Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Άρδευσης του δήμου Φοινικαίων στα αρδευτικά κανάλια Μαύρο-Αλύκο, Τσιμίκο και Θωμά Φιλιππαίου(Κρανιά-Μαραφέντι). Ξυλώδης αλλά και ποώδης βλάστηση, καθαρίζονται και απομακρύνονται, διευκολύνοντας τη ροή των υδάτων. Να τονίσουμε ότι, οι εργασίες περιλαμβάνουν και την επισκευή του αρδευτικού καναλιού Βιλαγιέτ μήκους 1,2χλμ., εξυπηρετώντας με την υλοποίηση του δεκάδες αγρότες, κατά τους θερινούς μήνες.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Ndërhyrjet e Shërbimit të Ujitjes dhe Kullimit të bashkisë së Finiqit në kanalet vaditëse Mavro-Aliko, Çimiko dhe Thoma Filipeu përbëjnë prioritet dhe po punohet pa ndëprerje. Bimësia drunore dhe barishtore pastrohet dhe hiqet, duke lehtësuar rrjedhën e ujit në një kohë që në këto kanale nuk është punuar dhe nuk janë pastruar prej shumë vitesh. Duhet theksuar se punimet përfshijnë edhe riparimin e kanalit vaditës Merko-Pandalejmon 1,2 km, duke u shërbyer dhjetëra fermerëve gjatë muajve të verës.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).