Një flotë e re automjetesh, që i shtohen atyre në dispozicion, është investimi i ri i Bashkisë Finiq për të përmirësuar në mënyrë të ndjeshme shërbimet ndaj njerëzve dhe komuniteteve në çdo cep të territorit të bashkisë, e cila radhitet në pesë bashkitë me shtrirjen territoriale më të madhe në vend.
Katër automjetet janë të tipit ‘kamionçinë pick-up 4×4’ dhe janë vënë në shërbim të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Mjedisit dhe Gjelbërimit, të Policisë Bashkiake, të Ndërmarrjes së Ujësjellësit dhe Kanalizimeve, si edhe të Shërbimit të Zjarrfikësve.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).