Përfunduan punimet e hapjes së segmentit rrugor të hyrjes së fshatit Pecë në bashkinë e Finiqit, i cili për shumë kohë ishte i pakalueshëm për shkak të rrëshqitjeve. Kryetari i bashkisë zoti Kristo Kiço kërkoi ndihmën e shoqërisë AGBES CONSTRUKSION që kryen punime në segmentin e rrugës Kardhiq -Delvinë cila u përgjigj menjëherë duke dërguar makineritë e rënda dhe si rezultat janë kryer rreth 4.500 metër kub gërmime, u hapën kanale kulluese dhe u shtrua me bigor i gjithë segmenti .
Kryetari i kryesisë së fshatit zoti Vasil Gazeli dhe të gjithë banorët e fshatit Pecë falënderojnë kryetarin e bashkisë Finiq dhe administratorët e shoqërisë AGBES CONSTRUKSION që mundësuan zgjidhjen e një problemi kaq serioz për fshatin e tyre.

101965425_2627647220841443_5723444298771333120_n

101625696_2627647290841436_5687223495239401472_n

101670998_2627647357508096_1417669026808594432_n

101819647_2627647404174758_7022321500904488960_n

101708773_2627647527508079_5167461091541778432_n

102324450_2627647594174739_8135799537693360128_n

82496958_2627647777508054_2713740859383218176_n

101634387_2627647927508039_7442352491951292416_n

100477745_2627648164174682_1415003497090252800_n

101681018_2627648230841342_2445522728728395776_o

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).