Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται από την πρώτη στιγμή τα ειδικά συνεργεία του δήμου Φοινικαίων

Με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται από την πρώτη στιγμή τα ειδικά συνεργεία του δήμου Φοινικαίων, στα σημεία που έχουν προκληθεί ζημιές, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο μας τα τελευταία 24ωρα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους της Πολιτικής Προστασίας, αποκαταστάθηκαν οι σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο προς Ναβαρίτσα, στον οδικό άξονα Ντερμίσι-Μεμόραχη-Δίβρη-Λεσινίτσα και στο δημοτικό σχολείο Ντερμίσι. Ενώ σήμερα επιχειρούν να αποκαταστήσουν το εσωτερικό οδικό δίκτυο Ναβαρίτσας και Καλυβίων, την ηλεκτροδότηση στην κοινότητα Βραϊλάτι, κ.α.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve të Bashkisë Finiq po punojnë me ritëm të shpejtuar që nga castet e para në zonat ku janë shkaktuar dëme për shkak të kushteve të vështira të motit që pushtuan territorin 24 oreshat e fundit. Sipas informacioneve të specialistëve është arritur të rikuperohen dëmet në aksin rrugor drejt Navaricës dhe atë Dërmish -Memoraq- Dhivër- Leshnicë, si edhe shkolla fillore e Dërmishit. Sot po veprohet me qëllim rikuperimin e dëmeve në rrugët e brendshme të Navaricës dhe Kalivias, ndricimi në zonën e Brajlatit, etj.

PËR MIRATIMIN E FILLIMIT TË PROÇEDURAVE PËR SHPRONËSIM TË ISH MAPOS SË VJETËR FINIQ, PËR INTERES PUBLIK, PËR NDËRTIMIN E NJË SHESHI REKREATIV NË QENDËR TË FSHATIT FINIQ

Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika I, nënpika I.I, shkronja (b), nënpika 1.2 shkronja “c” nenit 23, pika 6, nenit 54, shkronja “e” të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit 7895, “Kodi Civil i Republikës së Shqiperisë”, të ndryshuar, ligjit nr. 8743, date 22.2.200 I “Për pronat e paluajtshme të shtetit”,të ndryshuar, ligjit nr. Nr.8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, të ndryshuar, ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, me propozimin e Kryetarit të Bashkisë, Këshilli Bashkiak,në mbledhjen e tij të datës 02/06/2022:

VENDOSI:

  1. Miratimin  në parim të fillimit të proçedurave për shpronësim të ish mapos së vjetër Finiq, për interes publik, për ndërtimin e një sheshi rekreativ në qendër të fshatit Finiq.
  • Ngarkimin e Drejtorisë Juridike,Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit si dhe Drejtoria e Shërbimeve, pranë Bashkisë Finiq, për vazhdimin e procedurave ligjore për zbatimin e këtij Vendimi.
  • Ky Vendim hyn në fuqi pas Miratimit nga Prefekti i Qarkut Vlorë.

Στην υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων που θα βοηθήσουν κυρίως τον αγροτικό τομέα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα λειψυδρίας προχώρησε το αρμόδιο τμήμα.

Στην υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων που θα βοηθήσουν κυρίως τον αγροτικό τομέα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα λειψυδρίας προχώρησε το αρμόδιο τμήμα, το τελευταίο διάστημα στα δίκτυα ΚΚ3, Μ1, με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων -δίκτυα τα οποία δεν είχαν καταστεί λειτουργικά για πάρα πολλά χρόνια. Ενώ παράλληλα διενεργούνται εντατικοί καθαρισμοί των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων σε πολλές περιοχές του Δήμου, για την εκμετάλλευση του νερού και την ορθή διαχείριση του. Με στόχο την διασφάλιση, του γεωργικού εισοδήματος κάθε παραγωγού, αποφέροντας σημαντικά οφέλη, αλλά και πλεονεκτήματα στον νευραλγικό – πρωτογενή αυτό τομέα.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në realizimin e projekteve të përmirësimit të tokës që do të ndihmojnë kryesisht sektorin e bujqësisë për t’u përballur me problemin e mungesës së ujit, drejtoria e bujqësisë ka vijuar punën së fundi në kanalet ujitëse KK3, M1, me burime të vet bashkisë Finiq – rrjete që nuk ishin bërë funksionale për shumë vite. Njëkohësisht, kryhet pastrimi intensiv i rrjeteve ekzistuese të vaditjes në shumë zona të Bashkisë, për shfrytëzimin e ujit dhe menaxhimin e duhur të tij. Për të siguruar të ardhura nga bujqësia për fermerët e zonës, duke sjellë përfitime të konsiderueshme, por edhe avantazhe në këtë sektor vendimtar – primar.

Στο «Γαλάζιο Μάτι» μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κος Χρήστος Κίτσιος

Στο «Γαλάζιο Μάτι» μετέβη ο δήμαρχος Φοινικαίων κος Χρήστος Κίτσιος συνοδευόμενος από την υπουργό Τουρισμού και Περιβάλλοντος, κα Μιρέλα Κουμπάρο, για να επιθεωρήσουν από κοινού την πορεία υλοποίησης των εργασιών. Δίνοντας συνάμα ηχηρό μήνυμα εξ αφορμής της «Παγκόσμιας Ημέρας της Γης» υπέρ του τουρισμού στον δήμο Φοινικαίων.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, së bashku me Ministren e Turizmit dhe Mjedisit, znj. Mirela Kumbaro, shkuan në “Syrin e Kaltër” për të inspektuar ecurinë e punimeve të rikonstruksionit të rrugës. Duke dhënë njëkohësisht një mesazh të rëndësishëm në “Ditën Botërore e Tokës”, në favor të turizmit në bashkinë e Finiqit dhe të gjithë zonës.

Στην κοινότητα Γράβα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας

Στην κοινότητα Γράβα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας, όπου επιχειρεί εργασίες μπετόστρωσης 40 κυβ. (σκυροδέματος), με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Në fshatin Gravë ka vijuar punën Shërbimi Teknik i Punëve Publike dhe infrastukturës, ku kryen shtrimin e rrjetit rrugor me beton(40m3) nga burimet e vet Bashkisë Finiq.

Μια… ανάσα πριν την ολοκλήρωσή του βρίσκεται το μεγάλο έργο στο «Γαλάζιο Μάτι»

Μια… ανάσα πριν την ολοκλήρωσή του βρίσκεται το μεγάλο έργο στο «Γαλάζιο Μάτι», για την πλήρη ανακατασκευή του οδικού άξονα, ειδικότερα προς την πηγή, από τα ειδικά συνεργεία της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας. Ο δήμαρχος Φοινικαίων κος Χρήστος Κίτσος βρέθηκε στον πλέον πιο σημαντικό τουριστικό προορισμό της περιοχής, για να επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών και ιδίοις όμμασι, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίηση του. «Μετά το πέρας των παρεμβάσεων η περιοχή αναβαθμίζεται σημαντικά και αποκτά την αίγλη που πραγματικά αρμόζει σε ένα φυσικό μνημείο και εν δυνάμει παγκόσμιου βεληνεκούς, τουριστικό προορισμό», τόνισε σε δήλωση του ο κος Κίτσος.
#Δήμος_Φοινικαίων
#Bashkia_Finiq
#Municipality_of_Phoenice
Drejt përfundimit të tij është projekti i madh në “Syrin e Kaltër”, për rikonstruksionin e plotë të aksit rrugor, veçanërisht deri në burim, nga specialistët e firmës kontraktore të ndërtimit.
Kryetari i Bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, u ndodh në destinacionin turistik më të rëndësishëm të rajonit, për të inspektuar ecurinë e punimeve, duke shprehur kënaqësinë e tij për këtë investim të rëndësishëm. “Pas përfundimit të ndërhyrjeve, zona përmirësohet ndjeshëm dhe fiton sharmin që i përshtatet një monumenti natyror dhe një destinacioni turistik mbresëlënës”, theksoi zoti Kiço në një deklaratë.

Στη Μεμόραχη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας

Στη Μεμόραχη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας, όπου επιχειρεί εργασίες μπετόστρωσης (40 κυβ. σκυροδέματος), με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në fshatin e Memoraqit ka vijuar punën Shërbimi Teknik i Punëve Publike dhe infrastukturës, ku kryen shtrimin e rrjetit rrugor me beton(40m3) nga burimet e vet Bashkisë Finiq.

Εχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή του Εθνογραφικού και Πειραματικού Μουσείου στη Λιβαδειά.

Σύμφωνα με το έργο MileStone III, ένα έργο που συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020», έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή του Εθνογραφικού και Πειραματικού Μουσείου στη Λιβαδειά. Οι εργασίες της εγκατάστασης θα διαρκέσουν 7 μήνες, ενώ η συνολική αξία της επένδυσης είναι 3344962,2 Lekë με ΦΠΑ.Το μουσείο αυτό, έχει σχεδιαστεί για να αναδείξει τις παραδόσεις της κοινότητάς μας μέσα από την υλική και άυλη κληρονομιά, με εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα, μέσα από εικονικές παραστάσεις και δραστηριότητες. Το οποίο βέβαια, δεν θα τεθεί μόνο στην υπηρεσία της κοινότητας, αλλά και στην υπηρεσία της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας μέσω του τουρισμού.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në zbatim të projektit MileStone III, projekt i përfituar nga Programi Evropian Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020” kanë filluar punimet për ndërtimin e objektit ‘Muzeu Etnografik- Experiantal’ në Livadhja. Punimet e objektit do të zgjasin 7- muaj, ndërsa vlera totale e investimit është 3344962.2 Lekë me TVSH.Ky muze është ideuar që të nxjeri në pah traditat e komunitetit tonë nëpërmjet trashegimisë materiale dhe jo materiale, me një karakter edukativ dhe experiantel, përmes aktiviteteve dhe shfaqjeve virtuale. Kjo, jo vetëm në shërbim të komunitetit, por dhe në shërbim të zhvillimit të ekonomisë lokale nëpërmjet turizmit.

Εργασίες μπετόστρωσης στο κεντρικό οδικό δίκτυο του οικισμού Παντελεήμων.

Στο κεντρικό οδικό δίκτυο του οικισμού Παντελεήμων υλοποιεί το τελευταίο διάστημα η Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων, εργασίες μπετόστρωσης (50 κυβ. σκυροδέματος). Ένα έργο που αφορά την ασφαλή διέλευση των πεζών και των πάσης φύσεως οχημάτων, δίνοντας λύση σε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής.

Në rrjetin kryesor rrugor të fshatit Pandalejmon, Shërbimi Teknik i Punëve Publike dhe Infrastrukturës i Bashkisë Finiq ka realizuar punimet e shtrimit të rrugës (50 metër kub beton). Një projekt që ka të bëjë me kalimin e sigurt të këmbësorëve dhe të mjeteve, duke i dhënë zgjidhje graduale një kërkese të vazhdueshme të banorëve të zonës.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

PROCEDURE CLOSED/ MBYLLJE PROCEDURE

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

AWARD CONTRACT NOTIFICATION

Name of contract: Reconstruction of Polyfunctional Centre ALIKO 

WP4, Del 4.2.1,4.2.2 – INFRASTRUCTURE & WORKS, SOLIS Project 

Maximum budget: 779241.23 EURO Excluding VAT

Municipality of Finiq contracting authority for the aforementioned contract Ref No 03 launched the procedure Local Open Tender procedure with public notice dated 16.09.2021, 3 interested entities to participate in this tender express their interest on 28.10.2021. 

The interested parties were provided with the technical project of the reconstruction of the building as well as the technical specifications for the photovoltaic panel system.

The following subjects:

1. EURO-ALB  SH. P. K

2. VIANTE KONSTRUKSION SH.P. K

3. ED-KONSTRUKSION SH.P. K

Presented their technical and financial bid according to the requirements set out in the TOR and Tender Instructions.

The bid evaluation commission announced the winner the company ED-KONSTRUKSION SH.P.K with which the contract with value was concluded 78164514.69 without VAT.

For public information, please find below the company ranking as well as those for the next best tender. These ranking is based on the greed evaluation of evaluators based on selected criteria for technical and financial proposal as well as for the supporting documents. 

Tender envelope numberTenderer nameFinancial offer  Final ranking
No1ED-KONSTRUKSION SH.P. K78164514.69 Lekë EXCLUDING VAT, 93797417.6 Lekë INCLUDING VATFirst 
No2 EURO-ALB  SH. P. K 78716667.93 Lekë excluding VAT, 94460001.5 Lekë including VATSecond
No3VIANTE KONSTRUKSION SH.P. K79251819.51 Lekë (VAT EXCLUDED), 95102183.4 Lekë (VAT INCLUDED)Third

Implementation of the contract will start on 21.02.2021 and finished on 21.10.2021