Μπετόστρωση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της κοινότητας Αλύκο, με ιδίους πόρους του Δήμου Φοινικαίων, υλοποίησε το τελευταίο διάστημα η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Εργασίες απαραίτητες για την τοπική κοινωνία, σε άκρως προβληματικά και απροσπέλαστα σημεία, που έχρηζαν άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Ndërhyrja në rrjetin e brendshëm rrugor të komunitetit të Alikos, me fondet e veta të bashkisë së Finiqit, u realizua ditët e fundit nga Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës. Shërbime shumë të nevojshme për komunitetin lokal, në pika shumë problematike dhe të paarritshme, të cilat kishin nevojë për ndërhyrje dhe rehabilitim të menjëhershëm.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).