Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι δράσεις καθαριότητας από το αρμόδιο τμήμα του δήμου Φοινικαίων

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι δράσεις καθαριότητας από το αρμόδιο τμήμα του δήμου Φοινικαίων, σε πολλές περιοχές του Δήμου, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες όπου οι παραθεριστές αυξάνουν την ροή απορριμμάτων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Vazhdon në mënyrë të pandërprerë puna për pastrimin e territorit nga drejtoria përgjegjëse e bashkisë së Finiqit, në shumë zona të Bashkisë, duke kontribuar në mbrojtjen e mjedisit, veçanërisht gjatë muajve të verës kur pushuesit shtojnë fluksin e mbetjeve.

Σε συντήρηση και επισκευή δημόσιων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού προχώρησε το προηγούμενο διάστημα το τμήμα ηλεκτρολόγων του δήμου Φοινικαίων.

Σε συντήρηση και επισκευή δημόσιων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού προχώρησε το προηγούμενο διάστημα το τμήμα ηλεκτρολόγων του δήμου Φοινικαίων. Οι τεχνικές εργασίες αφορούν κυρίως, την βελτίωση των φωτιστικών συνθηκών σε κοινόχρηστους χώρους, την αποκατάσταση βλαβών, την αλλαγή καμένων λαμπτήρων, κ.α.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Gjatë gjithë këtyre ditëve, sektori i ndriçimit të bashkisë së Finiqit ka vazhduar me mirëmbajtjen dhe riparimin e difekteve të ndriçimit publik. Punimet teknike kanë të bëjnë kryesisht me përmirësimin e kushteve të ndriçimit në ambientet e përbashkëta, restaurimin e dëmtimeve, ndryshimin e llambave të djegura etj.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον το έργο της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Μπίστριτσα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον το έργο της κατασκευής του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Μπίστριτσα, του δήμου Φοινικαίων. Πρόκειται για μια ακόμη προεκλογική υπόσχεση του δήμαρχου Φοινικαίων κ.Χρήστου Κίτσου όπου υλοποιείται εντός της τετραετίας. Αλλά κυρίως ένα σημαντικό έργο στον τομέα της ύδρευσης, με αποτέλεσμα να σταματήσουν σημαντικά προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Projekti i ndërtimit të rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në komunitetin Bistricë të bashkisë së Finiqit është tashmë në fazën përfundimtare. Ky është një tjetër premtim i mbajtur i kryetarit të bashkisë së Finiqit, z. Kristo Kiço, i cili po realizohet brenda katër viteve. Por kryesisht një projekt i rëndësishëm në sektorin e furnizimit me ujë , si rezultat i të cilit do të përfundojnë një herë e mirë problemet e theksuara të furnizimit me ujë në komunitet në një rrjet plotësisht të amortizuar të ndërtuar dekada më përpara.

Στην κοινότητα Mαραφεντι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας

Στην κοινότητα Mαραφεντι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Οδοποιίας, όπου επιχειρεί εργασίες μπετόστρωσης 40 κυβ. (σκυροδέματος), με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në fshatin Fitore ka vijuar punën Shërbimi Teknik i Punëve Publike dhe infrastukturës, ku kryen shtrimin e rrjetit rrugor me beton(40m3) nga burimet e vet Bashkisë Finiq.

Στην κοινότητα Βαγγαλιάτες βρίσκεται το τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων

Στην κοινότητα Βαγγαλιάτες βρίσκεται το τμήμα οδοποιίας του δήμου Φοινικαίων, το οποίο πραγματοποιεί με ίδιους πόρους του Δήμου, εργασίες μπετόστρωσης σε προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në komunitetin e Vagalatit ka vazhduar punën Sektori i shërbimeve dhe infrastrukturës pranë bashkisë së Finiqit, i cili ka kryer punime shtrimi me beton në pjesët problematike të rrjetit të brëndshëm rrugor me fonde nga të ardhurat e bashkisë.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Άρδευσης του δήμου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Άρδευσης του δήμου Φοινικαίων στα αρδευτικά κανάλια Μαύρο-Αλύκο, Τσιμίκο και Θωμά Φιλιππαίου(Κρανιά-Μαραφέντι). Ξυλώδης αλλά και ποώδης βλάστηση, καθαρίζονται και απομακρύνονται, διευκολύνοντας τη ροή των υδάτων. Να τονίσουμε ότι, οι εργασίες περιλαμβάνουν και την επισκευή του αρδευτικού καναλιού Βιλαγιέτ μήκους 1,2χλμ., εξυπηρετώντας με την υλοποίηση του δεκάδες αγρότες, κατά τους θερινούς μήνες.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Ndërhyrjet e Shërbimit të Ujitjes dhe Kullimit të bashkisë së Finiqit në kanalet vaditëse Mavro-Aliko, Çimiko dhe Thoma Filipeu përbëjnë prioritet dhe po punohet pa ndëprerje. Bimësia drunore dhe barishtore pastrohet dhe hiqet, duke lehtësuar rrjedhën e ujit në një kohë që në këto kanale nuk është punuar dhe nuk janë pastruar prej shumë vitesh. Duhet theksuar se punimet përfshijnë edhe riparimin e kanalit vaditës Merko-Pandalejmon 1,2 km, duke u shërbyer dhjetëra fermerëve gjatë muajve të verës.

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το σύγχρονο Πολυλειτουργικό Κέντρο στην κοινότητα Αλύκο

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το σύγχρονο Πολυλειτουργικό Κέντρο στην κοινότητα Αλύκο, με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δήμου Φοινικαίων, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα–Αλβανία 2014-2020», SOLIS. Ο προϋπολογισμός της ανακατασκευής του εμβληματικού Κέντρου, ανέρχεται στα 78 164 154,69 λεκ χωρίς ΦΠΑ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε οκτώ μήνες. Δίνοντας νέα διάσταση σε ένα αξιόλογο τοπόσημο της περιοχής, προερχόμενο από τον 20ο αιώνα με χιλιάδες παιδικές αναμνήσεις.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Qendra Multifunksionale moderne në komunitetin e Alikos është tashmë në fazën e zbatimit, me bashkëfinancimin e Bashkimit Evropian dhe bashkisë Finiq, në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA “Greqi – Shqipëri 2014-2020” , SOLIS. Buxheti për rikonstruksionin e Qendrës emblematike është 78 164 154,69 lekë pa TVSH dhe pritet të përfundojë në tetë muaj. Duke i dhënë një dimension të ri një pike të rëndësishme referimi të zonës, me origjinë nga shekulli i 20-të me mijëra kujtime të brezave të tërë.

Εργασίες μπετόστρωσης 81 m3 (σκυροδέματος) και βελτίωσης, υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα στο οδικό δίκτυο Μπρα’ι’λάτι-Κώσταρι

Εργασίες μπετόστρωσης 81 m3 (σκυροδέματος) και βελτίωσης, υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα στο οδικό δίκτυο Μπρα’ι’λάτι-Κώσταρι, από την Τεχνική Υπηρεσία, με ίδιους πόρους του δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Në pjesët e amortizuara të rrjetit rrugor që lidh Mesopotamin me fshatrat Brailat dhe Kostar, nga Sektori i shërbimeve dhe infrastrukturës pranë bashkisë së Finiqit, janë kryer së fundmi punime shtrimi dhe përmirësimi prej 81 m3 beton duke përdorur fonde nga të ardhurat e bashkisë .

Σε οδικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη σύνδεση του εσωτερικού οδικού δικτύου προχώρησε προ ημερών η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσ

Σε οδικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη σύνδεση του εσωτερικού οδικού δικτύου προχώρησε προ ημερών η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, στην κοινότητα Τσαούσι. Να σημειωθεί ότι, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες μπετόστρωσης 55m3 (σκυροδέματος) και πραγματοποιούνται με ιδίους πόρους του δήμου Φοινικαίων.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Pak ditë më parë, Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës i bashkisë ka vijuar me ndërhyrjet për përmirësimin e aksesueshmërisë dhe lidhjes së rrjetit të brendshëm rrugor në komunitetin e Çaushit. Duhet theksuar se ndërhyrjet përfshijnë punime betonimi 55 m3 (beton) dhe kryhen me burime të buxhetit të bashkisë Finiq.

Μπετόστρωση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της κοινότητας Αλύκο

Μπετόστρωση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της κοινότητας Αλύκο, με ιδίους πόρους του Δήμου Φοινικαίων, υλοποίησε το τελευταίο διάστημα η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Εργασίες απαραίτητες για την τοπική κοινωνία, σε άκρως προβληματικά και απροσπέλαστα σημεία, που έχρηζαν άμεσης επέμβασης και αποκατάστασης.

#Δήμος_Φοινικαίων

#Bashkia_Finiq

#Municipality_of_Phoenice

Ndërhyrja në rrjetin e brendshëm rrugor të komunitetit të Alikos, me fondet e veta të bashkisë së Finiqit, u realizua ditët e fundit nga Shërbimi Teknik dhe Infrastrukturës. Shërbime shumë të nevojshme për komunitetin lokal, në pika shumë problematike dhe të paarritshme, të cilat kishin nevojë për ndërhyrje dhe rehabilitim të menjëhershëm.