Σε οδικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη σύνδεση του εσωτερικού οδικού δικτύου προχώρησε προ ημερών η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στην κοινότητα Τσαούσι. Να σημειωθεί ότι, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες μπετόστρωσης 55m3 (σκυροδέματος) και πραγματοποιούνται με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Pak ditë më parë, Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës i bashkisë ka vijuar me ndërhyrjet për përmirësimin e aksesueshmërisë dhe lidhjes së rrjetit të brendshëm rrugor në komunitetin e Çaushit. Duhet theksuar se ndërhyrjet përfshijnë punime betonimi 55 m3 (beton) dhe kryhen me burime të buxhetit të bashkisë Finiq.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).