pitharia

Qesarati që sot duket një fshat i vogël ishte në lashtësi ishte kryefshat dhe i dëgjuar në histori si vendi ku Jul Cezari, perandori Romak, kishte krijuar atje depo ushqimesh nëntokësore. Brenda në shtresa të veçanta gëlqerorësh të malit në një hapësirë prej një kilometri u gërmuan qypa me përmasa 2 x 2 x 2 dhe 3 x 3 x 3 metra të cilat nga sipër janë të mbuluar me gurë shumë të mëdhenj. Përgjatë luftës shumëvjeçare me Pompeun Cezari urdhëroi të furnizohej ushtria e tij me drithra nga këto depo.

Kliko ketu per Video