Εργασίες μπετόστρωσης και συντήρησης στο οδικό δίκτυο Ραχούλας πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η🧑‍🔧 Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων. Για την άρτια υλοποίηση του έργου συνεισέφεραν οι κάτοικοι της κοινότητας👏 , παράλληλα από πλευράς Δήμου εδόθησαν οικοδομικά υλικά, καθώς και τεχνική υποστήριξη🦺 οδοποιίας, κατά την διάρκεια των εν λόγω εργασιών.

#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

🛣️Punime mirëmbajtjeje dhe rehabilitimi në rrjetin rrugor të komunitetit të Rahullës janë kryer së fundmi nga Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës së bashkisë Finiq. Për realizimin e projektit,kanë bashkëpunuar banorët e komunitetit 👏, njëkohësisht nga ana e Bashkisë u siguruan materiale ndërtimi, si dhe mbështetje teknike për ndërtimin e rrugës .

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).