Pas vendosjes para disa ditësh të tabelës informuese për veprën e rehabilitimit të aksit rrugor Pllakë – Kulluricë, sot filluan punimet për realizimin e saj. Autoriteti kontraktues është Bashkia Finiq.
Buxheti arrin shumën e 128.609.384 lekë me TVSh, d.m.th. 989,302 euro, i financuar nga Qeveria Shqiptare. Sipas kontratës vepra do të përfundojë në 120 ditë kalendarike dhe sipërmarrës është kompania “2T Sh.P.K.”
Bëhet fjalë akoma për një vepër të parametrave bashkëkohorë të asfaltuar, të vijëzuar, me sinjalistikë, me ndriçim, me trotuare, etj.
Veprat në Bashkinë Finiq pasojnë njëra-tjetrën dhe kjo do të vazhdojë…

kouluritsa

poster
00:00
--
/
--

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).