Επιτόπια αυτοψία στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο 🌊 «Υδραγωγείο Λεσινίτσας-Δίβρης», πραγματοποίησαν ο δήμαρχος Φοινικαίων κ.Χρήστος Κίτσος και ο βουλευτής-ιατρός κ.Νίκος Κούρης. Με σκοπό την διεξοδική ενημέρωση σχετικά με την πορεία περαίωσης ενός #εμβληματικού έργου με #τεράστια#οφέλη στην τοπική κοινωνία και ιδίως στις κοινότητες Άνω και Κάτω Λεσινίτσα, Γιαννιτσάτι, Λουψάτι, Τσερκοβίτσα, Άγιος Ανδρέας, Κουλουράτι, Δίβρη, όπου θα προμηθευτούν οσονούπω με #πόσιμο_νερό.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Për ndjekjen në vend të punimeve në projektin, 🌊 “Ujësjellësi Leshnicë-Dhivër”, u ndodhën në terren kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço dhe mjeku deputet, z. Nikos Kuri. Me qëllim të marrjes së informacionit të plotë në lidhje me ecurinë dhe përfundimin e një projekti madhor për zonën me përfitime të mëdha për komunitetin lokal dhe në veçanti për komunitetet Leshnicë e sipërme dhe e poshtme, Janicati, Llupsati, Cerkovica, Shën Andrea, Kullurati, Dhivri, ku do të furnizohen me ujë të pijshëm.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).