Δωρεά 100 πράσινων κάδων συλλογής οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων προς τους δήμους Φοινικαίων και Δρόπολης, προσέφερε ο δήμαρχος Αγιάς Λάρισας

#Δωρεά 100 πράσινων #κάδων συλλογής οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων προς τους δήμους #Φοινικαίων και #Δρόπολης, προσέφερε ο δήμαρχος Αγιάς Λάρισας, κ.Αντώνης Γκουντάρας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγιεινή σε ελεύθερους χώρους και η περιβαλλοντική διαχείριση.Ο δήμαρχος Φοινικαίων, κ.Χρήστος Κίτσος, μετέφερε τις ευχαριστίες της τοπικής κοινωνίας, ενώ δεν έλειψε να #ευχαριστήσει προσωπικά τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο, κ.Δημήτριο #Σαχαρίδη για την συμβολή του και τους δήμαρχο Αγιάς, κ.Αντώνη #Γκουνταρα, καθώς και την Π.Ε.Δ #Θεσσαλίας, για την πολύτιμη δωρεά τους.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

U dhuruan 100 #kosha të gjelbër për grumbullimin e mbetjeve të përziera urbane për bashkitë #Finiq dhe #Dropull, dorëzuar nga kryetari i bashkisë së Agias Larissa, Z. Antonis Gountaras, me mbështetjen e Unionit Rajonal të Bashkive të Thesalisë. Me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve, me qëllim sigurimin e higjenës publike në hapësirat e lira dhe menaxhimin dhe mbajtjen pastër të mjedisit. Kryetari i Bashkisë së Finiqit z.Kristo Kiço përcolli falenderimet e komunitetit vendas, ndërsa nuk mungoi të falenderojë personalisht Konsullin e Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër z.Dimitrios Sacharidis për kontributin e tij , kryetarin e bashkisë së Agias z. Antonis Gountaras, si dhe P.E.D # i Thesalisë, për donacionin e tyre të vyer.

Μπετόστρωση 113 m3 σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε, από την👷Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, το προηγούμενο διάστημα στην κοινότητα Ντερμίσι.

Μπετόστρωση 113 m3 σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε, από την👷Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, το προηγούμενο διάστημα στην κοινότητα #Ντερμίσι, σε σημεία που έχρηζαν άμεσης συντήρησης και παρέμβασης. Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση των εργασιών προσέφεραν 40 m3 οι κάτοικοι της κοινότητας και εκ μέρους του Δήμου εδόθησαν 73 m3, συμβάλλοντας στην αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των πολιτών.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Një sasi prej 113 m3 beton është hedhur këto ditë nga Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës i bashkisë së Finiqit në komunitetin e Dermishit në segmente që kishin nevojë për mirëmbajtje dhe ndërhyrje të menjëhershme. Në veçanti, për realizimin e punimeve banorët e komunitetit ofruan 40 m3 beton dhe nga ana e Bashkisë u siguruan 73 m3, duke kontribuar në rritjen e nivelit të cilësisë dhe sigurisë rrugore të banorëve.

Σε διάνοιξη και καθαρισμό των αποστραγγιστικών αρδευτικών καναλιών.

Σε διάνοιξη και καθαρισμό των αποστραγγιστικών αρδευτικών καναλιών, στην κοινότητα Γέρμα, προέβη το τελευταίο διάστημα η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Φοινικαίων, μετά από 30 χρόνια αδράνειας, δίνοντας ξανά ζωή στον πρωτογενή τομέα.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Hapjen dhe pastrimin e kanaleve vaditëse kulluese, ka kryer së fundmi Shërbimi Teknik i bashkisë së Finiqit në komunitetin Jermë dhe Dermish, pas 30 vitesh pasivitet, duke i dhënë sërish jetë sektorit parësor të ujitjes.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Περιφερειακό Υδραγωγείο Φοινίκης,

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το Περιφερειακό Υδραγωγείο Φοινίκης, όπου αναμένεται να τροφοδοτήσει με πόσιμο νερό δεκάδες νοικοκυριά, δίνοντας λύση με την υλοποίηση του, σε ένα πρόβλημα δεκαετιών.#Δήμος_Φοινικαίων#Bashkia_Finiq#Municipality_of_Phoenice

Në fazën përmbyllëse është Faza e Parë e punimeve të Ujësjellësit Rajonal të Finiqit, ku pritet të furnizojë me ujë të pijshëm, duke i dhënë zgjidhje me zbatimin e tij, një problemi shumëvjeçar.

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι δράσεις καθαριότητας από το αρμόδιο τμήμα του δήμου Φοινικαίων

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι δράσεις καθαριότητας από το αρμόδιο τμήμα του δήμου Φοινικαίων, σε πολλές περιοχές του Δήμου, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες όπου οι παραθεριστές αυξάνουν την ροή απορριμμάτων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Vazhdon në mënyrë të pandërprerë puna për pastrimin e territorit nga drejtoria përgjegjëse e bashkisë së Finiqit, në shumë zona të Bashkisë, duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit, veçanërisht gjatë muajve të verës kur pushuesit shtojnë fluksin e mbetjeve.

Σε συντήρηση και επισκευή δημόσιων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού προχώρησε το προηγούμενο διάστημα το τμήμα ηλεκτρολόγων του δήμου Φοινικαίων.

Σε συντήρηση και επισκευή δημόσιων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού προχώρησε το προηγούμενο διάστημα το τμήμα ηλεκτρολόγων του δήμου Φοινικαίων. Οι τεχνικές εργασίες αφορούν κυρίως, την βελτίωση των φωτιστικών συνθηκών σε κοινόχρηστους χώρους, την αποκατάσταση βλαβών, την αλλαγή καμένων λαμπτήρων, κ.α.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Gjatë gjithë këtyre ditëve, sektori i ndriçimit të bashkisë së Finiqit ka vazhduar me mirëmbajtjen dhe riparimin e difekteve të ndriçimit publik. Punimet teknike kanë të bëjnë kryesisht me përmirësimin e kushteve të ndriçimit në ambientet e përbashkëta, restaurimin e dëmtimeve, ndryshimin e llambave të djegura etj.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον το έργο της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Μπίστριτσα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον το έργο της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Μπίστριτσα, του δήμου Φοινικαίων. Πρόκειται για μια ακόμη προεκλογική υπόσχεση του δήμαρχου Φοινικαίων κ.Χρήστου Κίτσου όπου υλοποιείται εντός της τετραετίας. Αλλά κυρίως ένα σημαντικό έργο στον τομέα της ύδρευσης, με αποτέλεσμα να σταματήσουν σημαντικά προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Projekti i ndërtimit të rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në komunitetin Bistricë të bashkisë së Finiqit është tashmë në fazën përfundimtare. Ky është një tjetër premtim i mbajtur i kryetarit të bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, i cili po realizohet brenda katër viteve. Por kryesisht një projekt i rëndësishëm në sektorin e furnizimit me ujë , si rezultat i të cilit do të përfundojnë një herë e mirë problemet e theksuara të furnizimit me ujë në komunitet në një rrjet plotësisht të amortizuar të ndërtuar dekada më përpara.

Στην κοινότητα Mαραφεντι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας

Στην κοινότητα Mαραφεντι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας, όπου επιχειρεί εργασίες μπετόστρωσης 40 κυβ. (σκυροδέματος), με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në fshatin Fitore ka vijuar punën Shërbimi Teknik i Punëve Publike dhe infrastukturës, ku kryen shtrimin e rrjetit rrugor me beton(40m3) nga burimet e vet Bashkisë Finiq.

Στην κοινότητα Βαγγαλιάτες βρίσκεται το τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων

Στην κοινότητα Βαγγαλιάτες βρίσκεται το τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων, το οποίο πραγματοποιεί με ίδιους πόρους του Δήμου, εργασίες μπετόστρωσης σε προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në komunitetin e Vagalatit ka vazhduar punën Sektori i shërbimeve dhe infrastrukturës pranë bashkisë së Finiqit, i cili ka kryer punime shtrimi me beton në pjesët problematike të rrjetit të brëndshëm rrugor me fonde nga të ardhurat e bashkisë.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Άρδευσης του δήμου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Άρδευσης του δήμου Φοινικαίων στα αρδευτικά κανάλια Μαύρο-Αλύκο, Τσιμίκο και Θωμά Φιλιππαίου(Κρανιά-Μαραφέντι). Ξυλώδης αλλά και ποώδης βλάστηση, καθαρίζονται και απομακρύνονται, διευκολύνοντας τη ροή των υδάτων. Να τονίσουμε ότι, οι εργασίες περιλαμβάνουν και την επισκευή του αρδευτικού καναλιού Βιλαγιέτ μήκους 1,2χλμ., εξυπηρετώντας με την υλοποίηση του δεκάδες αγρότες, κατά τους θερινούς μήνες.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Ndërhyrjet e Shërbimit të Ujitjes dhe Kullimit të bashkisë së Finiqit në kanalet vaditëse Mavro-Aliko, Çimiko dhe Thoma Filipeu përbëjnë prioritet dhe po punohet pa ndëprerje. Bimësia drunore dhe barishtore pastrohet dhe hiqet, duke lehtësuar rrjedhën e ujit në një kohë që në këto kanale nuk është punuar dhe nuk janë pastruar prej shumë vitesh. Duhet theksuar se punimet përfshijnë edhe riparimin e kanalit vaditës Merko-Pandalejmon 1,2 km, duke u shërbyer dhjetëra fermerëve gjatë muajve të verës.