Ditët e fundit në fshatin Sopik kryhen me ritme të lartë punime të ndryshme. Këto punime kanë të bëjnë kryesisht me rehabilitimin e një segmenti të aksit rrugor të fshatit i cili kishte pësuar dëmtime për shkak të kushteve të rënduara të motit.
Kryetari, Z. Leonidha Hristo, duke vlerësuar vështirësitë e lëvizjes dhe të punës, me të cilat përballen banorët e këtij fshati, vendosi dhe urdhëroi rehabilitimin e menjëhershëm të rrugës. Deri tani janë kryer parapërgatitjet e nevojshme me qëllim të mëtejshëm shtrimin e saj me beton. Këtu duhet të theksohet se punëtorët e shërbimeve të bashkisë sonë të ndodhur atje kryen dhe riparimin e çezmës së dëmtuar të fshatit, së cilës gjatë viteve nuk i ishte bërë asnjë riparim apo shërbim mirëmbajtjeje.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).