2016_finiq_sopiki-007

Duket të jetë ndërtuar në shekullin e 17-të, por është e sigurt se është ndërtuar mbi themelet e nje tempulli më të lashtë.
Kupola e saj lartësohet në qendër. Çatia e tempullit kryesor është e ndërtuar me gurë, ndërsa narteksi me lëndë druri.
Në anën veriore të kishës ka një portik.

Në brendësi të tempullit sot nuk duken afreske pasi janë mbuluar me gëlqere gjatë fushatës shkatërruese kundër kulteve të sistemit totalitar në Shqipëri.

Kliko ketu per Video