Ο Δήμος αποτελείται από 59 κοινότητες:
 • 1-20
 • 21-40
 • 41-59
 • 1. Κοινότητα Καρροκίου
  2. Κοινότητα Σμίνετσης
  3. Κοινότητα Γριάζδανης
  4. Κοινότητα Μάλτσανης
  5. Κοινότητα Τσερκοβίτσας
  6. Κοινότητα Λουψατίου
  7. Κοινότητα Γιαννιτσατίου
  8. Κοινότητα Κάτω Λεσινίτσας
  9. Κοινότητα Άνω Λεσινίτσας
  10. Κοινότητα Αγίου Ανδρέα
  11. Κοινότητα Δίβρης
  12. Κοινότητα Ναβαρίτσας
  13. Κοινότητα Ρουμανζτά
  14. Κοινότητα Μεμόραχη
  15. Κοινότητα Γέρμας
  16. Κοινότητα Αγίας Σοφίας (Ντερμισίου)
  17. Κοινότητα Γράβας
  18. Κοινότητα Καισαρατίου
  19. Κοινότητα Κομματίου
  20. Κοινότητα Λαζατίου

 • 21. Κοινότητα Καλτσατίου
  22. Κοινότητα Καλυβιών
  23. Κοινότητα Λιβαδειάς
  24. Κοινότητα Αγίου Παντελεήμων
  25. Κοινότητα Βαγκαλιατίου
  26. Κοινότητα Σοπικίου
  27. Κοινότητα «Λευτέρη Τάλλιου»
  28. Κοινότητα Κουλουρίτσας
  29. Κοινότητα Χάλιου
  30. Κοινότητα Καινούργιου
  31. Κοινότητα Πλάκας
  32. Κοινότητας Φαναρίου
  33. Κοινότητα Νεοχωρίου
  34. Κοινότητα Αλύκου
  35. Κοινότητα Τσαουσίου
  36. Κοινότητα Τρέμουλης
  37. Κοινότητα Ραχούλας
  38. Κοινότητα Μαραφεντίου
  39. Κοινότητα Αρδάσοβας
  40. Κοινότητα Βρυωνίου

 • 41. Κοινότητα Βρωμερού
  42. Κοινότητα Καραχατζίου
  43. Κοινότητα Φοινίκης
  44. Κοινότητα Τσλιρίμι
  45. Κοινότητα Κρανιάς
  46. Κοινότητα Μεσοποτάμου
  47. Κοινότητα Βελιαχόβου
  48. Κοινότητα Λίβενας
  49. Κοινότητα Κώσταρι
  50. Κοινότητα Γαρδικαίου
  51. Κοινότητα Πετσάς
  52. Κοινότητα Μουζίνας
  53. Κοινότητα Άνω Δρόβιανης
  54. Κοινότητα Κάτω Δρόβιανης
  55. Κοινότητα Κρογγίου
  56. Κοινότητα Συρακατίου
  57. Κοινότητα Μπραϊλατίου
  58. Κοινότητα Μαυρόπουλου
  59. Κοινότητα Μπίστριτσας