Σε διάνοιξη και καθαρισμό των αποστραγγιστικών αρδευτικών καναλιών, στην κοινότητα Γέρμα, προέβη το τελευταίο διάστημα η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, μετά από 30 χρόνια αδράνειας, δίνοντας ξανά ζωή στον πρωτογενή τομέα.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Hapjen dhe pastrimin e kanaleve vaditëse kulluese, ka kryer së fundmi Shërbimi Teknik i bashkisë së Finiqit në komunitetin Jermë dhe Dermish, pas 30 vitesh pasivitet, duke i dhënë sërish jetë sektorit parësor të ujitjes.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).