Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσίαση του αστικού σχεδιασμού για τις περιοχές Φοινίκη, Αρχαιολογικό Πάρκο Φοινίκης

Με επιτυχία στέφθηκε η παρουσίαση του αστικού σχεδιασμού για τις περιοχές Φοινίκη, Αρχαιολογικό Πάρκο Φοινίκης, Μεσοπόταμο, Άγιος Νικόλαος, Γαλάζιο Μάτι και Αλύκο, από την ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου Polis, με επικεφαλής τον πρύτανη και καθηγητή κ. Besnik Aliaj. Η εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιείται με στόχο την άμεση συμβολή στον προγραμματισμό και στην βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από την παράδοση, την καινοτομία και τον τουρισμό. Να τονίσουμε ότι η ομάδα εργασίας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην Λιβαδειά και στην Δίβρη, όπου αναμένεται να ολοκληρώσουν την έκθεση τους για τον δήμο Φοινικαίων. Στην εποικοδομητική συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των διοργανωτών, ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, καθώς και στελέχη εμπλεκόμενων φορέων.

U organizua prezantimi studimit urbanistik për zonat e Bashkisë së Finiqit, Parkut Arkeologjik të Finiqit, Mesopotamit, manastirit të Shën Nikollës, Syrit të Kaltër dhe Alikos, nga ekipi i pedagogëve të Universitetit Polis, të drejtuar nga rektori dhe profesori z. Besnik Aliaj. Përgatitja e studimit është realizuar me synimin për të kontribuar drejtpërdrejt në planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm, traditave të zonës, inovacionit dhe zhvillimit të turizmit. Duhet të theksojmë se grupi i punës ka qenë së fundmi edhe në Livadhja dhe Dhivër, ku pritet së shpejti të përfundojnë raportin e tyre për bashkinë e Finiqit. Në takimin konstruktiv, mori pjesë edhe kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, si dhe drejtues dhe përfaqësues të grupeve të interesit.

Τις τελευταίες… πινελιές πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Τις τελευταίες… πινελιές πραγματοποιεί το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπό την παρουσία του δήμαρχου Φοινικαίων, κ.Χρήστου Κίτσου, λίγο πριν τεθεί πλήρως σε λειτουργία το οδικό δίκτυο στο Βαγγαλιάτι. Το εν λόγω έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει εκατοντάδες δημότες και επισκέπτες, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερες συνθήκες κυκλοφορίας σε πεζούς και οδηγούς.

Punime përfundimtare kryhen nga drejtoria e Shërbimit Teknik dhe Infrastrukturës së Bashkisë, në prani të kryetarit të bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, pak para se të funksionojë plotësisht rrjeti rrugor në komunitetin e Vagalatit. Ky investim pritet t’u shërbejë qindra qytetarëve dhe vizitorëve, duke siguruar kushte më të sigurta të trafikut për këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve.

Όμορφα δώρα και πολλά χαμόγελα μοίρασαν στους μικρούς μαθητές ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος και ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου, κ.Δημήτριος Σαχαρίδης

Όμορφα δώρα και πολλά χαμόγελα μοίρασαν στους μικρούς μαθητές ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος και ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου, κ.Δημήτριος Σαχαρίδης, οι οποίοι επισκέφτηκαν τις αίθουσες των νηπιαγωγείων του Δήμου, εν όψει των Αγίων Ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς φωτίζοντας τα παιδικά πρόσωπα με χαρά και εισπράττοντας την πιο θερμή αγκαλιά αγάπης.

Δέματα αγάπης, με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, διένειμε κατ οίκον σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ο δήμαρχος Φοινικαίων

Δέματα αγάπης, με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, διένειμε κατ οίκον σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος και η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ενόψει της Πρωτοχρονιάς.#

Pako dashurie dhe humanizmi, me ushqime dhe nevoja elementare, u shpërndanë në shtëpi grupeve sociale dhe familjeve në nevojë nga kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço dhe Shërbimi Social i Bashkisë në kuadër të Vitit të Ri.

ΣΥΝΗΛΘΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2023

Υπό την προεδρία του κου Ζήσου Νάσιου και την παρουσία του δημάρχου κου Χρήστου Κίτσου, πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Φοινικαίων, σύμφωνα με τον νόμο 139/2015, ημ. 17.12.2015 «Περί τοπικής αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε, με άρθρο 17,53 αυτού, στην αίθουσα συνεδριάσεων, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του συμβουλίου με την κάτωθι ημερήσια διάταξη:1-Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης.2-Γνωστοποίηση της νομικής βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αυλώνας επί των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου της Ημ.03/11/2022.3- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47 απόφασης 29/12/2022, «Περί έγκρισης Δημοσιονομικού Πακέτου του Δήμου για το 2023». -Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας.4-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/29.12.2022 απόφασης «Περί έγκρισης προϋπολογισμού του Δήμου για το 2023». – Υποβλήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών.5- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 49/ 29.12.2022 απόφασης «Περί έγκρισης του σχεδίου δραστηριοτήτων του δημοτικού συμβούλιο για το έτος 2023».6-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50 από 29/12/2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από το ταμείο του δήμου για το μήνα Νοέμβριο 2022». –Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.7-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/29.12.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής βοήθειας απότα έσοδα του δήμου για το μήνα Δεκέμβριο 2022». –Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.8-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/29.12.2022 απόφασης «Περί διόρθωσης της Διεύθυνσης Γεωργίας για την ακύρωση της σύμβασης του κ. Βαγγέλη Ρουμπάτη, με διάρκεια 99 ετών». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Άρδευσης και Δασών- Βοσκοτόπων).9-Έγκριση της υπ’ αριθμ.53/29.12.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την χρονική περίοδο 01-30/10/2022». –Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας.10-Έγκριση της υπ’ αριθμ.54/ 29.12.2022 απόφασης «Περί χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την χρονική περίοδο 01-31/11/2022». -Υποβλήθηκε από το γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας. 11-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 55/29.12.2022 απόφασης «Έγκριση ιδιωτικού δασοκομικού σχεδίου». -Υποβλήθηκε από το τμήμα δασών-βοσκοτόπων.12-Έγκριση της υπ’αριθμ. 56/29.12.2022 απόφασης «Έγκριση της δεύτερης και τρίτης φάσης της τεχνητής αναδάσωσης». -Υποβλήθηκε από το τμήμα δασών-βοσκοτόπων.13-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57 από 29/12/2022 απόφασης «Περί τόπου ταφής νεκρών ζώωντου Δήμου Φοινικαίων». (Υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Άρδευσης και Δασών- Βοσκοτόπων).

1-Miratimi i rendit të ditës së mbledhjes.2-Njohja me konfirmimin ligjor nga ana e Prefekturës së Qarkut Vlorë mbi vendimet e këshillitbashkiak të datës 03/11/2022.3- Miratimi i vendimit nr.47 datë 29/12/ 2022, “Për miratimin e Paketës Fiskale të bashkisëFiniq për vitin 2023”.-Paraqitur nga drejtoria e të Ardhurave dhe Pronave publike.4-Miratimi i vendimit nr.48 datë 29/ 12 /2022,”Për miratimin e pr/ buxhetit të bashkisë Finiq për vitin 2023”.-Paraqitur nga drejtoria e financës5- Miratimi i vendimit nr.49 datë 29/ 12 /2022,”Për miratimin e planit të aktiviteteve të këshillit bashkiak për vitin 2023”.6-Miratimi i vendimit nr.50 datë 29/ 12 /2022 “Për dhënjen e ndihmës ekonomike nga fondi i bashkisë për muajin Nëntor 2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.7-Miratimi i vendimit nr.51 datë 29/12/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin Dhjetor 2022”-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social .8-Miratimi i vendimit nr.52 datë 29/12/2022,”Për korrigjimin e gabimit i bërë nga ana edrejtorisë së bujqësisë për prishjen e kontratës së tokës të z. Vangjel Rubati e dhënë me qira për njëafat 99 vjeçar”.-Paraqitur nga Drejtoria e Bujqësisë,Veterinarisë,Ujitjes-Kullimit,Pyje-Kullota.9-Miratimi i vendimit nr, 53 datë 29 / 12 / 2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-30/10/2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.10-Miratimi i vendimit nr. 54, datë 29/ 12/2022,”Për dhënjen e ndihmës ekonomike për periudhën 01-31/11/2022”.-Paraqitur nga zyra e Shërbimit Social.11-Miratimi i vendimit nr. 55 datë 29/12/2022,”Miratimi i planit të mbarështimit të pyllit privat”.-Paraqitur nga sektori i pyje kullotave.12-Miratimi i vendimit nr. 56 datë 29/12/2022,”Miratimi i fazës së dytë dhe të tretë tëpyllëzimit artificial”-Paraqitur nga sektori i pyje kullotave.13-Miratimi i vendimit nr.57 datë 29 /12 /2022,”Miratimi i vendgroposjes së kafshëve tëngordhura të Bashkisë Finiq”.-Paraqitur nga drejtoria e Bujqësisë, Veterinarisë,Ujitjes–Kullimit dhe Pyje-Kullotave.

Την Λιβαδειά του Δήμου Φοινικαίων επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης

Την Λιβαδειά του Δήμου Φοινικαίων επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης , συνοδευόμενος από το Ελληνικό Διπλωματικό Σώμα, όπου τον υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη συγκίνηση ο Δήμαρχος Φοινικαίων, κ. Χρήστος Κίτσος, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης και Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος, κα Mirela Kumbaro, Βουλευτές εν Ελλάδι και της περιοχής, πλειάδα κληρικών, Δήμαρχοι, φορείς και πλήθος κόσμου, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Κατίνα Παπά». 🔹Τον κ. Μητσοτάκη καλωσόρισαν με όμορφα ποιήματα -στο πλαίσιο της επίσκεψης του, οι μικροί μαθητές. Στην προσφώνησή του στον Πρωθυπουργό ο κ. Κίτσος ανέφερε μεταξύ άλλων «…Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας η επίσκεψή σας αυτή. Μια επίσκεψη που ο εδώ Ελληνισμός προσμένει 31 χρόνια, από τότε που ο αείμνηστος πατέρας σας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη επίσκεψη του στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Ο δήμος Φοινικαίων είναι ένας από τους αναγνωρισμένους μειονοτικούς Δήμους, αποτελείται από 58 κοινότητες με σχεδόν αμιγή Ελληνικό πληθυσμό. Αλλά και με αρκετά μείζονα θέματα, με την ατζέντα να κινείται και να εστιάζει στο περιουσιακό, στο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία, το επίδομα των ανασφάλιστων υπερηλίκων , τα έργα υποδομής κ.α.…». 🔹Στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι, «… Θέλω να ξέρετε ότι στο πρόσωπό μου, ως Πρωθυπουργού της Ελλάδος, θα έχετε πάντα έναν άνθρωπο ο οποίος θα σκύψει πάνω στα προβλήματα της Μειονότητας και θα αγωνιστεί για να βελτιώσει το βιοτικό σας επίπεδο με ειλικρινή και ανοιχτή συνεργασία, καθώς και με προσωπική μου παρέμβαση, όσον αφορά το επίδομα των ανασφάλιστων, το οποίο βρίσκεται προς την πλήρη επίλυση του. Η Ελλάδα σας χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ, που κρατήσατε την φλόγα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξιας μέσα στην καρδιά σας. Θέλω να ξέρετε ότι εδώ, σε αυτή την όμορφη γωνιά στην οποία κατοικείτε εδώ και αιώνες, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπάει πάντα λίγο πιο δυνατά και το γαλάζιο της σημαίας είναι πάντα λίγο πιο γαλάζιο». 🔹Εν συνεχεία, ο Κίτσος προσέφερε συμβολικά δώρα στον κ.Μητσοτάκη, ενώ πριν την αναχώρηση του όπως όριζε το πρωτόκολλο επισκέφτηκε το Ενιαίο Λύκειο «Λευτέρης Τάλλιος» και τον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά.🔵

Sot, Kryeministri i Greqisë, z. Kyriakos Mitsotakis, i shoqëruar nga Trupi Diplomatik Grek, vizitoi Livadhjanë e Bashkisë së Finiqit, ku u prit me emocion të veçantë nga Kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, përfaqësuesja e Qeverisë dhe Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, znj. Mirela Kumbaro, deputetë nga shteti fqinj dhe deputetë të qarkut Vlorë, klerikë, kryetarë bashkish, përfaqësues të organizatave dhe qindra njerëz, në Qendrën Kulturore “Katina Papa”.Z. Mitsotakis u prit me poezi të recituaura – në kuadër të vizitës së tij, nga nxënësit e vegjël. Në fjalën e tij të mirëseardhjes drejtuar kryeministrit, zoti Kiço ndër të tjera tha se “…Vizita juaj është një nder i veçantë për ne. Një vizitë që ne e kemi pritur prej 31 vitesh, që kur babai juaj i ndjerë Konstantinos Mitsotakis bëri vizitën e tij të parë zyrtare në zonën e Minoritetit Kombëtar Grek. Bashkia e Finiqit është një nga bashkitë e njohura minoritare, ajo përbëhet nga 58 komunitete me një popullsi në pjesën më të madhe me anëtarë të minoritetit grek. Por edhe me çështje mjaft të rëndësishme , ku dominon çështja e pronave, te kuadri ligjor për mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare në Shqipëri, pensionet për të moshuarit e pasiguruar, projekte infrastrukturore etj…”.Në përshëndetjen e tij, kryeministri theksoi se, “…dua të dini se në personin tim, si kryeministër i Greqisë, do të keni gjithmonë një njeri që do të përkulet për problemet e minoritetit dhe do të luftojë për përmirësimin dhe rritjen e standardit tuaj të jetesës me përkushtim të vazhdueshëm , si dhe me ndërhyrjen time personale, në lidhje me përfitimin e pensioneve të të pasiguruarve, çështja është në proces zgjidhjeje të plotë. Greqia ju detyrohet një falenderim të madh, që mbani në zemër dhe ruani me fanatizëm origjinën tuaj dhe ortodoksinë. Dua ta dini se këtu, në këtë cep të bukur në të cilin keni jetuar me shekuj,krenaria kombëtare është gjithmonë pak më e fuqishme dhe emocionet e të gjithëve janë më të forta ”.Më pas, Kitsos i ofroi dhurata simbolike për z.Mitsotakis dhe në vazhdim u krye vizita në shkollën e mesme “Lefter Talo” si edhe në kishën e Shën Kozmait.

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχτήκαμε χθες στον δήμο Φοινικαίων την νέα Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, κα Κωνσταντίνα Καμίτση

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά υποδεχτήκαμε χθες στον δήμο Φοινικαίων την νέα Πρέσβη της Ελλάδας στα Τίρανα, κα Κωνσταντίνα Καμίτση, συνοδευόμενη από τον Σύμβουλο Α’ της Πρεσβείας, κ.Θάνο Αστρακά.🔹Κατά την διάρκεια της εποικοδομητικής συζήτησης ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος και οι συνεργάτες του γνωστοποίησαν συνοπτικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Εθνική Ελληνική Μειονότητα, με έμφαση κυρίως στο περιουσιακό ζήτημα που ταλανίζει την ευρύτερη περιοχή.🔹Από πλευράς της η κα Καμίτση τόνισε ότι θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό μας, ενώ ο κ.Κίτσος προσέφερε στην Αξιότιμη Πρέσβη ένα συμβολικό δώρο, που απεικονίζει την αρχαία Φοινίκη και της ευχήθηκε εγκάρδια καλή επιτυχία στην θητεία της.

Me kënaqësi mirëpritëm ambasadoren e re të Greqisë në Tiranë, zonjën Konstantina Kamitsi, e shoqëruar nga Këshilltari i Parë i Ambasadës, Z. Thanos Astrakas, dje në bashkinë e Finiqit.Gjatë diskutimit konstruktiv, kryetari i bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço dhe bashkëpunëtorët e tij trajtuan shkurtimisht problemet me të cilat përballet Minoriteti Etnik Grek, me theks kryesisht në çështjen e pronave dhe problemet në infrastrukturë.Nga ana e saj, zonja Kamitsi theksoi se do të jetë gjithmonë pranë nesh, ndërsa zoti Kiço i ofroi ambasadores një dhuratë simbolike, me pamje të Finiqit të lashtë, dhe i uroi suksese të përzemërta në mandatin e saj.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Στην παρουσίαση βιβλίου του ποιητή και εκπαιδευτικού, κ.Παναγιώτη Μπόλη, παραβρέθηκε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ. Χρήστος Κίτσος, στο Μεσοπόταμο

Στην παρουσίαση βιβλίου του ποιητή και εκπαιδευτικού, κ.Παναγιώτη Μπόλη, παραβρέθηκε χθες ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ. Χρήστος Κίτσος, στο Μεσοπόταμο. Ξεδιπλώνοντας με μαεστρία μέσα από τους στίχους του δημιουργού, τα μυστικά της ποιητικής συλλογής “Lotët e hardhisë” και “Το μυστικό του ήλιου”, σε μία κατάμεστη αίθουσα από φίλους της τέχνης, με την υποστήριξη της διεύθυνσης πολιτισμού του Δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në prezantimin e librit të poetit dhe mësuesit, z. Panajot Boli, mori pjesë dje kryetari i bashkisë së Finiqit, z.Kristo Kiço, në Mesopotam. Duke shpalosur me mjeshtëri përmes vargjeve të krijuesit, sekretet e përmbledhjes poetike “Lotët e hardhisë” dhe “Sekreti i diellit”, në një sallë me shkrimtarë ,poetë dhe artdashës, me mbështetjen e drejtorisë së kulturës së Bashkisë së Finiqit.

Στην Διοικητική Μονάδα Λιβαδειάς πραγματοποιήθηκε σήμερα νέα δημόσια συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης.

Στην Διοικητική Μονάδα Λιβαδειάς πραγματοποιήθηκε σήμερα νέα δημόσια συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, με κύριο θέμα τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2023, στον δήμο Φοινικαίων. Με τις αρμόδιες διευθύνσεις να προσδιορίζουν και να καταγράφουν τις νέες δραστηριότητες, επί τη βάσει των απόψεων των κατοίκων, σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου μας.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në Livadhja është zhvilluar sot mbledhja e radhës e dëgjesave publike e komisionit të konsultimit të bashkisë dhe këshillit bashkiak, me temë kryesore paketën fiskale dhe buxhetin për vitin 2023, në bashkinë e Finiqit. Me drejtoritë përkatëse duke patur si qëllim të identifikojnë dhe evidentojnë problematikat dhe diskutime me ide të reja, bazuar në opinionet e banorëve, lidhur me planifikimin strategjik të Bashkisë sonë.

Σε κλίμα συγκίνησης και με την αθρόα συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Σε κλίμα συγκίνησης και με την αθρόα συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2022, υπό την αιγίδα του δήμου Φοινικαίων, η μεγαλειώδης 32η επετειακή εκδήλωση, τιμής και μνήμης των «Μαρτύρων της Δημοκρατίας», Ευθύμιου Μάσσιου, Ευάγγελου Μήτρου, Αθανάσιου Κώτση και του μικρότερου της παρέας Αηδόνη Ράφτη, στην ηρωική πλατεία Κύπρου στο Αλύκο, που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ στα ελληνοαλβανικά σύνορα, 32 χρόνια πριν, από το χέρι που εκκόλαψε το αυγό του φιδιού, το απολυταρχικό καθεστώς. Το επετειακό πρόγραμμα πλαισίωσαν με πλήρη επιτυχία οι μικροί μαθητές, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες και μεταφέροντας αυτούσια την ματωμένη εξέγερση του Αλύκου και των γύρω χωριών.🔹Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, κ.Δημήτριος Σαχαρίδης, ο Περιφερειάρχης Αυλώνας και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κ.Flamur Mamaj, ο Βουλευτής της περιοχής, κ.Νίκος Κούρης, ο Βουλευτής ΝΔ Θεσπρωτίας, κ.Βασίλειος Γιόγιακας, ο Δήμαρχος Φοινικαίων και οικοδεσπότης, κ.Χρήστος Κίτσος.🔹Μεταξύ άλλων μας τίμησαν με την παρουσία τους και κατέθεσαν στεφάνι οι : Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, κ. Δημήτριος Σαχαρίδης, Περιφερειάρχης Αυλώνας και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, κ.Flamur Mamaj, Βουλευτής της περιοχής, κ.Νίκος Κούρης, Βουλευτής ΝΔ Θεσπρωτίας, κ.Βασίλειος Γιόγιακας, πρώην βουλευτής της περιοχής, κ.Ανδρέας Μάρτος, Δήμαρχος Δρόπολης και Πωγωνίου, κ.Δημήτριος Τόλης, Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας, κ.Μιχαήλ Γκίκας, Πρόεδρος των Μειονοτήτων, κα Κωνσταντίνα Μπεζιάνη , Διευθυντής του Γραφείου Παιδείας Φοινίκης-Δρόπολης, κ.Ζήσος Λούτσης, πρόεδρος του τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου, Παναγιώτης Μπάρκας, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου Φοινικαίων, κα Αντελίνα Χαρίση, κ.Γρηγόρης Ζαφείρης, εκπρόσωπος του κόμματος των Ελλήνων ΜΕΓΚΑ, κ.Ηλίας Καλυβιώτης, εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, κ. Θωμάς Καλόγερος, εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Κόμματος για το δήμο Φοινικαίων, κ.Περικλής Νάτσης & κ.Γιάννης Μπόκολος, Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Αγίων Σαράντα, κα Manjola Nikollo, Αντιπεριφερειάρχης Αυλώνας, κ. Χαράλαμπος Παντέχης, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Συμμαχίας για την Αττική και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, κ.Ανδρέας Κούρτης, εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων, κ.Σπύρος Κώτσης, Διαχειριστής της Διοικητικής Μονάδας Αλύκου, κα Ελένη Παππά, εκπρόσωπος των 5 φυλακισθέντων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κ.Βαγγέλης Παπαχρήστος, Πρόεδρος της Αδελφότητας Τσιαουσιωτών «Άγιος Βασίλειος», κ.Ζήσης Αναγνώστης, κ.α.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

🔵Në një atmosferë emocionuese dhe me pjesëmarrjen e dhjetëra banorëve të zonës, sot, 12 dhjetor 2022, nën kujdesin e bashkisë së Finiqit, u zhvillua aktiviteti me rastin e 32-vjetorit, duke nderuar dhe përkujtuar “Dëshmorët e Demokracisë”, Efthymios Masho, Evangelo Mitros, Athanasios Koçi dhe nga më i riu i grupit, Aidhoni Rafti, në sheshin “Qipro” të Alikos, të cilët u vranë në kufi , 32 vjet më parë, nga dora gjakatare e regjimit totalitar. Programi i përvjetorit u vijua me sukses të plotë nga nxënësit e vegjël, duke nderuar heronjtë dhe duke përcjellë revoltën e Alikos dhe fshatrave përreth.🔹Në vazhdim u vijua me përshëndetje nga Konsulli i Përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, z.Dimitrios Sacharidis, Prefekti i Qarkut të Vlorës z. Flamur Mamaj, deputeti i qarkut, z.Niko Kuri, deputeti i Parlamentit grek për ND i Thesprotisë, z.Vasilios Yogiakas, Kryetari i Bashkisë së Finiqit z.Kristo Kiço.🔹Me praninë e tyre ndër të tjerë na nderuan dhe vendosën kurora : Konsulli i Përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, z.Dimitrios Sacharidis, Prefekti i Qarkut të Vlorës, z.Flamur Mamaj, deputet i qarkut, z.Niko Kuri, deputet i PD i Thesprotisë , z.Vasilios Yogiakas, kryetari i bashkisë Dropull dhe Pogonit, z. Dhimitri Toli, nënkryetar i Bashkisë së Igumenicës, z.Michael Gjika, Kryetarja e Komitetit të Minoriteteve, znj.Konstantina Bezhani, Drejtori i Zyrës së Arsimit të Finiq-Dropull z.Ziso Lluci, kryetar i Departamentit të Gjuhës Greke në Universitetin e Gjirokastrës, Panajot Barka, përfaqësues të Këshillit Bashkiak Finiq, z.Grigori Zafiri, në emër të partisë MEGA, z.Ilia Kalivioti, kryetar i PS-së së bashkisë Finiq z.Thoma Kalojeri, përfaqësues të Partisë Demokratike për bashkinë e Finiqit, z. Perikli Naçi& Jani Bokollo, Kryetare e PD së Sarandës, zonja Manjola Nikollo, Zëvendëskryetar Qarkut Vlorë z.Llambi Pandeqi, kreu i Aleancës së Pavarur për Atikën dhe këshilltari qarkor i Atikës, z. Andrea Kurti, përfaqësues i familjeve të viktimave z.Spiro Koçi, Administrator i Njësisë Administrative Aliko, znj. Eleni Papa, përfaqësues i 5 të burgosurve të OMONIA-s, z.Vangjeli Papakristo, Kryetar i Vëllazërisë së Çaushit “Agios Vasilios”, z.Zisi Anagnosti, etj