TRANSPARENCA
Transparenca
TAXA
TAXA
REPORT
REPORT
REQUEST
REQUEST

Municipality News

MILESTONES III, zhvillim i trashëgimisë kulturore dhe nxitja e turizmit të qëndrueshëm

MileSTONES III përbën pjesën e tretë integrale të MILESTONES, në përpjekjet e tyre të përbashkëta për ruajtjen dhe vlerësimin e trashëgimisë kulturore si një gur themeli i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit. Projekti i parë, i cili u zbatua brenda Programit IPA CBC “Greqi-Shqipëri 2007-2013”, solli një seri ngjarjesh premtuese për kulturën ndërkufitare. Veçanërisht, Bashkia […]

Read All Posts