Një diskutim shumë konstruktiv u zhvillua sot në selinë e Bashkisë së Finiq midis Zëvendës Ministrit të Bujqësisë, Z. Kote, dhe një grupi specialistësh të bashkisë Finiq, të kryesuar nga kryetari i Bashkisë, Z. Kristo Kiço.
Zëvendësministri Kote kërkoi nga autoriteti bashkiak që në fillim të informojë qytetarët se Ministria e Bujqësisë siguron grante për zhvillimin e ndërmarrjeve në bujqësi dhe blegtori, kryesisht në modernizimin e makinerive, lehtësirave dhe pajisjeve që kontribuojnë në rritjen e prodhimit dhe efikasitetit. Ai theksoi se ministria do të konsiderojë si përparësi aplikimet që do të vijnë nga bashkia e Finiqit dhe kryesisht nga të rinjtë që kërkojnë të investojnë seriozisht në këto zona. Rajoni nuk mund të fokusohet vetëm në kultivimin e misrit, por edhe në produkte të tjera që sjellin fitime më të mëdha për investitorët, tha zëvëndësministri. Kjo është arsyeja pse ne duhet të vazhdojmë me një planifikim serioz zhvillimi, ku çdo mundësi e ofruar nga natyra e pasur e bashkisë të shfrytëzohet me inteligjencë dhe efektivitet.
Drejtori i bujqësisë pranë bashkisë, Z. Petro Bereti dhe inxhinieri me përvojë Duro Alushi i paraqitën zv / ministrit disa çështje që lidhen me kushtet e kërkuara për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm në rajon. Ndërhyrja e tyre u përqëndrua kryesisht në nevojën për investime në sistemin e përmirësimit të tokës dhe ujitjes së zonës së Vurgut dhe konkretisht në riparimin e kanaleve “Thoma Filipeu”, KK3 dhe Merkos në mënyrë që të rritet sipërfaqja e ujitjes , në pastrimin e kanalit të kullimit MM3 dhe të Bistricës e Kalesës. Z. Kote u zotua të promovojë financimin e kanalit ujitës KK3 dhe në mundësinë më të parë që ai do të ndihmojë me makineri të reja bashkinë për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e rrjetit të kullimit.
Më pas zv / ministrit ju kërkua të ndërhynte pranë qeverisë në mënyrë që të përfundojë azhornimi në rreth 12 fshatra të zonës sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që pronarët e tokës bujqësore të mund ta regjistrojnë atë në zyrën e hipotekës dhe të zhvillohen ligjërisht, individualisht ose në grup. aktiviteti mbi të. U kërkua që të zgjidhej ligjërisht çështja e tokës me qira për kultivimin e ullinjve, shegave dhe frutave të tjera, si dhe zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura të pronave në disa fshatra. Ndërkohë, me insistimin e kryetarit të bashkisë Z. Kristo Kiço, u kërkua funksionimi i një dege të kadastrës pranë bashkisë, siç u premtua nga kryeministri i vendit, në mënyrë që regjistrimi të vazhdojë me një ritëm më të shpejtë.
Zoti Kote është një personalitet i suksesshëm i pushtetit vendor dhe model i një biznesmeni që për vite me radhë e bëri zonën e Mursi të famshëm për prodhimin e bostanit dhe mandarinave.

116927990_2681258172147014_5123805368745330219_o

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).