότητα Καινούργιου
  31. Κοινότητα Πλάκας
  32. Κοινότητας Φαναρίου
  33. Κοινότητα Νεοχωρίου
  34. Κοινότητα Αλύκου
  35. Κοινότητα Τσαουσίου
  36. Κοινότητα Τρέμουλης
  37. Κοινότητα Ραχούλας
  38. Κοινότητα Μαραφεντίου
  39. Κοινότητα Αρδάσοβας
  40. Κοινότητα Βρυωνίου

 • 41. Κοινότητα Βρωμερού
  42. Κοινότητα Καραχατζίου
  43. Κοινότητα Φοινίκης
  44. Κοινότητα Τσλιρίμι
  45. Κοινότητα Κρανιάς
  46. Κοινότητα Μεσοποτάμου
  47. Κοινότητα Βελιαχόβου
  48. Κοινότητα Λίβηνας
  49. Κοινότητα Κώσταρη
  50. Κοινότητα Γαρδικαίου
  51. Κοινότητα Πετσάς
  52. Κοινότητα Μουζίνας
  53. Κοινότητα Άνω Δρόβιανη;
  54. Κοινότητα; Κάτω Δρόβιανης
  55. Κοινότητα Κρογγίου
  56. Κοινότητα Συρακατίου
  57. Κοινότητα Μραϊλατίου
  58. Κοινότητα Μαυρόπουλου
  59. Κοινότητα Μπίστριτσας